Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çağatay Dili ve EdebiyatıTDE610937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüZühal Ölmez
Dersi Veren(ler)Zühal Ölmez, Ayşe Melek Özyetgin, Fikret Yıldırım, Özlem Yiğitoğlu
Asistan(lar)ıZeynep Pınar Can
Dersin AmacıÇağatay dili ve edebiyatı hakkında genel bilgi edinmenin yanı sıra ‎Çağatayca metinleri okuyup anlar duruma gelmek
Dersin İçeriğiÇağatayca hakkında genel bilgi verilecek. Çağataycadaki ünlü ve ünsüz ‎değişimleri Eski Türkçe esas alınarak örneklerle incelenecek. Yapım ve ‎çekim eklerinin Çağtaycadaki biçimleri örneklerle gösterilecek. Çağatay ‎edebiyatındaki şairler hakkında bilgi verilip eserlerinden örnekler ‎okutulacak. Metinler Türkçeye çevrilip sözcükler dilbilgisel yapısı ‎açısından incelenecek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Eckmann, János, Chagatay Manual, Indiana University, ‎Bloomington 1966.‎
 • Ali Şîr Nevâyî Külliyatı, yay. K. Eraslan, TDK 1993‎
 • Atalay, Besim, Abuşka Lûgati veya Çağatay Sözlüğü, ‎Ankara 1970.
 • Kaçalin, Mustafa S., Niyâzî Nevâyî'nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar, El-Lugatu‘n-Neva’iyye ve‘l-İstişhadatu‘l-Cagata’iyye, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011
 • Ölmez, Zühal, Ebulgazi Bahadır Han: Şecere-i Terakime (Türkmenlerin Soykütüğü), TDAD 3, Ankara 1996.
 • Ölmez, Zühal, Şecere-i Türke Göre Moğol Boyları, Kebikeç, İstanbul 2003.
 • Ölmez, Zühal, “Çağatay Edebiyatı ve Çağatay Edebiyatı Üzerine Araştırmalar”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi - Eski Türk Edebiyatı Tarihi I, cilt: 5, sayı: 9, 2007, s. 173-219.
 • Ölmez, Zühal. “Çağatayca Sözlükler”, Kebikeç, sayı: 6, Ankara 1998, s. 137-144.
Opsiyonel Program Bileşenleri"."

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Çağatay dili ve edebiyatı hakkında bilgi edinmek‎
 2. Çağatayca metinleri okuyup anlama becerisini kazanmak
 3. Çağatayca sözcüklerin yapısını çözümleyebilirler
 4. Çağatay dili ve edebiyatı üzerine yapılan çalışmaları öğrenmek
 5. Çağatayca sözlükleri inceleyip değerlendirme yetisi kazanmak.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çağatayca hakkında genel bilgi verilecek, Çağataycanın Türk dili ‎tarihi içindeki yeri ve dönemleri tartışılacak. ‎Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Çağatayca yazılmış edebi eserler ve yazarları hakkında bilgi ‎verilecek.‎Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Çağatay Dili ve Edebiyatı üzerine yapılan çalışmalar ‎değerlendirilecek.‎Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Çağataycanın ses bilgisi hakkında bilgi verilecek ve Eski ‎Türkçeye göre ünlü değişmeleri incelenecek. ‎Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Çağataycanın ses bilgisi hakkında bilgi verilecek ve Eski ‎Türkçeye göre ünsüz değişmeleri incelenecek.‎Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Çağataycadaki iyelik ekleri, durum ekleri ve yapım ekleri ‎incelenecek.‎Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Çağataycadaki eylem çekim ekleri ve eylemsiler hakkında bilgi ‎verilecek. ‎Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çağataycanın gramer yapısı hakkında genel değerlendirme ‎yapılacakKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Çağatay şairi Gedai’den gazeller okutularak metindeki sözcükler ‎yapısal açıdan incelenecek.‎Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Çağatay şairi Hüseyin Baykara’dan gazeller okutularak metindeki ‎sözcükler yapısal açıdan incelenecek.‎Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Çağatay şairi Sekkaki’den gazeller okutularak metindeki ‎sözcükler yapısal açıdan incelenecek.‎Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Çağatay şairi Ubeydullah Han’dan gazeller okutularak metindeki ‎sözcükler yapısal açıdan incelenecek.‎Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Çağatay şairi Nevai’den gazeller okutularak metindeki sözcükler ‎yapısal açıdan incelenecek.‎Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok