Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Özel Öğretim Yöntemleri IITRO334235220
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüAli Fuat Arıcı
Dersi Veren(ler)Ali Fuat Arıcı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürkçe Dersi Programını eleştirel bir bakış açısıyla inceleyip değerlendirir. Etkinlikler yoluyla temel dil becerilerinin öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntemlerini kullanır. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanır.
Dersin İçeriğiTürkçe öğretiminin yöntem, teknik, kavram, ilke, ortam ve dayanakları, yönetmelikleri, öğrenme-öğretme süreçleri, ilköğretim okullarında uygulanmakta olan Türkçe dersi öğretim programlarının eleştirel bakış açısıyla incelenip değerlendirilmesi, etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin dilin kurallarına uygun olarak geliştirilmesi, dil bilgisi öğretim alanındaki bilgilerin beceriye dönüştürülmesi, Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi, metnin özellikleri, metinle ilgili soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi, metnin çeşitli yönlerden incelenmesi, kazanılan bilgi ve becerilerin daha kalıcı olmasının sağlanması için uygulama çalışmaları, ölçme- değerlendirmenin araç, tür ve yöntemleri, Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Düzeye uygun metinlerle çağdaş bir öğretim ortamı hazırlama çalışmaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Akyol, Hayati (2006). Türkçe öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık
  • Sağır, Mukim (2002). Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Türkçe derslerinde temel dil becerilerinin öğretiminde kullanılan yöntemleri tanır ve ilişkilendirir
  2. Türkçe derslerinde temel dil becerilerinin öğretiminde kullanılan yöntemleri uygular.
  3. Genel ve özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak Türkçe öğretimi alanına yönelik etkinlikler tasarlar.
  4. Türkçe öğretiminde kullanacağı metinleri çeşitli yönlerden değerlendirir.
  5. Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tanır.
  6. Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel dil becerilerinin öğretimine giriş
2Yazma öğretiminde kullanılan yöntemler
3Konuşma öğretiminde kullanılan yöntemler
4Okuma öğretiminde kullanılan yöntemler
5Dinleme öğretiminde kullanılan yöntemler
6Türkçe Dersi Programındaki kazanımların incelenmesi
7Türkçe Dersi Programındaki etkinliklerin incelenmesi
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi, metnin özellikleri
10Türkçe öğretiminde kullanılacak metinle ilgili soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi
11Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin çeşitli yönlerden incelenmesi
12Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme araç, tür ve yöntemleri
13Öğrenci Sunumları
14Öğrenci Sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım70
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama162
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması161
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer215
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok