Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Klasik Osmanlı NesriTDE611037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüSevim Yılmaz Önder
Dersi Veren(ler)Sevim Yılmaz Önder
Asistan(lar)ıGamzegül Çıtak
Dersin AmacıOsmanlı dönemi Türk edebiyatının belli başlı düzyazı türlerini ve ‎metinlerini tanıma, okuma, anlama ve yorumlama
Dersin İçeriğiOsmanlı dönemine ait düz yazı örneklerinin incelenmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • İz, Fahir. Eski Türk edebiyatında nesir. 2.bs. Ankara: Akçağ, ‎‎1996.‎
 • Kavruk, Hasan. Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. ‎İstanbul: MEB, 1998.‎
 • Coşkun, Menderes. “Son klâsik dönem: nesir.” Türk dünyası ‎ortak edebiyatı: Türk dünyası edebiyat tarihi. c.5. Ankara: ‎Atatürk Kültür Merkezi, 2004: 552-90‎
 • Coşkun, Menderes. “Geç dönem: nesir.” Türk dünyası ortak edebiyatı: Türk dünyası edebiyat tarihi. c.5. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2004: 354-404.
 • Saraç, M. A. Yekta. “Divan edebiyatında hikâye.” Hece Dergisi, s. 46-47 (Ekim-Kasım 2000): 122-26.
 • Şemsettin Sami, Kâmus-i Türkî, İstanbul 1987.
 • F. Steingass, A Comprehensive Persian-English Dictionary, 2014.
 • Redhouse, Osmanlıca/Türkçe-İngilizce Sözlük, 2014.
 • Sir James W. Redhouse, Turkısh and English Lexicon, 2006.
 • Jean Deny; Kaare Grönbech; Helmuth Scheel; Zeki Velidi Togan, Philologiae Turcicae Fundamenta, 1959.
 • Tulum, Mertol, Tarihî Metin Çalışmalarında Usul- Name-i Kudsi (Menakıbu’l-Kudsiyye’nin Yayımlanmış Metninden Derlenen Verilerle), Çizgi Kitabevi, 2017.
Opsiyonel Program Bileşenleri"."

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Osmanlı dönemi Türkçesinin nesir dilini tanıma
 2. Osmanlı dönemi Türkçesinin uslûp özelliklerini tanıma
 3. Osmanlı Türkçesi metinlerini anlama ve bu metinler üzerine yorum yapma
 4. Osmanlı dönemi nasirleri hakkında bilgi sahibi olur.
 5. Osmanlı dönemi nesir eserleri arasındaki farklılıkları kavrayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Osmanlı edebiyatında düzyazıya giriş ve düzyazı türleriKonuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması ‎
2Osmanlı edebiyatında düzyazıya giriş ve düzyazı türleri ‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması ‎
3Destanî hikâyeler: Battalnâme, Saltuknâme, Dâstân-ı Kırk vezir.‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması ‎
4Menakıpnâmeler: Menâkıpnâme-i Hacı Bektaş Veli, ‎Menâkıpnâme-i Mahmut Paşa.‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması ‎
5Tasavvufî metinler: Eşrefoğlu, Vâhidî ve Hâce-i Cihânı, Mesnevi ‎şerhleri.‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması ‎
6Şuara tezkireleri: Sehî, Latîfî, Âşık Çelebi, Sâlim tezkireleri.‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması ‎
7Şuara tezkireleri: Sehî, Latîfî, Âşık Çelebi, Sâlim tezkireleri.‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması ‎
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Âşıkpaşazade ve Tevârih-i Âl-i Osmanı.‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması ‎
10Maktel-i Hüseyin ve Tezkiretü’l-evlîyalar.‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması ‎
11Âşık Garip, Tâhir ile Zühre, Âşık Kerem.‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması ‎
12Evliya Çelebi ve Seyahatnâmesi.‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması ‎
13Resmi yazışmalar ve mektuplar.‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması ‎
14Ahlak ve siyaset kitapları (Pendname, Siyasetname)‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması ‎
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok