Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Planlama 1SBP1111610440
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüOya Akın
Dersi Veren(ler)Tolga İslam, Cenk Hamamcioğlu, Bora Yerliyurt, Esin Özlem Aktuğlu Aktan, Töre Secilmisler, Erhan KURTARIR
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMekânın algılanması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi konusundaki temel kavramların öğretilmesi ve bu kavramları iki ve üç boyutlu ifade etmek için kullanılan tekniklerinin kavratılmasıdır.
Dersin İçeriğiPlanlama I Stüdyosunun içeriği iki temel eksen üzerine oturmaktadır. Birinci eksen mekânın algılanması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi konusundaki temel bilgilerin verilmesi ve bunun kentte seçilen örnek alan/alanlar üzerinde uygulanmasıdır. İkici eksen ise algı, çözümleme ve değerlendirme konularının ifade edilmesine yöneliktir. Bu kapsamda öğrenciye çeşitli çizim ve ifade teknikleri öğretilerek mekânı algılama, çözümleme ve değerlendirme süreçlerini ifade etmesi uygulamalı olarak yaptırılmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Altan, İ., (2015) Mimarlıkta Mekan Kavramı, 2005 Yayınevi, İstanbul
 • Bevlin, Marjorie Elliott, (1994), Design Through Discovery, The Elements and Principles, 2nd ed., (1985), Harcourt Brace College Publishers, Orlando/USA.
 • Ching, Francis D.K, (2002), Mimarlık: Biçim, Mekan ve Düzen (Architecture: Form, Space and Order), S. Lökçe, çev., YEM yayın, İstanbul.
 • Denel, Bilgi, (1970), “Tasarım Üzerine” Bir Deneme, Yükselen Matbaacılık, İstanbul.
 • Denel, Bilgi, (1981), Temel Tasarım ve Yaratıcılık, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara.
 • Doruk, Birsen, (1980), Temel Dizayn, İTÜ Mimarlık Fakültesi Basımı, İstanbul.
 • Ergen, Yaşar Bahri, (1986), Bina Bilgisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Giritlioğlu, Cengiz, (1991), Şehirsel Mekan Ögeleri ve Tasarımı, İTÜ.
 • Güngör, Hulusi, (2005), Temel Tasar, 3. Baskı, Esen Ofset, İstanbul.
 • Gürer, Latife, (1990), Temel Tasarım, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
 • Küçükerman, Önder, (1988), Kendi Mekanının Arayışı İçinde Türk Evi, 3. Basım, Apa Ofset Basımevi, İstanbul.
 • İnceoğlu, Necati, (1993), Mimarlık Bilgisi, Yıldız Üniversitesi Matbaası, No:MF-SBP 90.004, İstanbul.
 • Ocvirk, Otto ve diğ., (2013), Art Fundamentals / Theory and Practice, 20. baskı, McGraw – Hill International Edition.
 • Ünügür, S. Mete, (1989), Bina Tasarımının Temel İlkeleri, İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul.
 • Türk Serbest Mimarlar Derneği, (1999), Mimar Anlam Beğeni, YEM yayınları, İstanbul.
 • Vandyke, Scott, From Line to Design, 2nd ed., PDA Publishers Corporation, USA.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci çevreyi algılama ve çeşitli teknikleri kullanarak soyut kavramları tasarlama becerisi kazanır.
 2. Öğrenci fikir, plan ve proje sunma becerisini kazanır.
 3. Öğrenci kentsel mekânın analiz yeteneğini geliştirme yönünde beceri kazanır.
 4. Öğrencinin kentsel mekânı çözümleme becerisi gelişir.
 5. Öğrenciler süreçteki çalışmaları gösterecek ve bir tema ile entegre edebileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş Ders hakkında bilgilendirme Program çizim araçları ve teknikleri / Kent planlama ve kentsel coğrafya kavramları üzerine atölye çalışması / tartışma / görsel-işitsel araçların kullanımına girişÇalışma Sayfaları
2İzdüşüm ve ölçek / Çalışma konusu ile ilgili teknik geziÇalışma Sayfaları
3İzdüşüm/ Kentsel planlama kavramlarını görsel-işitsel araçlar / görselleştirme çalışmaları kullanarak görselleştirme ve / veya kentsel dönüşüm üzerine görselleştirmeÇalışma Sayfaları
4Plan, Kesit, Cephe / Kent planlamasında soyutlama teknikleri I - Kamusal alanÇalışma Sayfaları
5Arazi ve siluet çizimleri / Kent planlamasında soyutlama teknikleri II - Görüntü / Zihin haritaları (Kevin Lynch)Çalışma Sayfaları
6Arazi ve siluet çizimleri · Aksonometrik perspektif / Öğrenci çalışmaları: görüntü / zihin haritası (Kevin Lynch)Çalışma Sayfaları
7Aksonometrik Perspektif / Mekan ve yer I: tartışmaÇalışma Sayfaları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara SınavÇalışma Sayfaları
10Dönem Projesi Alan araştırması / Mekan ve yer II: final öğrenci çalışmalarıÇalışma Sayfaları
11Dönem Proje Tasarımı / Mahalle analizi ve görselleştirmek I - Fiziksel kumaşın belgelenmesi (sürekli plan çekimleri) - Yaratıcı haritalama (kamusal alan haritası + 1 yaratıcı harita)Çalışma Sayfaları
12Dönem Projesi ve siluet / Mahalle inceleme ve görselleştirme II - Sosyal ve fiziksel kumaşın belgelenmesi (video-ropörtaj) - Yaratıcı haritalama (kamusal alan haritası + 1 yaratıcı harita)Çalışma Sayfaları
13Dönem Projesi Aksonometrik Perspektif / Mahalleleri analiz etme ve görselleştirme III - mahallelerde son eserlerin sunumuÇalışma Sayfaları
14Dönem Projesi Tek nokta perspektifi / Mahalleleri analiz etme ve görselleştirme IIIÇalışma Sayfaları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması1020
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev2020
Sunum/Jüri
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati134
Laboratuar
Uygulama134
Arazi Çalışması106
Sınıf Dışı Ders Çalışması125
Derse Özgü Staj
Ödev125
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok