Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İmar ve Çevre Hukuku SBP318122200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüErcan Koc
Dersi Veren(ler)Ercan Koc
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıPlanlama sistemi, ilgili imar tüzesi ve uygulama süreçlerine ilişkin bilgi altyapısı edinilmesi.
Dersin İçeriğiİmar ve Çevre Hukuku dersi genel hukuk bilgileri yanı sıra planlama sistemine ilişkin düzenlemeler, planlamaya yansıması ve uygulama süreçlerine yöneliktir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • İlgili Araştırma Makaleleri / İlgili Uygulama Örnekleri
 • Ayanoğlu, T., 2014, Yapı Hukukunun Genel Esasları, İstanbul
 • Ersoy, M., (2015), Kentsel Planlamada Standartlar, Ninova Yayıncılık, ISBN:9786058844445, İst.
 • Çağlayan, R., 2016, İdare Hukuku Dersleri, Ankara.
 • Duru B. ve Alkan A., (2002), 20. Yüzyıl Kenti, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Ergen, C., 2006, İmar Planları, Ankara.
 • Ekinci, O., (1994), İstanbul'u Sarsan On Yıl, Anahtar Kitaplar, İstanbul.
 • Genç, M., (2015), İmar Hukuku, Ankara.
 • Giritlioğlu, C., (1991), Şehirsel Mekan Ögeleri ve Tasarımı, İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul.
 • Habitata Doğru İstanbul 2020 Sempozyumu, 1996, İTÜ, İstanbul,
 • Harvey, D., 2003, Sosyal Adalet ve Şehir, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Holton R.J., (1999), Kentler Kapitalizm ve Uygarlık, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Kara, S.,(2016), Danıştay Kararları Işığında İmar Planı Değişikliği, Ankara.
 • Kalabalık, H., (2017), İmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayıncılık, Ank., ISBN:978-975-02-4494-0
 • Kıray, M., 1998, Kentleşme Yazıları, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Keleş, R., (1998), Kent Bilim Terimleri Sözlüğü, İmge Kitabevi, Ankara,
 • Keleş, R., (1998), Kent Bilim Terimleri Sözlüğü, İmge Kitabevi, Ankara,
 • Koç, E., (1998), Planlara ve Düzenleyici Yasal Kurallara Uygun Olmayan Yapılaşma Alanlarının Dönüşüm Sürecinde Planlamanın Etkinliği, YTÜ. Fen Bilimleri Ens., Doktora Tezi, İst.
 • Koç, E., (1998),Metropoliten Alanlarda Kentsel Dönüşüm Sürecinde Planlamanın Etkinliği, Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları I. Semp. Bildiriler K, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, Sf: 288-300, İst.
 • Koç, E., (2002), İstanbul’da Deprem Riskine Karşı Kentsel Mekanda Planlama Alternatifi Arayışında Fikirtepe Örneği, Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği Sempozyumu, İstanbul Mimarlar Odası, İTÜ Taşkışla Binası, İstanbul, 8-9 Şubat 2002
 • Koç, E., (2002), Kentsel Mekanın Kendini Tüketme Süreci ve Dönüşüm, Konut Kurultayı, ŞPO, İBB, YTÜ , 22-23-24 Mayıs 2002, İstanbul.
 • Koç, E., Gül.A.,(2003) İmar Uygulamaları ve Uygulama Araçları, Kentsel Dönüşüm Sempozyum Kitabı, ŞPO.
 • Koç, E., vd., (2003), İstanbul Deprem Mastır Planı Raporu, YTÜ-BÜ-ODTÜ-İTÜ Çalışma Grupları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul.
 • Koç, E., (2000), “17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde Meydana Gelen Hasarın Yönetim, Planlama ve Uygulama Boyutu, 3. Bin Yılda Şehirler: Küreselleşme,Mekan, Planlama, Dünya Şehircilik Günü 23. Kolokyumu, 8-10 Kasım 1999, Dünya Şehircilik Günü 23. Kolokyum Kitabı, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, sf:453- 469, 2000, İst.
 • Mumford, L, (2007), Tarih Boyunca Kent/Kökenleri Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Öngören, G., (2017), Yargı Kararları Işığında İmar Hukuku, Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul
 • Özden, P., vd. (2001), Konut Politikaları, Aktörler, Roller ve Değişim Panel Kitabı, ŞPO-İBB, Erkam Basımevi, İst.
 • Sey, Yıldız (Editör), (1998), 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, Bilanço 98 Yayın Dizisi, Tarih Vakfı Yayınları, İst, ISBN:975-7306-44-4
 • Şakar,M.,(2009), İmar Mevzuatı, İstanbul
 • Şengül, T., (2001), Kentsel Çelişki ve Siyaset, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul.
 • Şenyapılı, T., (2004), “Baraka”dan Gecekonduya, Ankara’da Kentsel Mekanın Dönüşümü:1923-1960, İletişim Yayınları, İstanbul, ISBN: 975-05-0297-3.
 • Tankut, Gönül, (1993), Bir Başkentin İmarı, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İst, ISBN:975-7787-26-4
 • Tekeli, İ., (2001), Modernite Aşılırken Kent Planlaması, İmge Kitabevi.
 • Tekeli, İ., (1991), Kent Planlaması Konuşmaları, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Ankara.
 • Tekeli, İlhan-Okyay, Tarık, (1980), Dolmuşun Öyküsü, Çevre ve Mimarlık Bilimleri Derneği, Ank.
 • TMMOB Şehir Plancıları Odası, (2002), Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama, Ankara, ISBN:975-395-618- 5.
 • Tütengil, Cavit Orhan, (1984), Az Gelişmenin Sosyolojisi, Belge Yayınları, İst.
 • Ünal, E., (1996), İmar Planlama Uygulama, Bayındırlık ve İskan Bak., Ank.
 • Ünal, Y., (2003), Türk Şehir Planlama Hukuku, Ankara.
 • Yaşar, H. N., 2008, İmar Hukuku, İstanbul.
 • 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, 1998, Tarih Vakfı, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci hukuk sistemi, imar ve çevre hukukunun yeri ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olacaktır
 2. Öğrenciler yasal düzenlemelere ilişkin öneri geliştirebilme ve eleştiri getirebilme becerisi kazanacak, imar planlarına ilişkin teknik beceri ile yetki ve sorumluluklarını öğrenmiş olacaktır.
 3. Öğrenciler yasal mevzuatı planlamanın uygulama alanında nasıl kullanacaklarını öğrenecekler.
 4. Öğrenciler imar ve çevre tüzesini onay, yetki ve yasallık bağlamında öğrenecek, kapsamını özümseyecek ve planlamanın uygulama alanında nasıl kullanacaklarını öğrenecektir.
 5. Öğrenciler imar planlarının mekana yansıma süreci, buna ilişkin uygulama araçları ve uygulamada yaşanan sorunlar konusunda bilgi ve beceri edineceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-144544
PÇ-234454
PÇ-354544
PÇ-444545
PÇ-544544
PÇ-644455
PÇ-755455
PÇ-855544
PÇ-944544
PÇ-1055545

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Genel Hukuk Kavramı- İmar Hukukunun Yeri Araştırma Konularının Tanıtılması
2Kamu Yararı / Toplum Yararı Kavramları İmar Tüzesi İlişkisiİlgili okumalar
3Hukukun Kaynakları - İmar Hukukunun Konusu ve Kaynakları İmar Planlarının Normlar Piramidindeki Yeriİlgili okumalar, Araştırma
4İmar Planları ve İlkeleri / Yasal Yükümlülüklerİlgili okumalar, Araştırma
5Planlama Türleri / Planlama Teknikleri ve Dayanağıİlgili okumalar, Araştırma
6İmar Planlarının Yasallık Kazanması ve Değiştirilmesiİlgili okumalar, Araştırma
7İmar Uygulamaları Süreci ve Uygulama Araçlarıİlgili okumalar, Araştırma
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Planlama ve İmar Uygulaması ÖrnekleriSunum ve raporların teslimi
10İmar Planlarına İlişkin Uygulama ÖrnekleriUygulama örnekleri ve sunum
11İmar Planı Değişikliklerine İlişkin Uygulama ÖrnekleriUygulama örnekleri ve sunum
12Tapu ve Kadastro Kavramları Parselasyon İşlemleri ve İmar Uygulama ÖrnekleriUygulama örnekleri ve sunum
13Uygulama Örnekleri, SunumlarUygulama örnekleri ve sunum
14Uygulama Örnekleri, SunumlarUygulama örnekleri ve sunum
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması151
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)11
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok