Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sinerjetik Toplum ve Gündem 21 SBP235025200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüNazire Diker
Dersi Veren(ler)Nazire Diker
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı21. yüzyılda toplumların ve yerleşim sistemlerinin artan karmaşıklığı ve içinde yaşadıkları kaos ve belirsizlik durumlarını daha iyi çözümleyebilmek, anlayabilmek ve son dönemlerde geliştirilen yönetişim ve birlikte planlama modellerini tartışmak.
Dersin İçeriğiToplumsal bütünleşme, karmaşıklık düzeyi ve değişim hızındaki artış ile ortaya çıkan belirsizliğin ve kaosun anlaşılabilmesi için toplumsal kuramların, toplumsal sistem düşüncelerinin anlatılması / kaos, kendi - kendine organizasyon ve sinerjetik sistem kuramlarının anlatılarak toplumsal dinamiklerin ve iletişim - etkileşim kanalları ile bütünleşmenin doğurduğu toplumsal sinerjinin farkedilmesi / bu sinerjiyi sürekli arttırabilecek bir "sinerjik yönetim" süreci olarak Gündem 21 oluşumunun anlatılması / bu sinerjinin oluşumunda ve yönlendirilmesinde planlamanın üstlenebileceği "iletişimsel eyleme" dayalı yeni rolünün - sinerjist planlama - anlatılarak bu role ihtiyaç duyulan durumların ve örneklerin tartışılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Allen, P. M. (1997); Cities and Regions as Self - Organizing Systems - Models of Complexity, Amsterdam: Gordon and Breach Science Pub.
 • Camlıbel, N. D. (2003); Belirsizlik Ortamında Planlama Düşüncesi "Sinerjetik Toplum - Sinerjik Yönetim ve Sinerjist Planlama Modeli" Örnek Olay: 17 Ağustos - 12 Kasım 1999 Depremleri Sonrası Kaos ve Kendi-Kendine Organizasyon Süreci, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Istanbul
 • Haken, H., Portugali, J. (1995); "A Synergetic Approach to the Self - Organization of Cities and Settlements", Environment and Planning B, 22: 35-46.
 • Healey, P. (1997); Collaborative Planning, London: Macmillan Press.
 • Kavrakoğlu, İ. (1994); Hızlı Gelişme ve Kriz Yönetimi İçin Bir Model - Sinerjik Yönetim, İstanbul: KalDer Yay. Rekabetçi Yönetim Dizisi
 • Sandercock, L. (1998); Towards Cosmopolis - Planning for Multicultural Cities, N. Y., Toronto: John Wiley & Sons
 • Stern, D. I. (1992); "Do Regions Exist? Implication of Synergetics for Regional Geography", Environment and Planning A, 24: 1431- 1448
 • Asgary, A.; Saki, A. B. (1995); Communicative Planning Theory: A Mediation Approach in Planning, ISOCARP: Netherlands.
 • Bushev, M.1994); Synergetics, Chaos, Order, Self - Organization, Singapore, N.J., London, Hong Kong: World Scientific
 • Cramer, F. (1998); Kaos ve Düzen - Sırat Köprüsündeki Hayat, Çev.: V. Atayman, İst.: Alan Yay.
 • Dendrinos, D. S., Sonis, M. (1990); Chaos and Socio- Spatial Dynamics, N. Y.: Springer - Verlag.
 • Fuller, R. B. (1978); Synergetics - Explorations in the Geometry of Thinking, N. Y. : Macmillan Pub.
 • Gleick, J. (1997); Kaos Yeni Bir Bilim Teorisi, Çev.: F. Üçcan, Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları
 • Habermas, J. (2001); İletişimsel Eylem Kuramı, İstanbul: KabalcıYay.
 • Prigogine, I.; Stengers,I. (1998); Kaostan Düzene, İstanbul: İz Yay.
 • Toffler, A. (1997); Dünyayı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor, Çev.: M. Çiftkaya, İstanbul: İz Yay.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci niteliksel analiz yapabilme becerisi kazanır
 2. Öğrenci bugüne kadar geliştirilen toplumsal değişim kuramları hakkında bilgi edinir.
 3. Öğrenci temel bilimler alanında geliştirilen kaos, karmaşıklık ve sinerjetik / kendi-kendine organizasyon kuramları hakkında bilgi edinir.
 4. Öğrenci temel disiplinlerde geliştirilen kuramları, sosyal bilimler alanına uyarlayan yaklaşımları öğrenerek soyut düşünebilme ve modelleme becerisi kazanır.
 5. Öğrenci planlama düşüncesinin evrimi, sosyo-ekonomik ve politik ilişkiler ile etkileşimi ve bugün deneyimlenen son planlama yöntemleri hakkında bilgi edinir.
 6. Öğrenci, Birleşmiş Milletlerin “Yerel Gündem 21” programı çerçevesinde, içinde bulunduğumuz 21.yüzyılda küresel sürdürülebilirlik için geliştirilen yerel yönetimlerle ilgili plan ve programlarını öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Toplumsal kuramlar ve toplumsal sistem düşüncesi Kitaplardan seçilmiş bölümler ve makaleler
2Toplumsal kuramlar ve toplumsal sistem düşüncesi Kitaplardan seçilmiş bölümler ve makaleler
3Belirsizin bilimleri olarak "kaos, kendi - kendine organizasyon ve sinerjetik sistem kuramları" Kitaplardan seçilmiş bölümler ve makaleler
4Belirsizin bilimleri olarak "kaos, kendi - kendine organizasyon ve sinerjetik sistem kuramları" Kitaplardan seçilmiş bölümler ve makaleler
5Belirsizin bilimleri olarak "kaos, kendi - kendine organizasyon ve sinerjetik sistem kuramları" Kitaplardan seçilmiş bölümler ve makaleler
6Toplumsal bütünleşme, toplumsal sinerji ve sinerjetik toplum Kitaplardan seçilmiş bölümler ve makaleler
7İletişimsel Eylem ve Örgütsel İletişim ModelleriKitaplardan seçilmiş bölümler ve makaleler
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav Kitaplardan seçilmiş bölümler ve makaleler
10Sinerjetik toplum dinamikleri ve iletişim - etkileşim kanallarıKitaplardan seçilmiş bölümler ve makaleler
11Sinerjik Yönetim Modeli ve Gündem 21 Oluşumu Kitaplardan seçilmiş bölümler ve makaleler
12Sürdürülebilirlik ve Gündem 21Kitaplardan seçilmiş bölümler ve makaleler
13Öğrenci Sunuşları ve TartışmalarKitaplardan seçilmiş bölümler ve makaleler
14Öğrenci Sunuşları ve TartışmalarKitaplardan seçilmiş bölümler ve makaleler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok