Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Klasik Osmanlı NazmıTDE611137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüSevim Yılmaz Önder
Dersi Veren(ler)Sevim Yılmaz Önder
Asistan(lar)ıGamzegül Çıtak
Dersin AmacıOsmanlı dönemi Türk edebiyatının kuruluş ve klasik döneminin (15.-‎‎18.yy) belli başlı şairlerinin şiirlerinden seçmeleri okuma, anlama, dil ve ‎uslûp özelliklerini tanıma ve çözümleme.‎
Dersin İçeriğiDehhanî, Ahmed Fakîh, Ahmed-i Dâ‘î, Aşık Paşa, Şeyyad Hamza, Yunus ‎Emre, Elvân Çelebi, Fuzûlî, Gelibolulu Âlî, Nev‘îzâde Atâyî, Nâbî, ‎Nef‘î, Nedîm ve Şeyh Gâlib’in kaside, gazel ve mesnevi türlerinde ‎yazılmış şiirleri okunacaktır.‎
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Dilçin, Cem. Örneklerle Türk şiir bilgisi: ölçüler-uyak-nazım ‎biçimleri, söz sanatları. Ankara: TDK, 1983.‎
 • İpekten, Haluk. Eski Türk edebiyatı: nazım şekilleri ve aruz. ‎‎4.bs. İstanbul: Dergâh, 2001.‎
 • İz, Fahir. Eski Türk edebiyatında nazım. 2c. İstanbul: 1967.‎
 • “Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klâsikleri” I-VII, Ötüken Neşriyat, l985.
 • F. Steingass, A Comprehensive Persian - English Dictionary, 2014.
 • Sir James W. Redhouse, Turkısh and English Lexicon, 2006.
 • Günay Kut, “Zati ve Şem‘ ü Pervane Mesnevisi” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi XI (l961): l29-142.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Osmanlı dönemi Türkçesinin şiir dilini öğrenme ve tanıma
 2. Dönemin uslûp özelliklerini öğrenme ve tanıma
 3. Dönemin edebî zevk ve anlayışını öğrenme ve tanıma.‎
 4. Farklı dönemlerde yazılmış mesneviler hakkında bilgi sahibi olur.
 5. Klasik dönem şairlerinin birbirlerinden farklı yönlerini kavrar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1---5-
PÇ-2-----
PÇ-3555--
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8----5
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Klasik Osmanlı nazmı ve bu nazım içerisine giren türler (tevhid, ‎na‘t, kaside, mersiye, mesnevi, gazel, şehrengiz) üzerinde ‎durulacak.‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması‎
2İlk kaside örneklerinden Ahmed Fakîh’in Çarhnâmesi ve ‎Dehhânî’nin şiirleriKonuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması‎
3Yusûf u Züleyha hikâyeleri ve Şeyyâd Hamza’nın Yusuf u ‎Züleyha’sıKonuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması‎
4Aşık Paşa’nın Garîbnâme’si.‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması‎
5Mes‘ûd bin Ahmed’in Süheyl ü Nevbahar adlı mesnevisiKonuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması‎
6Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye’siKonuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması‎
7Ahmed-i Dâ‘î’nin Çengnâme’siKonuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması‎
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Elvan Çelebi’nin Menâkıbu’l-kudsiyye’siKonuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması‎
10Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn’u ve Dîvân’ındanKonuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması‎
11Âlî’nin Mihr ü Mâh’ı‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması‎
12Nev‘îzâde Atâyî’nin Hamse’si.‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması‎
13Nâbî’nin Hayriyye’si ve Nef‘î’nin kasideleri.‎Konuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması‎
14Nedîm’in Dîvân’ındanKonuyla ilgili kaynakların ‎araştırılması‎
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok