Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kent Planlamada Karar Destek SistemleriSBP530137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüBerna Dikcinar Sel
Dersi Veren(ler)Berna Dikcinar Sel
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKent planlama sürecinde optimal çözümleri üretmek ve optimal kararları vermek amacıyla geçmişten günümüze bazı yöntemler araştırılmış ve denenmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren bilimin her alanında giderek daha fazla varolmaya başlayan bilgi teknolojileri, yeni yöntemlerin geliştirilmesini ve denenmesini sağlamıştır. Önerilen bu ders kent planlama alanında kullanılan ve geliştirilen yeni yöntem ve bilgisayar destekli araçların kent planlama sürecine nasıl entegre olacağı ve nasıl katkılar sağlayacağını öğrenciye aktarmayı amaçlamaktır.
Dersin İçeriğiKent planlama karar ve uygulama sürecinde kullanılan bilgi teknolojilerinin kavramsal ve örnekler bazında incelenmesi ve ülkemiz koşulları da değerlendirilerek tartışılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Castells, M., (2005); Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Birinci Cilt:Ağ Toplumunun Yükselişi, çeviren: Ebru Kılıç, Bilgi Üniv. Yayınları,
  • Dikçınar, B.; (2000) Planlama Sürecinde Bilgi Teknolojileri- Planlama Destek Sistemi Modeli, Basılmamış Doktora Tezi, YTÜ-FB, İstanbul
  • Çoban, H., (1997); Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, İnkılap Kitapevi, ISBN 975-10-1153-1
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler karar kuramı hakkında bilgi sahibi olacaktır
  2. Öğrenciler karar verme süreci ve karar verme yöntemlerini öğrenecektir
  3. Öğrencilere karar verme yöntemleri ve şehir planlama süreci ilişkisini kurabilme becerisi kazandırılacaktır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımıNA
2Bilgi çağı, bilgi toplumu, bilgi teknolojileri ve teknolojilerin gelişiminin sosyal ve ekonomik yansımaları.Castells, M., (2005); Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Birinci Cilt:Ağ Toplumunun Yükselişi, çeviren: Ebru Kılıç, Bilgi Üniv. Yayınları,
3Bilgi çağı planlama kuramları ve planlama yaklaşımlarının planlama sürecine etkileri. Stratejik planlama ve mekansal planlama süreci.Dikçınar, B.; (2000) Planlama Sürecinde Bilgi Teknolojileri- Planlama Destek Sistemi Modeli, Basılmamış Doktora Tezi, YTÜ-FB, İstanbul
4Planlama sürecinde analiz ve sentez yöntemleri, modellerin kurulması.NA
5Karar verme sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler. - Ödev konusunun tanımlanması.NA
6Coğrafi Bilgi SistemleriNA
7Çok ölçütlü Karar analiziMalczewski, J. (1999); GIS and Multicriteria Decision Analysis, John Wiley & Sons, Inc.,
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Örnek uygulamalarNA
10Örnekler ve kavramsal dersler üzerine kısa sunuşlar.NA
11Uzman sistemlerNA
12Hücresel otomatBatty, M., (1997); Cellular Automata and Urban Form: A Primer, Journel of the American Planning Association, Spring 1997; 63, 2.
13Planlama destek sistemleri Brail, R.K., Klosterman, R.E(ed.); (2001), Planning Support Systems, Integrating geographic information systems, models, and visualization tools, ESRI Press, Redlands, California
14SeminerlerNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev125
Sunum/Jüri125
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1610
Derse Özgü Staj00
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok