Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Teknoloji ve Yetişkin EğitimiBTO224024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüSerhat B. Kert
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders ile öğrencilere yetişkinler için bilişim ile ilgili eğitim programları planlama, tasarlama ve yürütmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiYetişkin psikolojisi; yetişkinlerde öğrenme; yetişkin eğitimi kuramları; yetişkinlerin yeniliklere karşı olan tutumları; değişime karşı direnişleri; yetişkin eğitiminde ilkeler; yetişkinler için bilişim; bilişim ile ilgili eğitim programları planlama tasarlama ve yürütme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ahmet Yıldız , Meral Uysal. 2009. Yetişkin Eğitimi. Kalkedon.
  • Malcolm S. Knowles, Richard A. Swanson, Elwood F. Holton. 2015. Yetişkin Eğitimi. Kaknüs Yayınları.
  • Nezih Önal. 2018. Eğitimde Teknoloji Uygulamaları. Pegem Akademi Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal) 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. YETKİNLİKLER • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. • Öğrenme Yetkinliği 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. • İletişim ve Sosyal Yetkinlik 8. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Yetişkinlerin yeniliklere ve teknolojiye karşı tutumlarını kavrar
  2. Yetişkin eğitimi ilkelerini bilir
  3. Yetişkinler için bilişim ile ilgili eğitim programları planlar, tasarlar ve yürütür
  4. Yetişkinlerde öğrenme kuramlarını bilir
  5. Yetişkin psikolojisinin temellerini bilir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı Yetişkinler için bilişim ile ilgili eğitim programlarına ilişkin temel kavramlar
2Yetişkin psikolojisiKaynaklardan ilgili okumalar
3Yetişkinlerde öğrenmeKaynaklardan ilgili okumalar
4Yetişkin eğitimi kuramlarıYetişkinler için bilişim programı projesi
5Yetişkinlerin yeniliklere karşı olan tutumlarıYetişkinler için bilişim programı projesi – devam
6Yetişkinlerin değişime karşı direnişleriYetişkinler için bilişim programı projesi – devam
7Yetişkin eğitiminde ilkelerYetişkinler için bilişim programı projesi – devam
8Ara Sınav 1
9Yetişkinler için bilişim ile ilgili eğitim programlarıYetişkinler için bilişim programı projesi – devam
10Yetişkinler için bilişim ile ilgili eğitim programlarıYetişkinler için bilişim programı projesi – devam
11Yetişkinler için bilişim ile ilgili eğitim programları planlama tasarlama ve yürütmeYetişkinler için bilişim programı projesi – devam
12Yetişkinler için bilişim ile ilgili eğitim programları planlama tasarlama ve yürütmeYetişkinler için bilişim programı projesi – devam
13Yetişkinler için bilişim ile ilgili eğitim programları planlama tasarlama ve yürütmeYetişkinler için bilişim programı projesi – devam
14Ders özeti ve değerlendirme
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler140
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler126
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)126
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)139
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok