Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kültürel Kuram ve Analiz ITB510437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnsan ve Toplum Bilimleri ABD İnsan ve Toplum Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Kerem KARAOSMANOĞLU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKültürel kurama dair literatürün çerçevesini çizerek öğrenciye kuramsal aşinalığın kazandırılması ve kültürel analiz tekniklerinin ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması.
Dersin İçeriğiBu ders kültürel çalışmalar literatürü çerçevesinde kültürel kuramlar ve analiz teknikleri hakkındadır. Kültür, değişik disiplinler ve modern-öncesi ve modern kuramların ışığında kendi başına bir araştırma nesnesi olarak nasıl incelenebilir? Kültürelcilikten Frankfurt Okulu’na, etnografik, yapısalcı ve post-yapısalcı yaklaşımlara kadar kültürel kuram nasıl bir çerçeveye oturtulabilir?
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Simon During (ed.), The Cultural Studies Reader, London: Routledge, 1994.
 • Madan Sarup, Identity, Culture and the Postmodern World, Athens, The University of Georgia Press, 1996.
 • John Storey, Cultural Studies & the Study of Popular Culture, Athens: The University of Georgia Prress, 1996.
 • Stuart Hall and Paul du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity, London: Sage, 2003.
 • David Morley & Kevin Robins (eds.), British Cultural Studies: Geography, Nationality and Identity, Oxford: Oxford University Press, 2001.
 • David Morley, Home Territories: Media, Mobility and Identity, London: Routledge, 2000.
 • Paula Saukko, Doing Research in Cultural Studies, London: Sage, 2003.
 • Andrew Milner & Jeff Browitt, Contemporary Cultural Theory, London: Routledge, 2002.
 • Simon During (ed.), The Cultural Studies Reader, London: Routledge, 1994.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler kültürel teoriye vakıf olur
 2. Öğrenciler kültürel metodolojiyi anlayarak uygulamayı öğrenir
 3. Öğrenciler teori ve pratik arasında köprü kurarak soyut teorik kavramlarla pratik analiz araçlarını bağdaştırabilmeyi öğrenir
 4. Öğrenciler kültürel analize dair yeni beceriler ve teknikler öğrenir ve geliştirir
 5. Öğrenciler kültürün ve aynı zamanda beşeri bilimlerin disiplinlerarası doğasını kavrar
 6. Öğrenciler yükseklisans seviyesinde makale/ödev hazırlama konusunda yeni beceriler öğrenir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişDers kitabının ilgili bölümü
2Kültürel teori nedir? : Tanımlar ve Metodoloji Ders kitabının ilgili bölümü
3Teorik Yaklaşımlar: Yararcılık, Kültürelcilik ve Kültürel MateryalizmDers kitabının ilgili bölümü
4Teorik Yaklaşımlar: Eleştirel Teori ve Frankfurt OkuluDers kitabının ilgili bölümü
5Teorik Yaklaşımlar: Yapısalcılık ve eleştirisi Ders kitabının ilgili bölümü
6Teorik Yaklaşımlar: Post-yapısalcı ve postmodern eleştriler Ders kitabının ilgili bölümü
7Doğu/Batı Sorunsalı: Post-kolonyalizm, Şarkiyatçılık ve GarbiyatçılıkDers kitabının ilgili bölümü
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Tarihsel Yaklaşimlar: Annales Okulu ve kültür tarihi Ders kitabının ilgili bölümü
10Sosyolojik yaklaşımlar: Din ve kültür Ders kitabının ilgili bölümü
11Ulusal kültür, azınlıklar ve milliyetçilik Ders kitabının ilgili bölümü
12Avrupa nedir? : Avrupa-merkezcilik, kültür ve kimlik Ders kitabının ilgili bölümü
13Göç, küreselleşme ve kültürDers kitabının ilgili bölümü
14Ulusun ötesi: Ulusaşırılık, kültür ve kimlik Ders kitabının ilgili bölümü
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım5
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri115
Projeler160
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev126
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler125
Sunum / Seminer116
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok