Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Batı Edebiyatı TDE230223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüBanu Öztürk
Dersi Veren(ler)Banu Öztürk
Asistan(lar)ıEsengül Sağlam Can
Dersin AmacıBatı edebiyatının en çok bilinen yazarlarını ve onların yapıtlarını tanıtmak ve bu sayede dünyanın diğer kültürlerini şekillendiren edebî metinleri incelemek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBatı edebiyatının kökenlerinden başlayarak önemli temsilcilerinin hayatlarının, eserlerinin incelenmesi ve bu dönemlerde etkin olan edebiyat anlayışlarının ortaya konulması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Adıvar, H. E. (1940). İngiliz Edebiyatı Tarihi, İstanbul: İÜEF.
 • Aytaç, G. (1983). Yeni Alman Edebiyatı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Bec, C.-Livi, F. (2007). İtalyan Edebiyatı, (Çev. İsmail Yerguz). Ankara: Dost.
 • Boileau. (2003). Şiir Sanatı. (Çev. Mustafa Durak). İstanbul: Multilingual.
 • Cevizci, A. (1999). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma.
 • Çetişli, İ. (1999). Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, 3.b. Isparta: Kardelen.
 • Çetişli, İ. (2011). Batı Edebiyatında Akımlar. Eskişehir: Anadolu Üniv.
 • Doltaş, D. (2003). Postmodernizm ve Eleştirisi. İstanbul: İnkılâp.
 • Ecevit, Y. (1996). Orhan Pamuk’u Okumak. İstanbul: Gerçek.
 • Ecevit, Y. (2006). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. 4.b. İstanbul: İletişim.
 • Emre, İ. (2005). Postmodernizm ve Edebiyat. İstanbul: Anı.
 • Erhat, A. (2011) Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi.
 • Göker, C. (1982). Fransa’da Edebiyat Akımları, Ankara: DTCF.
 • Kantarcıoğlu, S. (1993). Edebiyat Akımları ve Temel Metinler, Ankara: Gazi Üniv.
 • Karaalioğlu, S. K. (1971). Edebiyat Akımları, İstanbul: İnkılap ve Aka.
 • Kefeli, E. (2007). Metinlerle Batı Edebiyat Akımları, İstanbul: 3F.
 • Kızılçelik, S. (1996). Postmodernizm Dedikleri. İzmir: Saray.
 • Kolcu, A. İ. (2007). Batı Edebiyatı ve Akımlar, Erzurum: Salkımsöğüt.
 • Kula, N. (1996). “Fransız Şiirine Yansıyan Evrensel İlkeleriyle Parnas”. Littera Edebiyat Yazıları. C: 7. s. 121-127.
 • Kumar, K. (2010). Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları. (Çev. Mehmet Küçük). Ankara: Dost.
 • Lucy, N. (2003). Postmodern Edebiyat Kuramı: Giriş (Çev.) Aslıhan Aksoy. İstanbul: Ayrıntı.
 • Menteşe, O. B. (1992). “Sanat’da Modernism’den Postmodernism’e”. Littera. C.III. s. 37.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, Batı edebiyatının önemli eserleri ve edebiyatçılarını öğrenir.
 2. Öğrenciler, Batı kültürlerini oluşturan zihniyeti tanımayı öğrenir.
 3. Öğrenciler, kültür ve edebiyat arasındaki ilişkinin niteliğini araştırır.
 4. Öğrenciler, Türk ve Batı edebiyatlarını karşılaştırma becerisi kazanır.
 5. Öğrenciler, genel edebiyat perspektifi edinir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2---5-
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-655555
PÇ-7--555
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Batı Edebiyatına Giriş Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Eski Yunan ve Latin Edebiyatı/Homeros: İlyada-Odysseia Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Orta Çağ Edebiyatı Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Rönesans Edebiyatı/Hümanizm Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Shakespeare, Cervantes, Don Quijote (Don Kişot) Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
6XVII. Yüzyıl Batı Edebiyatı/Klasisizm (Fransız Edebiyatı) Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
7XVIII. Yüzyıl Batı Edebiyatı-Aydınlanma Çağı/XVIII. Yüzyıl İngiliz Romanı Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9XIX. Yüzyıl Batı Edebiyatı/Romantizm Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Romantik dönemin belli başlı yazar ve eserleri incelenecektir. Goethe, Chateaubriand, Lamartine. Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Realizm ve Natüralizm Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12XIX. Yüzyıl Sonu Edebiyat Akımları/Parnas, Sembolizm Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13XX. Yüzyıl Batı Edebiyatına Genel Bakış/Modernist Roman ve Modernist Şiir Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Postmodernizm Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev14
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok