Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İktidar ve HukukSBU610337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Akif Okur
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı, bir “demokratik hukuk devleti kuramı”nın yapıtaşlarını ortaya koymaktır.
Dersin İçeriğiDersin ilk bölümünde (1. – 5. haftalar) devlet yapısı altında örgütlenmiş siyasi birimlerin, yani modern toplumların hukuku nasıl kurguladıkları incelenecektir. Ardından (5. – 10. haftalar) tüm toplumsal örgütlenme biçimleri açısından geçerli olabilecek bir iktidar tanımı çerçevesinde hukuk tanımlanacaktır. Son olarak ise, tekrar modern devlet kurgusuna dönülerek, bu kurgu çerçevesinde evrensellik niteliğine sahip insan hakları kavramının hukuk düşüncesi içine kuramsal açıdan tutarlı bir şekilde nasıl yerleştirilebileceği tartışılacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Cemal Bali Akal, İktidarın Üç Yüzü, Dost Kitabevi Yayınları, 2000., Cemal Bali Akal (der.), Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yayınları, 2000, Hermann Kantorowicz, The Definition of Law, Cambridge University Press, 1958., Raymond Paternoster – Robert Brame, “Multiple Routes to Delinquency? A Test of Developmental and General Theories of Crime”, Criminology 35 (1997), pp. 49 – 84., David Luban, “A Theory of Crimes Against Humanity”, The Yale Journal of International Law 29 (2004), pp. 85-167., Alexander Alvarez, “Adjusting to Genocide”, Social Science History 21: 2 (1997), pp. 139-178.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Demokratik Hukuk Devleti kuramının ana unsurlarını tanımlayabilir
  2. uluslararası hukukukun kavramlarını bilir
  3. hukuk felsefesinin temellerini bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişCemal Bali Akal, İktidarın Üç Yüzü, Dost Kitabevi Yayınları, 2000
2Modern Devlet Düşüncesi Ia: Skolastik düşünceden kopuş - siyasi meşruiyet kaynağı düşüncesine ilişkin dönüşüm.Cemal Bali Akal, İktidarın Üç Yüzü, Dost Kitabevi Yayınları, 2000
3Modern Devlet Düşüncesi Ib: Toplum sözleşmesi ve egemenlik kuramı bağlantısı.Cemal Bali Akal, İktidarın Üç Yüzü, Dost Kitabevi Yayınları, 2000
4Modern Devlet Düşüncesi II: Klasik egemenlik öğretisi ve ulusal egemenlik.Cemal Bali Akal (der.), Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yayınları, 2000
5Saf Hukuk Kuramı ya da “Saf Hukuki Pozitivizm”Cemal Bali Akal (der.), Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yayınları, 2007
6Hukuka ve hukukun kaynaklarına devlet kurgusu ötesi bakışlarCemal Bali Akal (der.), Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yayınları, 2000
7Devletsiz toplumlarda yasa ve uygulamaHermann Kantorowicz, The Definition of Law, Cambridge University Press, 1958.
8Ara Sınav 1
9Devletsiz toplumlarla devletli toplumları birleştiren nokta II: toplumsal cinsiyet ve iktidarHermann Kantorowicz, The Definition of Law, Cambridge University Press, 1958.
10Devletli toplumlarla devletsiz toplumların bağını yeniden kurmak: hukukun kaynaklarına farklı yaklaşımlarRaymond Paternoster – Robert Brame, “Multiple Routes to Delinquency? A Test of Developmental and General Theories of Crime”, Criminology 35 (1997), pp. 49 – 84.
11Suç ve Ceza: “insanlık halleri” ve kriminolojiRaymond Paternoster – Robert Brame, “Multiple Routes to Delinquency? A Test of Developmental and General Theories of Crime”, Criminology 35 (1997), pp. 49 – 84.
12İnsanlığa Karşı Suçlar ve Kriminoloji I: İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar KuramıDavid Luban, “A Theory of Crimes Against Humanity”, The Yale Journal of International Law 29 (2004), pp. 85-167.
13İnsanlığa Karşı Suçlar ve Kriminoloji II: İnsanlığa karşı işlenen suçlar kategorisinde suçlu davranışı kalıplarıAlexander Alvarez, “Adjusting to Genocide”, Social Science History 21: 2 (1997), pp. 139-178.
14Demokratik hukuk devleti kuramı IHermann Kantorowicz, The Definition of Law, Cambridge University Press, 1958.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1620
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev180
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması147
Derse Özgü Staj
Ödev172
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok