Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
ANALİTİK MEKANİKMAK308123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Makine Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüHüseyin BAYIROĞLU
Dersi Veren(ler)Hüseyin BAYIROĞLU, Billur KANER
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1-Rijit cisimler mekaniğinde sistemlerin serbestlik derecesi sayısını belirlemeyi ve genelleştirilmiş koordinat kavramını öğretmek. 2-Problemlerin çözümünde analitik çözüm yöntemlerini vermek. 3.Maddesel noktalar sisteminde ve rijit cisimlerde hareket denklemlerinin Lagrange denklemlerini kullanarak elde edilmesini öğretmek.
Dersin İçeriğiNewton Mekaniğinden Hatırlatmalar: Maddesel Noktanın Dinamiği, Maddesel Nokta sistemlerinin Kinetiği, Rijit Cismin Dinamiği, Analitik Mekaniğe Hazırlık, Virtüel İşler Prensibi, D’Alambert Prensibi ve Lagrange Tarzında D’Alambert Prensibi, İkinci Nevi Lagrange Denklemleri, İkinci Nevi Lagrange Denklemleri, Birinci Nevi Lagrange Denklemleri, Kinetik Enerjinin Yapısı, Varyasyon Prensipleri, Hamilton İlkesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Prof. Dr. Metin Gürgöze, “Analitik Mekaniğe Giriş”,İ..T.Ü. Vakfı yayınları 2016
  • Prof. Dr. Fuat Pasin, “Mekanik Sistemler Dinamiği”, 1994.
  • Stephen T. Thornton, Jerry B. Marion, Çevirenler: Demir Önengüt, Metin Özdemir, Berrin Özdemir, zeki Yarar, Aysun Akyüz, Faruk Karadağ, Ayşe Polatöz, Eda Eşkut, Yüksel Ufuktepe, M. Zeki Kurt, A. Türker Tüzemen, Mehmet Esen, “Parçacık ve Sistemler İçin Klasik Dinamik”, 2011.
  • Erdoğan S. Şuhubi, “Mühendislik Mekaniği, Rijid Cisimler Dinamiği”, 1981..
  • Emine Rızaoğlu, Naci Sünel, “Klasik Mekanik”, 2011.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Analitik Mekanik ile ilgili temel kavramlar bilgisi kazandırmak
  2. Parçacık ve rijit cisim hareketlerini Analitik Mekanik yöntemlerini kullanarak modelleme becerisi kazandırmak
  3. Bu modelleri kullanarak hareketin diferansiyel denklemlerini kurma becerisi kazandırmak
  4. Bazı hallerde bu denklemlerden ilgili hareket konusunda yorum yapma becerisi kazandırmak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----
PÇ-13----
PÇ-14----
PÇ-15----
PÇ-16----
PÇ-17----
PÇ-18----
PÇ-19----
PÇ-20----
PÇ-21----
PÇ-22----
PÇ-23----
PÇ-24----
PÇ-25----
PÇ-26----
PÇ-27----
PÇ-28----
PÇ-29----
PÇ-30----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Newton Mekaniğinden Hatırlatmalar: Maddesel Noktanın DinamiğiKitap1–sayfa:3-34
2Newton Mekaniğinden Hatırlatmalar: Maddesel Nokta sistemlerinin KinetiğiKitap1–sayfa:35-58
3Newton Mekaniğinden Hatırlatmalar: Rijit Cismin DinamiğiKitap1–sayfa:59-146
4Analitik Mekaniğe HazırlıkKitap1–sayfa: 147-200
5Virtüel İşler PrensibiKitap1–sayfa: 201-220
6D’Alambert Prensibi ve Lagrange Tarzında D’Alambert PrensibiKitap1–sayfa: 221-232
7İkinci Nevi Lagrange DenklemlerKitap1–sayfa: 233-261
8Ara Sınav 1
9İkinci Nevi Lagrange DenklemlerKitap1–sayfa: 262-314
10Birinci Nevi Lagrange DenklemleriKitap1–sayfa: 315-338
11Kinetik Enerjinin YapısıKitap1–Sayfa: 257-264.
12Varyasyon YöntemleriKitap1–sayfa: 339-364
13Varyasyon Yöntemleri / Hamilton İlkesiKitap1–sayfa:403-422
14Hamilton İlkesiKitap1–sayfa:403-422
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği230
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev211
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği21
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok