Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma Projesi IOKL402125120
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Remziye Ceylan
Asistan(lar)ıFeride Gök Çolak
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğretmen adaylarının araştırmanın temel kavramlarını, araştırma önerisini yöntem ve tekniklerini, amaca uygun veri toplamayı, verileri işleyip çözümlemeyi ve yorumlamayı, rapor yazmayı ve karşılaşılan problemlerin çözümünde bilimsel yaklaşımda bulunmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiOkul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırma.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • [1] Karasar N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara:Nobel Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlar
  2. Öğrenciler amaca uygun yöntemle veri toplar.
  3. Öğrenciler yapılan çalışmaları raporlaştırır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---
PÇ-13---
PÇ-14---
PÇ-15---
PÇ-16---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel kavram, ilke ve yaklaşımlar [1] Sayfa 1-3
2Bilginin kaynağı ve problem çözmenin pratik dayanakları [1] Sayfa 3-8
3Bilimin tanımı ve işlevleri [1] Sayfa 8-12
4Bilimsel yöntem ve aşamaları, bilimse3 araştırma tanımı ve türleri,aşamaları [1] Sayfa 12- 40
5Bilimsel araştırma süreç ve teknikleri [1] Sayfa 40 - 53
6Giriş bölümü ve yazılması, yapılmış araştırmaların giriş bölümlerinin incelenmesi[1] Sayfa 53 - 65
7Yöntem bölümü ve yazılması, araştırmalardan örnekler okunması[1] Sayfa 73 - 109
8Ara Sınav 1
9Amaç bölümü ve yazılması. Araştırmalardan örnekler okunması. [1] Sayfa 65 - 73
10Örneklem oluşturma, araştırmalardan örneklerin incelenmesi[1] Sayfa 109 - 129
11Veriler ve toplanması, işlenmesi, araştırmalardan örnekler okunması[1] Sayfa 131 - 245
12Bulgular ve yorum yazma, araştırmalardan örnekler okunması[1] Sayfa 246 - 254
13Öğrencilerin getirdiği okul öncesi eğitim ile ilgili yapılan araştırmalardan örneklerin incelenmesi sunumlarının dinlenmesi ve değerlendirilmesi. ilgili kaynaklar
14Araştırma ve sunumilgili kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama220
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati161
Laboratuar
Uygulama162
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok