Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Geometri ÖğretimiIMO405135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Zehra Taşpınar, Elif Bahadır
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV
Dersin AmacıEtkili bir geometri öğretiminin nasıl yapıldığını açıklamak ve çocuklarda geometrik düşüncenin gelişimini sağlayacak öğrenme ortamını tasarlamak.
Dersin İçeriğiÇocuklarda geometrik düşüncenin gelişmesi, Geometri öğretiminin temel ilkeleri, Van Hiele geometri öğrenme düzeyleri, Temel geometri kavramları, Dönüşüm geometrisi ve geometrik dönüşümlerin öğretimi, Üç boyutlu geometrik cisimlerin ve uzay geometrisinin öğretimi, Üç boyutlu geometrik cisimlerin ve uzay geometrisinin öğretimi, İspat yöntemi ile geometri öğretimi, Temel geometrik çizimlerin öğretimi (pergel, gönye, cetvel, açıölçer, vb yardımıyla), Koordinat sisteminin öğretimi, Simetri kavramının öğretimi, Geometri alanında sık karşılaşılan kavram yanılgıları, Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası makaleler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Manouchehri, Azita, Mary C. Enderson, and Lyle A. Pugnucco. "Exploring Geometry with Technology." Mathematics Teaching in the Middle School, 3 (March/April 1998): 436-442.
  • Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi, Adnan Baki
  • Tapan-Broutin, M.S. (2010) Bilgisayar Etkileşimli Geometri Öğretimi, Ezgi Kitabevi Yayınları
  • Marshall, Gerald L. and Beverly S. Rich. "The Role of History in a Mathematics Class." Mathematics Teacher, 93 (November 2000): 704-706
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci geometri ögretimi ile ilgili bilgi sahibi olur
  2. Öğrenci problem çözme bakış açısı kazanır
  3. Öğrenci iki ve üç boyutlu geometrik şekillerin özellikleri analiz eder
  4. Geometrinin tanımı, yapısı ve gerçek hayatta kullanımını açıklar ve uygular.
  5. Benzer üçgenler, benzerlik teoremleri, üçgenlerde benzerlik ile ilgili problemleri çözer.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çocuklarda geometrik düşüncenin gelişmesi İlgili Makale
2Geometri öğretiminin temel ilkeleri İlgili Makale
3Van Hiele geometri öğrenme düzeyleri Ders Kitabı 2 (Bölüm 8.12)
4Temel geometri kavramları Ders Kitabı 2 (Bölüm 8)
5Dönüşüm geometrisi ve geometrik dönüşümlerin öğretimi Ders Kitabı 3 (Bölüm 5)
6Dönüşüm geometrisi ve geometrik dönüşümlerin öğretimi Ders Kitabı 3 (Bölüm 5)
7Üç boyutlu geometrik cisimlerin ve uzay geometrisinin öğretimi Ders Kitabı 3 (Bölüm 5)
8Ara Sınav 1
9İspat yöntemi ile geometri öğretimi İlgili Makale
10Temel geometrik çizimlerin öğretimi (pergel, gönye, cetvel, açıölçer, vb yardımıyla) İlgili Makale
11Koordinat sisteminin öğretimi Ders Kitabı 3 (Bölüm 5)
12Simetri kavramının öğretimi Ders Kitabı 3 (Bölüm 5)
13Geometri alanında sık karşılaşılan kavram yanılgıları Ders Kitabı 3 (Bölüm 2)
14Alan ile ilgili ulusal makaleler N/A
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev130
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok