Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Özel Eğitim ve TeknolojiBTO222024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüSerhat B. Kert
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders ile öğrencilere özel öğretimde kullanılan öğretim teknolojileri ve bununla ilgili projelerin geliştirilmesi sürecine dair bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiEğitimde teknoloji kullanımı ve özel eğitimde yardımcı teknolojiler; özel eğitimde yaygın kullanılan teknoloji tabanlı öğrenme ortam ve araçları; özel eğitim alanında kullanılan güncel teknolojiler; özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için uygun teknolojilerin seçimi, kullanılması ve değerlendirilmesi; işitme engelli öğrenciler için öğretim teknolojileri; görme engelli öğrenciler için öğretim teknolojileri; otizmli öğrenciler için öğretim teknolojileri; üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrenciler için öğretim teknolojileri; herhangi bir özel eğitim grubuna yönelik teknoloji içerikli özgün bir uygulama fikri geliştirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • H. Ferhan Odabaşı. 2018. Özel Eğitim ve Eğitim Teknolojisi. Pegem Akademi.
  • İbrahim H. Diken. 2018. Özel Eğitim. Pegem Akademi.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. C1. Milli, Manevi ve Evrensel Değerler: Milli, manevi ve evrensel değerleri gözetir. C2. Öğrenciye Yaklaşım: Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutum sergiler. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal) 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. YETKİNLİKLER • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. • Öğrenme Yetkinliği 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. • İletişim ve Sosyal Yetkinlik 2. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve bu gelişmeleri izler. 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular. • Alana Özgü Yetkinlik 4. Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Özel eğitim gruplarını tanır
  2. Özel eğitim grupları için geliştirilen öğretim teknolojilerini bilir
  3. Özel eğitim grupları için teknoloji içerikli proje tasarlar ve geliştirir
  4. Özel eğitim gruplarının öğrenme ihtiyaçlarını bilir
  5. Özel eğitim gruplarının teknoloji ile ilişkisini anlar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar
2Özel eğitime giriş
3Eğitimde teknoloji kullanımı ve özel eğitimde yardımcı teknolojilerBir özel eğitim grubuna yönelik teknoloji içerikli proje ödevi
4Özel eğitimde yaygın kullanılan teknoloji tabanlı öğrenme ortam ve araçlarıBir özel eğitim grubuna yönelik teknoloji içerikli proje ödevi - devam
5Özel eğitim alanında kullanılan güncel teknolojilerBir özel eğitim grubuna yönelik teknoloji içerikli proje ödevi - devam
6Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için uygun teknolojilerin seçimi, kullanılması ve değerlendirilmesiBir özel eğitim grubuna yönelik teknoloji içerikli proje ödevi - devam
7Bir özel eğitim grubuna yönelik teknoloji içerikli proje geliştirme süreciBir özel eğitim grubuna yönelik teknoloji içerikli proje ödevi - devam
8Ara Sınav 1
9Görme engelli öğrenciler için öğretim teknolojileriBir özel eğitim grubuna yönelik teknoloji içerikli proje ödevi - devam
10İşitme engelli öğrenciler için öğretim teknolojileriBir özel eğitim grubuna yönelik teknoloji içerikli proje ödevi - devam
11Otizmli öğrenciler için öğretim teknolojileriBir özel eğitim grubuna yönelik teknoloji içerikli proje ödevi - devam
12Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrenciler için öğretim teknolojileriBir özel eğitim grubuna yönelik teknoloji içerikli proje ödevi - devam
13Diğer özel eğitim gruplarındaki öğrenciler için öğretim teknolojileriBir özel eğitim grubuna yönelik teknoloji içerikli proje ödevi - devam
14Ders özeti ve değerlendirme
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler140
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler126
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)126
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)139
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok