Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Proje 2 ILT3651614440
ÖnkoşullarILT2652 - Proje 1
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İletişim ve Tasarımı Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİletişim ve Tasarımı Bölümü
Dersin Koordinatörüİbrahim Orton AKINCI
Dersi Veren(ler)Ömer ORHUN, Ahmet Ziya SANDIKCIOĞLU, İbrahim Orton AKINCI
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİnteraktif medya tasarımı için video projeleri ve/ya interaktif video projeleri geliştirme deneyimi kazanmak.
Dersin İçeriğiİnteraktif medya tasarımı için video projeleri ve/ya interaktif video projeleri geliştirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Hazırlanacak proje ile ilgili seçilmiş metinler
  • İnternet ortamındaki benzer çalışmalar, yazılımlar, kodlar ve içerikler
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bir anlatımı ses, video ve tipografi kullanarak anlatabilir.
  2. İnteraktif medya ortamında kullanılacak videoları hazırlayabilir.
  3. Bir fikir, tema veya bağımsız bir konu ile ilgili bir projeyi tasarlayabilir.
  4. Konu ile ilgili farklı kaynakları değerlendirebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Gr1: Video, akan görüntüler, tanımlar. Gr2: Dersin kapsamı, hedef ve amaçlarının açıklanması, interaktif video uygulaması geliştirmek için kullanılacak programları tanıma. Gr3: Giriş dersi ve ders işleyişinin sınıf tartışması ile kararlaştırılması.NA
2Gr1: Epistemolojik olarak videoya geliş. Gr2: İnteraktif video hazırlama programları ile filmin isteğe göre yönlendirilmesi, storyboard hazırlama, görüntüye etkileşimli ses, fotoğraf ve belge gibi farklı dosya formatlarının eklenmesi. Etkileşimli video tasarım örneklerinin incelenmesi. Gr3: Verilen konular üzerine hazırlanan videoların ve video metinlerinin sunumu ve bunlar üzerine sınıf tartışmaları.NA
3Gr1: Ses, sesin önemi, ses teknikleri. Gr2: Ödev- Öğrencilerin belirlenecek konuda bir kısa video için fikir oluşturması, geliştirilmesi ve projelendirerek uygulaması. Gr3: Etkileşimli video için genel ön araştırma sözlü sunumları ve sınıf tartışmaları.NA
4Gr1: Ses yapıtı, belirlenen süreye sesi işlemek, (ses resmi). Gr2: Web ve mobil platformlar için etkileşimli video projeleri hazırlanmasında kullanılan programlar ile anlatı yapısının düzenlenmesi, film şeridinin hazırlanması, projenin bilgi görselleştirme ile metinler, resimler, videolar ve herhangi bir web tabanlı içerikle zenginleştirilmesi, tasarımın kullanıcı ile etkileşiminin sağlanması, uygulamalarının öğrenilmesi. Gr3: Sözlü sunum geri bildirimleri ve sınıf tartışmaları üzerinden geliştiNA
5Gr1: Dersin belirlenen ana temasının ses sanatı bazında irdelenmesi. Gr2: Belirlenen konu çerçevesinde yapılan kısa videoların sınıfta tartışılması, eksikliklerin giderilmesi. Gr3: Verilen konular üzerine hazırlanan videoların ve video metinlerinin sunumu ve bunlar üzerine sınıf tartışmaları.NA
6Gr1: Bağımsız video eskizleri. Gr2: Ara sınav projesi için konuların belirlenmesi. Öğrencilerin belgesel, deneysel veya klasik anlatım türünde etkileşimli bir video için proje fikirlerinin belirlenmesi. Gr3: Çalışılması planlanan etkileşimli video türü için derinlemesine ön araştırma sözlü sunumları ve sınıf tartışmaları.NA
7Gr1: Ses yapıtının ilgili video, akan görüntü ile ilişkilendirilmesi. Gr2: Her bir projenin senaryo, storyboard ve ön prodüksiyon aşamalarının gözden geçirilmesi. Gr3: Sözlü sunum geri bildirimleri ve sınıf tartışmaları üzerinden geliştirilecek olan, çalışılması planlanan etkileşimli video türü için derinlemesine ön araştırma metinlerinin sunumu ve sınıf tartışmaları.NA
8Ara Sınav 1
9Gr1: Yardımcı tema ile kısa eskizler. Gr2: Proje kapsamında oluşturulan ilk örnek videoların öğrencilerle birlikte izlenerek değerlendirilmesi. Gr3: Etkileşimli video final projesi ön araştırmaları ve proje taslakları sözlü sunumları ile sınıf tartışmaları.NA
10Gr1: Yardımcı tema ile eskizler. Gr2: Final projesi için konuların belirlenmesi. Öğrencilerin belirlenecek konuda web ve mobil platformlara uygun etkileşimli bir kısa video için proje fikirlerinin belirlenmesi. Gr3: Etkileşimli video final projelerinin geliştirilmesi, sürece dair sunumlar ve sınıf tartışmaları.NA
11Gr1: Ödev. Gr2: Öğrencilerin final için proje fikirlerinin sunumu. Her öğrencinin yazılı olarak bir veya birden fazla proje fikri önerisinin teslimi. Projenin konusu, amacı, yöntemi, özgünlüğü gibi açıklayıcı bir sunumla proje fikirlerinin ön değerlendirmesinin yapılması. Gr3: Önceki haftaki çalışmaların devamı.NA
12Gr1: Yardımcı tema ile eskizler. Gr2: Her bir projenin senaryo, storyboard ve ön prodüksiyon aşamalarının gözden geçirilmesi. Gr3: Önceki haftaki çalışmaların devamı.NA
13Gr1: Finale doğru, son düzeltmeler. Gr2: Proje kapsamında oluşturulan ilk örnek videoların öğrencilerle birlikte izlenerek değerlendirilmesi. Gr3: Etkileşimli video final projesi uygulaması veya video sunumu ve proje metinlerinin ön teslimi ve sınıf tartışmaları.NA
14Gr1: Final temasının ortaya konuşu. Gr2: Projenin yayına hazır hale getirilmesi, son düzeltmeler ve sunuş. Gr3: Önceki haftaki çalışmaların devamı.NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama00
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği2410
Ödev1010
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop810
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati134
Laboratuar
Uygulama134
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması138
Derse Özgü Staj
Ödev108
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği241
Projeler
Sunum / Seminer810
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok