Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Konut Alanlarının Dönüşümü ve Planlama PolitikalarıSBP520437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüErcan Koc
Dersi Veren(ler)Ercan Koc
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersi amacı kentsel alanların yaşanabilirlik ölçütleri koşutunda yeniden planlanmasına yönelik planlama içeriğini tanımlayan, gelecekte planlama çalışmalarında önemli bir yer alacak ve ekonomik, sosyal, toplumsal boyutları olan kentsel dönüşüm uygulamalarında planlama, proje geliştirme, uygulama modeli, örgütlenme, finansman, uygulama araçları boyutuna yönelik bilgi birikimi sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiYasal ve yasadışı yollardan gelişmiş konut alanlarında konut ve kentsel çevre kalitesine ilişkin sorunlar. Eskime ve köhneme süreçlerinde çöküntü alanları. Kentsel mekanda riskler. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde önemli bir problem alanı olarak çevre ve konut kalitesi. Sürdürülebilir, kaliteli yaşam çevreleri yaratmaya yönelik olarak ülkemizde ve yabancı ülke örneklerinde konut alanlarının dönüşümüne ilişkin planlama politika ve stratejileri. Uygulanabilirlik ve uygulama araçları. Yasal ve yönetsel çerçevenin sunduğu olanak ve kısıtlar; araçlar; aktörler ve ortaklıklar.  Küreselleşme süreci koşutunda kentlerde kimlik arayışı ve işlevsel dönüşüm  Yeni planlama politikaları ve kentsel dönüşüm uygulamaları,  Yasal ve yasadışı gelişmiş konut alanlarında konut ve kentsel çevre kalitesine ilişkin sorunların kentsel dönüşüm uygulamaları boyutu,  Kentsel mekanda mevcut ve potansiyel çöküntü alanları ile kentsel dönüşüm süreçlerinde tanımlanabilecek olanaklar,  Deprem kuşağında yer alan ülkemizde önemli bir problem alanı olarak çevre ve konut kalitesi, sürdürülebilir, kaliteli yaşam çevreleri yaratmaya yönelik olarak konut alanlarının dönüşümüne ilişkin planlama politika ve stratejileri,  Yasal ve yönetsel çerçevenin sunduğu olanak ve kısıtlar,  Kentsel dönüşüm uygulamalarında araçlar; aktörler ve ortaklıklar,  Kentsel dönüşüm tüzesi ve Kentsel dönüşüm uygulamalarında çıkarımlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Adair, A., Berry, J., McGreal, S.,(1996) Regeneration Processes in Northern Ireland: The Public Sector and Partnership Structures, European Planning Studies, 4 (5), 527-543.
 • Amin, A. (2007) “Cultural-Economy and Cities”, Progress in Human Geography, Vol.31 n.2, pp.143-161.
 • Ataöv, A., Osmay, S. (2007) “Türkiye’de Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım, METU, JFA, 2007/2, (24:2), 52-82, Ankara.
 • Balamir, M. (2008) “Küresel Gelişmeler, Neoliberal Politikalar, Risk Toplumu ve Planlama Alanı”, http://www.mimdap.org/?p=4358 (Erişim: 22.08.2011)
 • Bailey, N., Barker, A., McDonald, K., (1995), Partnership Agencies in Britsh Urban Policy, UCL Pres, London.
 • Ball, M., Horloe, M.& Martens, M., (1988), Housing and Social Change in Europe and the USA, Routledge, London.
 • Barber, A. ve Eastaway, P. (2010) "Leadership Challenges in the Inner City: Planning for Sustainable Regenarion in Birmingham and Barcelona", Policy Studies, Vol 31,No:4, July 2010, 393-411, Routledge, Taylor and Francis Group.
 • Barlow, J., Hill, S., (1995), Single Regeneration Budget: Hope for Those inner Cities, Housing Review, April 1995.
 • Basic, N. (2010) "Life Infinity", In Favour of Public Space, Ten Years of The European Prize For Urban Public Space, ISBN. 978-84-92-861-38-5, Centre de Cultura Contemporania de Barcelona and ACTAR, Barcelona.
 • Bazley, K.,(1992), Urban Regeneration and Economic Development In:100 Years, Town Planning in Dundee, pp.40-47, Duncan of Jordanstone Collage of Art, Dundee.
 • Benevolo, L. (1995) “Avrupa Tarihinde Kentler” N. Nirven, Çeviri, Afa Yayınları, İstanbul.
 • Brownhill, S.,(1990), Developing London’s Docklands, Another Great Planning Disaster?, Paul Chapman, London.
 • Bruner, S., (2000), Regeneration without Confrontation, Regeneration and Renewal, 20 October 2000.
 • Campo, D., (2002) “Brooklyn’s Vernacular Waterfront”, Journal of Urban Design, v. 7, n. 2, 171–199, Carfax Publishing, Taylor and Francis Group.
 • Childe, G. (1993) “Tarihte Neler Oldu” 5. baskı, M. Tuncay & A. Şenel, çevirenler, Alan Yayıncılık, İstanbul.
 • Church, A. (1988) "Demand-Led Planning, The Inner City Crisis and Labour", in Revitalising the Waterfront, Belhaven Press, London.
 • Couch, C.,Fraser, C.,(2003), Urban Regeneration in Europe, Blackwell Publishing Company, Malden, USA, ISBN:0-632-05841-2.
 • Couch, C., (1990), Urban Renewal: Theory and Practice, Macmillan Education, London.
 • Couch, C., Dennemann, A., (2000), Urban Regeneration and Sustainable Development in Britain: The Example of the Liverpool Ropewalks Partnership, Cities, 17 (2), 137-147.
 • Cooke, P., (ed), (1989), Localities: The Change Face of Urban Britain, Unwin Hyman, London.
 • Core Point Project (2006) “EU Legislation and Policies with Implications for Coastal Management”, 2006.
 • Costa,T.de Abreu ve Pedro, J. (200/), “Harbour Zones Spatial Dynamic and Perspectives of Land Release to Urban Renovation”, Art of Social Facilitation Waterfronts of Art I.
 • Cowan, P., Hanay, P., Owens R., (1988), The Light on top of the Tunnel: Communityled Regeneration by the Eldonians, Architects Journal, 23 March, 37-63.
 • Çelik, Z. (1998) Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • Deevey, E.S., D.S. Rice, P.M. Rice, H.H. Vaughan, M.Bremner and M.S. Flannery, (1979), Mayan Urbanism: BİMTAŞ act of Ttropical Karst Environment. Science 206:s/298
 • Demirer, G., (1992), Çevre Sorunları ve Kapitalizm, Sorun Yayınları, İstanbul.
 • Demirtaş, Y., Esgin, İ., (2006), "Bir Kentsel Yenileme Deneyimi: Barselona", Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 2006/2, ISSN 1300-7319, Ankara.
 • Department of the Environment, Change or Decay: Final Report of the Liverpool Inner Area Study, HMSO, London.
 • Department of the Environment, Transport and the Regions, (2000), Neighbourhood Renewal, London.
 • Department of the Environment, Transport and the Regions, (2001), Our Town and Cities: The Future, The Stationery Office, London.
 • Dinçer, İ., vd., (2011), İstanbul’un Tarihi ve Doğal Miras Değerleri: Potansiyeller, Riskler ve Koruma Sorunları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-605-399-192-2, s:25, İstanbul.
 • Easterbrook, Don J., (1999), Surface Processes and Landforms, 2nd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.
 • Eckholm, E.P., (1976), Losing Ground. Environmental Stress and World Food Prospects, New York, Norton.
 • EC, (1999), ESDP European Spatial Development Perspective Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, Potsdam. http://europa.eu.int
 • Eraydın, A., 1996 “Mekân Organizasyonuna İlişkin Değişen Paradigmalar”, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı:64-65, Birikim Yayınları, İstanbul:, ss.53-57.
 • Ercan, F., 1996 “Dünya Kentleri ve Uluslar arası Kentler: İstanbul”, Toplum ve Bilim, Sayı:71, İstanbul:, s.68.
 • Es, M., 2003 “Bilgi Toplumu Sürecinde Kentsel Dönüşüm: İstanbul Örneği”, Bilgi Toplumu E-Dergi, İstanbul,
 • EU Commission (2007), Evaluation Model for the Sustainable Development of European Coastal Zones (DEDUCE).
 • European Commission, (2000), Compendium of Spatial Planning Systems; Belgium, France, Germany, Netherlands,UK, Italy, EU, Luxembourg.
 • European Commission, (2000), European Spatial Development Perspective, Brussels. Fox, K., (2001), Selling NRW: Marketing and Urban Regeneration in Germany, South Bank University, London.
 • Friedman, J. and Wolf, G. (1982) “World City Formation”, İnternetional Journal for Urban and Regional Reseach, Vol:6, No:3, , s.319,70,
 • Friedman, J., 1986 “ The World Hyphothesis”, Development and Change, Vol:17, , s.70.
 • Fujita, K., 1991 “a World City and Flexible Specialization: Restucturng of Tokyo Metropolis”, International Journal for Urban and Regional Reseach, Vol:15, No:5, , s.174.
 • Galdini, R., (2007), “Tourism and The City Opportunity for Regeneration”, Published in: TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 2, No. 2 (November 2007): pp. 95-111.
 • Gallion, A., B., Eisner, S., (1963), The Urban Pattern: City Planning and Design, D. Van Nostrand Company Inc. London.
 • Gibson, J. ve Macalister, E., (1999), Legal and Regulatory Bodies: Appropriateness to Integrated Coastal Zone Management, European Comission Final Report, October, United Kingdom.
 • Gibson, M., Langstaff, M., (1982), An Introduction to Urban Renewal, Hutchinson, London. Giddens, A., (1999), Runaway World: How Globalisation is Reshaping our Lives, Profile Books, London.
 • Gilespie, C., (1998), The Single Regeneration Budget Challenge Fund: Is It Targeted?, MSC Thesis, Liverpool John Moores University, Liverpool.
 • Glaser, M., et al., (2010), “Whose Sustainability? Top–down Participation and Emergent Rules in Marine Protected Area Management in Indonesia”, Marine Policy, 34:1215–1225.
 • Gospodini, A., (2001), “Urban Waterfront Redevelopment in Greek Cities, A Framework for Redesigning Space”, Cities, v. 18, n.5, pp 285-295, Elsevier Science Ltd.
 • Greco, JoAnn, (1995), “Waterfront and Center”, Parks and Recreation, pp.34-39, Waterfront.
 • Hall, P., (1992), Urban and Regional Planning, Routledge, London.
 • Harvey, P., (1997), Postmodernliğin Durumu Kültürel Değişimin Kökenleri, Metis yayınları, S. Savran, çev., ISBN 975-342-162-1.
 • Hass-Klau (1988), New Life for City Centres, Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society, London.
 • Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., Perraton, J.,(1999), Global Transformations, Polity Pres, Londo
 • Hilling, D., (1988), "Socio-ekonomic Change in the Maritime Quarter: The Demise of Sailortown, in Revitalising the Waterfronts", Belhaven Press, London.
 • Hinrichsen, D., (1998), Coastal Water of the World: Trends, Threats and Strategies, Washington, DC, Island Press, USA.
 • Horstman, E., M., et al., (2009), “Long-Term Coastal Management Strategies: Useful or Useless?”, Journal of Coastal Research, Special Issue, 56:233–237.
 • Hoyle, B.S., Pinder, D.A., Husain, H., (1988), Retreat, "Redundancy and Revitalisation Forces, Trends and a Research Agenda", Revitalisation the Waterfronts, Belhaven Press, London.
 • Hoyle, B. , (1988) “Development Dynamics at the Port-city Interface”, S.B. Hoyle, ed., Revitalising the Waterfront, Chichester, Belhaven Press.
 • Hoyle, Brian, (2000) “Global and Local Change on Port-City Waterfont”, Geographical Review, 00167428, Jul 2000, v. 90, issue 3.
 • Hoyle, Brian, (2002), “Urban Waterfront Revitalization in Developing Countries: the example of Zanzibar’s Stone Town”, The Geographical Journal, v. 168, n. 2, June 2002, pp. 141–162.
 • Hudson, B. J., (1996), Cities on the Shore: The Urban Littoral Frontier, Pinter, New York.
 • Hughes, J. D., (2005), The Mediterranean: An Environmental History, Nature and Human Society Series, California: ABC-CLIO Inc, USA.
 • Hun, E., (1997), “Canlı Çevrenin Dünü, Bugünü ve Yarını”, R. Keleş, ed., 2. baskı, İmge Kitabevi, ss.50-65, Ankara.
 • Hunt, S., et al., (2007), “Improvements to Integrated Coastal Zone Management on Australia’s Gold Coast Integrating Coastal Planning and Engineering in Local Government”, Journal of Coastal Research, Special Issue 50:25-28.
 • Iribas, J., M., (2010), "Waves in Colours", In Favour of Public Space, Ten Years of The European Prize For Urban Public Space, ISBN. 978-84-92-861-38-5, Centre de Cultura Contemporania de Barcelona and ACTAR, Barcelona.
 • Jauhiainen, J. S., (1995), "Waterfront Redevelopment and Urban Policy: The Case of Barcelona, Cardiff and Genoa”, European Planning Studies, 09654313, March 1995, v. 3, issue 1.
 • Jensen, S. S., (2007), “The Roles Of Culture and Creativity Within Urban Development Strategies: Scandinavian Cities”, Centre for Strategic Urban Research, CSB No: 8.
 • Kahraman, T., (2006), İstanbul Kentinde Kentsel Dönüșüm Projeleri ve Planlama Süreçleri Planlama 2006/2, Ankara.
 • K. Hatt P., Reiss, A.J., ed.s., (1957), The History of Human Settlement, Cities and Society, The Free Press, Glenceo, İllionis.
 • Koç, E., (1998), Planlara ve Düzenleyici Yasal Kurallara Uygun Olmayan Yapılaşma Alanlarının Dönüşüm Sürecinde Planlamanın Etkinliği, YTÜ. Fen Bilimleri Ens., Doktora Tezi, İst.
 • Koç, E., (1998), Metropoliten Alanlarda Kentsel Dönüşüm Sürecinde Planlamanın Etkinliği, Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları I. Sempozyum Bildirileri, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, Sf: 288-300, İstanbul.
 • Koç, E., (2002), İstanbul’da Deprem Riskine Karşı Kentsel Mekanda Planlama Alternatifi Arayışında Fikirtepe Örneği, Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği Sempozyumu, İstanbul Mimarlar Odası, İTÜ Taşkışla Binası, İstanbul, 8-9 Şubat 2002.
 • Koç, E., (2002), Kentsel Mekanın Kendini Tüketme Süreci ve Dönüşüm, Konut Kurultayı, ŞPO, İBB, YTÜ , 22-23-24 Mayıs 2002, İstanbul.
 • Koç, E., Gül.A.,(2003) İmar Uygulamaları ve Uygulama Araçları, Kentsel Dönüşüm Sempozyum Kitabı, ŞPO.
 • Koç, E., vd., (2003), İstanbul Deprem Mastır Planı Raporu, YTÜ-İTÜ-Boğaziçi Ü., İstanbul Üniv., İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
 • Koç, E., (2002), “La Transformation De La Corne D’or”, Workshop, İnter-estuary Territorial Planning (Setubal Péninsule), Instituto Superior Tecnico, Universidade Tecnica De Lisboa, Yıldız Teknik Üniversitesi, 20-30.3.2002, Lisboa.
 • Koç, E., (2000), “17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde Meydana Gelen Hasarın Yönetim, Planlama ve Uygulama Boyutu, 3. Bin Yılda Şehirler: Küreselleşme,Mekan, Planlama, Dünya Şehircilik Günü 23. Kolokyumu, 8-10 Kasım 1999, Dünya Şehircilik Günü 23. Kolokyum Kitabı, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, sf:453-469, 2000, İst.
 • Komut, E., (Editör), (1996), Diğerlerinin Konut Sorunları, Habitat II Ön Konferansı, Mimarlar Odası, Ank. ISBN:975-395-170-1
 • Krier, R. (1984) Urban Space, 3rd ed. (1979). London: Academy Editions.
 • Liverpool City Challenge, (1991), City Challenge: Liverpool City Centre East, Preliminary Submission, Liverpool City Council.
 • Liverpool City Council, (1995), Speke Garston SRB Bid. Central Policy Unit, Liverpool City Council
 • Lozano, Eduardo E., (1990), Community Design and The Culture Of Cities. New York: Cambridge University Press.
 • Marsh, G.P., (1864), Man and Nature or Physical Geography as Modified by Human Action. New York, Scribners.
 • McCarthy, J., Pollock, S.H.A.,(1997) Urban Regeneration in Glasgow and Dundee: A Comparative Evaluation, Land Use Policy, 14 (2), 137-149.
 • McCarthy, J., (2003), "The Cruise Industry and Port City Regenaration: The Case of Valetta" European Planning Studies, v.11, n.3, Carfax Publishing.
 • Milligan, J., et al., (2009), “Nature Conservation for Future Sustainable Shorelines: Lessons from Seeking to Involve the Public”, Land Use Policy, 26:203–213.
 • Miles, S., (2001), Consuming Cities; Consuming Youth, Young People’s Lifestyles and the Appropriation of Cultural Space, Weimar.
 • Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment (VROM), (2000), Fifty National Policy Document on Spatial Planning 2000-2020, The Hague
 • Monclus, F.-J. (2003), “The Barcelona Model: an Original Formula? From ‘Reconstruction’ to Strategic Urban Project (1979-2004), Planning Perspectives, 18 (October 2003) 399-421, Rotledge, Taylor and Francis Group.
 • Mosadeghi, R., et.al., (2009), “Coastal Management Issues in Queensland and Application of the Multi-Criteria Decision Making Techniques”, Journal of Coastal Research, Special Issue, 56:1252–1256.
 • Mumford, L., (1961), The City in History: Its Origins, Its Transformation and Its Prospects, Harcourt, Brace & World, Inc., New York.
 • Newman, P., Thornley, A., (1996), Urban Planning in Europe, Routledge, London. Nijkamp, P., Perrels, A., (1994), Sustainable Cities in Europe, Eartscan, London Oxley, M., Smith, J., (1996), Housing Policy and Rented Housing in Europe,
 • Öktem, B., (2006), Neoliberal Küreselleșmenin Kentlerde İnşası: AKP’nin Küresel Kent Söylemi ve İstanbul’un Kentsel Dönüșüm Projeleri, Planlama 2006/2, ss.53-63, Ankara.
 • Önemli, S., (2007), Stratejik Planlama-Kentsel Projeler İlişkisi ve Kentsel Kıyı Tasarımı: İstanbul Tarihi Yarımada Kıyı Bandı Üzerine Bir İrdeleme, MSGSÜ, FBE, Eylül, 2007.
 • Özdemir, D., (2010), "Batı Avrupa'da Kentsel Dönüşüm Olgusunun Süreç İçinde Değişen Anlamları ve Türkiye Yansımaları", Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama, D. Özdemir, der., Nobel Yayınları:1569, ISBN: 978-605-395-379-1 s:1-35, İstanbul.
 • Özsalmanlı, A. Y., (2009), “Yerel Yönetimlerde İngiltere ve Fransa Uygulamaları”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler - 4. Ulusal Yerel Yönetimler Semozyum Kitabı, TODAİE, TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi Yayını, Yayın No:351/25, Ankara.
 • Park, C., (2003), Environment: Principles and Applications, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York.
 • Rafferty, L., Holst, L., (2004), "Remaking The Urban Waterfront", Urban Land Institute, Washington D.C.
 • Rapoport, A., (1990), The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach, University of Arizona Press, USA.
 • Reule, R., (1999), Urban Renewal and Housing Rehabilitation in the Netherlands, In: Housing Renewal in Europe, Eds: Andersen, H.S., Leather, P., The Policy Pres, Bristol.
 • Riley, R., Smith, L., S., (1988), "Global Imperatives, Local Forces and Waterfront Redevelopment", in Revitalising the Waterfront, Belhaven Press, London.
 • Robson, B., Parkinson, M.,(2000), Urban Regeneration Companies: A Process Evaluation, Department of the Environment, Transport and the Regions, London.
 • Silver, M., (1995), Economic Structures of Antiquity, Greenwood Press, London.
 • Simon Eisner, Arthur Gallion, Stanley Eisner (1993) The Urban Pattern, 6th Edition.
 • Smith, M. K., (2007), “Towards a Cultural Planning Approach to Regeneration” M. Smith, ed., Tourism, Culture and Regeneration, CAB International, UK, pp.1-11.
 • Souto, R., D., Polette, M. and Kampel, M., (2009), “Evaluation of Sustainability Indicators for the Coastal Zone of Rio de Janeiro, Brazil”, Journal of Coastal Research, special issue, 56:1311–1315.
 • Stojanovic, T., A. and Ballinger, R., C., (2009), “Integrated Coastal Management: A Comparative Analysis of Four UK Initiatives”, Applied Geography, 29:49–62.
 • Tallon, A., (2010), "İngiltere'de Kentsel Rönesans: Kentlerdeki Yansımaları ve Eleştirel Değerlendirmeler, Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama, D. Özdemir, der., Nobel Yayınları:1569, ISBN: 978-605-395-379-1 s:79-98, İstanbul.
 • Taussik, J., (2007), “The Opportunities of Spatial Planning for Integrated Coastal Management”, Marine Policy, 31:611–618.
 • Tekeli, İ., (1992), Dünya Kenti İstanbul, Görüș, Kasım, ss. 55-61.
 • Tekeli, İ. (1985) “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kentsel Dönüşüm", Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, C: 4, ss: 878- 890.
 • Thematic Study F (1998), Information Required for Integrated Coastal Zone Management
 • Thorns, D.C., (2004), Kentlerin Dönüşümü, Kent Teorisi ve Kentsel Yaşam, Soyak Yayınları, ISBN: 975-8828-17-7.
 • Thomsen, D., C., et.al. (2009), “Defining Community: Understanding the Meaning of “the Community” in Coastal Zone Management”, Journal of Coastal Research, special issue, 56:1316–1319.
 • Türkeş, M. (1999). Vulnerability of Turkey to Desertification with Respect to Precipitation Andridity Condition. Turkish Journal of Engineering and Environmental Science 23: 363-380.
 • Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı Raporu (UÇEP), 1998.
 • Urban Task Force, (1999), Towards on Urban Renaissance, DETR, London.
 • Vallega, A., (1993), "Waterfronts Redeveleopment: A Central Obcektive for Coastal Mangement", Waterfronts: A New Frontier for Cities on Water, Venice .
 • White, P., (1978), Towards an Improved Methodology for Cross-national Comparative Planning Research, Centre for Urban
 • Whittich, A. (1974), Encyclopaedia of Urban Planning, McGraw-Hill Book. Wild, T., Jones, P.,(1991) Deindustrialisation and New Industrialisation in Britain and Germany, Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society, London.
 • Vuchic, V. R., (1981), Urban Public Transportation: Systems and Technology, Prentice-Hall, INC, New Jersey, USA.
 • Weide J.V., Vrees L.D., (1999), “Methods and Tools to Support ICZM”, Perspectives on Integrated Coastal Zone Management, Springer, Berlin.
 • Yenen, Z., Y. Ünal, Z. Merey-Enlil, (1994), “İstanbul'un Kimlik Değişimi: Su Kentinden Kara Kentine”, Türkiye'de 16. Dünya Şehircilik Günü kapsamında İstanbul'un Kentsel Gelişme Sorunları ve Avrupa Metropolleri Kolokyumu, 3-8 Kasım' 92, İstanbul, Türkiye, M. Çubuk, ed., 1994, c.2, ss. 201-214.
 • Yenen, Z., H. Yakar (2007), İstanbul’un Tarihî Kesimine Haliç Bütünlüğünde Bakmak, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen İstanbul Kent Sempozyumu, 13-15 Eylül’07.
 • Yerliyurt, B., (2008), Kentsel Kıyı Alanlarında Yeralan Sanayi Bölgelerinde Dönüşüm Stratejilerinin Değerlendirilmesi; Haliç Tersaneler Bölgesi, doktora tezi, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler kentin fiziksel, sosyal, ekonomik, finansal ve örgütlenmeye ilişkin boyutunu değerlendirebilme becerisi kazanacak, kentsel dönüşüm tüzesine ilişkin boyut ve sorunlar tartışılacaktır.
 2. Öğrenciler kentsel dönüşüm uygulamalarında rol alabilme ve bu konuda yeterli altyapıya sahip olabilme konusunda bilgi ve becerilerini geliştirecek, değerleme ölçütleri, uygulamada değer tespiti ve bölüşüm modelleri öğrenilecektir.
 3. Öğrenciler sorun ve potansiyelleri tespit edebilme becerilerini geliştirecek, kentsel dönüşüm uygulamalarında mekansal, ekonomik ve sosyal boyut irdelenecektir.
 4. Planlamada kentsel dönüşüm olgusu ve uygulanabilirliği, kentsel dönüşüm uygulamalarının kent kimliği ve kalitesi ile ilgili boyutu tartışılacaktır.
 5. Ülkemizde ve dünyada kentsel dönüşüm uygulama örneklerinde edinilen deneyimler,

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımı, Planlama ve Kent / Planlama Sistemi Kentsel Dönüşüm Kavramı ve SüreçleriAraştırma konularının belirlenmesi
2Kentsel Dönüşümde İmar Tüzesi İlişkisi, Kentsel Dönüşümde Yasal Boyut ve Gelişimi, Yükümlülükler, Kısıtlılıklar, Olanaklar, Yaşanabilir, kaliteli kentsel mekan, kentsel kimlik,, doku, işlev, anlam. Farklı meslek alanlarına sahip kişiler için kenti okuyabilmek İlgili okumalar ve tartışma
3Konutun anlamı, farklı işlev alanları ile ilişkisi, konut alanları ve niteliği,Yeni Kentsel Kavramlar Kentsel Dönüşüm BağlantısıAraştırma, ilgili okumalar ve tartışma
4Kentin Tarihi, Eskime-Köhneme Süreçleri ve Dönüşümü Yenileme, Kentsel Dönüşüm İlişkisi, Kentsel Dönüşümde Fiziksel BoyutSunum ve rapor için hazırlık
5Kentsel dönüşümde yasal boyut ve gelişimi, Kentsel Kalite, Kentsel Dönüşümde Sosyal ve Ekonomik Boyut Yasallık, Yasadışı Yapılaşma ve Kentsel Dönüşüm Sunum ve rapor için hazırlık
6Afet Riskleri, Sakınım Planları ve Kentsel Dönüşüm İlişkisi Sunum ve rapor için hazırlık
7Kentsel dönüşümde örgütlenme modelleri, finansman ve uygulama araçları, Kentsel Dönüşüm Projelerinde Uygulama Süreci,Sunum ve rapor için hazırlık
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Parsel ölçeğinde kentsel dönüşüm uygulamalarıSunumların teslimi
10Kentsel Dönüşümde Parsel, Ada, Kentsel Dönüşüm Projesi Ölçekleri, Ulusal veya Uluslar arası kentsel dönüm uygulamalarına ilişkin sunumlar ve tartışılmasıSunum 1.-2 Tartışma
11Kentsel Dönüşümde İyelik, Değer Tespiti ve Bölüşümü, Ulusal veya Uluslar arası kentsel dönüm uygulamalarına ilişkin sunumlar ve tartışılmasıSunum 3-4 Tartışma
12Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Sürecinin Gelişimi, Uygulama Örnekleri, Ulusal veya Uluslar arası kentsel dönüm uygulamalarına ilişkin sunumlar ve tartışılmasıSunum 5-6 Tartışma
13Kentsel Dönüşümde Uluslar Arası Uygulama Örnekleri, Ulusal veya Uluslar arası kentsel dönüm uygulamalarına ilişkin sunumlar ve tartışılmasıSunum 7-8 Tartışma
14Ulusal veya Uluslar arası kentsel dönüm uygulamalarına ilişkin sunumlar ve tartışılmasıSunum 9-10 Tartışma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım155
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması15
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması130
Sınıf Dışı Ders Çalışması166
Derse Özgü Staj
Ödev145
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok