Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitimde Araştırma YöntemleriEGT202023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüNadir Çeliköz
Dersi Veren(ler)Hülya Yürekli
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı; temel olarak araştırma ve süreçlerine ilişkin ilkeleri, yöntemleri ve eğitim alanındaki uygulamaları geniş bir spektrumda incelemek ve öğrencilerin; araştırma desenleri, veri toplama süreci, analiz ve rapor yazma konusundaki bilgi ve anlayışlarını artırmaktır.
Dersin İçeriğiBu dersin içeriğini; araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması oluşturmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Clark, V.P. & Creswell, J. W. (2009). Understanding Research: A Consumer’s Guide (10thedition). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
  • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence-Based Inquiry, 6th Edition. Boston: Pearson Allyn and Bacon.
  • Şener Büyüköztürk, Özcan Akgün, Şirin Karadeniz, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 2010 PegemA Yayıncılık Ankara.
  • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
  • Yıldırım, A. Şimşek H. (2000) Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir.  A1.4. Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırır  C3.1. Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili bir biçimde kullanır  C3.2. Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir TYYÇ’deki aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir.  Bilgi 2- Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.  Bilgi 3- Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.  Beceri 1- Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.  Beceri 2- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.  Beceri 3- Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.  Yetkinlik – Sorumluluk 1- Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.  Yetkinlik – Öğrenme - 1. Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.  Yetkinlik - İletişim- 1. Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.  Yetkinlik - İletişim- 5. Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.  Yetkinlik – Alana Özgü - 2. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.  Yetkinlik – Alana Özgü - 3. Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.  Yetkinlik – Alana Özgü - 4. Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.  Yetkinlik – Alana Özgü - 5. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Dersin öğretiminde Anlatım, Tartışma, Bireysel Öğretim, Proje yöntem ve soru-cevap, örnek olay, ödev teknikleri uygulanmaktadır. Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, 1 ödev, 1 ara sınav, 1 proje ve 1 final Sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci eğitim araştırmalarındaki sorunları tartışır.
  2. Araştırma sürecini ve aşamalarını bilir.
  3. Nicel ve nitel araştırmalarda kullanılacak ilkeleri sıralar.
  4. Problemlere uygun veri toplama yol ve araçları hazırlar.
  5. Yapılan araştırmaları analiz eder.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sınıf Dağıtımı İçin Oryantasyon / Müfredatın İçeriğini Kolaylaştırmaya Yönelik Müzakereler (Ders ve Alana giriş)İlgili kaynakların okunması ve incelenmesi
2Araştırma ve Bilimsel İncelemeye Girişİlgili kaynakların okunması ve incelenmesi
3Eğitim Araştırması Sorunları ve Sorularıİlgili kaynakların okunması ve incelenmesi
4Nicel ve Nitel Araştırma İlkeleriİlgili kaynakların okunması ve incelenmesi
5Araştırma Desenleriİlgili kaynakların okunması ve incelenmesi
6Stratejiler, Tasarım Çeşitleri, Tasarım ve Kararlara Genel Bakış Etik Hususlarİlgili kaynakların okunması ve incelenmesi
7Literatür Taramasıİlgili kaynakların okunması ve incelenmesi
8Ara Sınav 1
9Araştırma Analiziİlgili kaynakların okunması ve incelenmesi
10Araştırma Analiziİlgili kaynakların okunması ve incelenmesi
11Araştırma Yöntemlerini Eleştirmeİlgili kaynakların okunması ve incelenmesi
12Karma Araştırma Yöntemleri, Nicel ve Nitel Araştırmada Yazım ve Gösterimlerİlgili kaynakların okunması ve incelenmesi
13Araştırma Önerisi Yazma ve Değerlendirme İlgili kaynakların okunması ve incelenmesi
14Karma Araştırma Yöntemleriİlgili kaynakların okunması ve incelenmesi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati122
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması32
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok