Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Analiz Yöntem ve TeknikleriSBP294134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüSenay Oğuztimur
Dersi Veren(ler)Ayşenur Ökten, Senay Oğuztimur, Senem Kozaman
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıŞehircilik ve sosyal bilimlerdeki bilimsel yaklaşımın temellerini öğretmek ve bilimsel araştırma tavrının kuramlar ve modellerle ilişkisini kurarak bilimsel düşünme, sorgulama, irdeleme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği(I)Araştırmanın kuramsal temelleri ve problem irdeleme yöntemleri; (II)Gözlem türleri ve veri toplama teknikleri; verilerin sınıflandırılması, karşılaştırılması; (III)Toplanan bilgilerin yorumlanması (sözel ve istatistiksel), sunulması; rapor/tez yazımı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Neumann, W.L. (2000). Social Research Methods.Qualitative and Quantitative Methods,Boston:Allen&Bacon.
  • Arslan R. ve Ökten,A.N. (2000). Araştırma Yöntemleri,YTÜ, İstanbul.
  • Larsen R.J.vd.(2000). Statistics for Applied Problem Solving and Decision Making, Boston, Duxbury.
  • Weiss N.,Hasset, M. (1982). Introductory Statistics, Mass.:Addison-Wesley.
  • Çubukçu, M. K. (2015). Planlamada ve Coğrafyada Temel İstatistik ve Mekansal İstatistik, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrencinin bir olgunun, bir planlama meselesi ya da bir sosyal bilim meselesi olarak irdelenmesi için uygun teknikleri seçebilme becerisini kazanması
  2. Öğrencinin analiz-sentez-çözüm üretme aşamalarında sistematik yaklaşım bilgi ve becerisi kazanması
  3. Öğrencinin şehir ve bölge planlama ve ilişkili sosyal bilim alanlarında araştırma tasarımı ve yönetimi becerisi elde etmesi
  4. Öğrencinin araştırmanın kuramsal temellerini tanımlaması
  5. Öğrencinin topladığı verilerden gerçekleştirdiği analizleri yorumlama, sunma ve raporlama becerisi (tez yazımı) kazanması

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Araştırmanın evrensel aşamaları ve araştırma türleriİlgili Okumalar
2Araştırmanın boyutları: Kesit ve süreç analizleri; temel ve uygulamaya dönük araştırmalarİlgili Okumalar
3Kuram ve Araştırma: Yöntemin Anlamıİlgili Okumalar
4Nitel ve Nicel araştırma: Veri Analizi (sözel, görsel, sayısal) Analiz teknikleri: Grafik türleri; tablolama; istatistiksel araçlar ve kullanımları Hipotez kurulması; hipotez testi teknikleriİlgili Okumalar
5Kavramsallaştırma ve eylemselleştirme süreçleri Ölçme düzlemleri: normatif, ordinal, interval, ratio; ölçüm ilkeleri; ölçme teknikleri; ölçekler; indekslerİlgili Okumalar
6Hipotez testi süreci Veri analizi: İki değişkenli veri analizleriİlgili Okumalar
7Güven Düzeyi ve Güven Aralığı Örnekleme Teknikleri (Temel kavramlar, yargısal örnekleme)İlgili Okumalar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sörvey (tarama,tespit,anket) çalışmaları:ilkeleri,yürütülüşü;uygulama örnekleriİlgili Okumalar
10Görüşme Teknikleri: (Derinlemesine görüşme, Odak Grup Görüşmeleri, Yığın Görüşmeleri) Sörvey (tarama,tespit,anket) çalışmaları:ilkeleri,yürütülüşü;uygulama örnekleriİlgili Okumalar
11Vardamsal (çıkarımsal) istatistiklerin kullanımı; örnekler, uygulamalarİlgili Okumalar
12Çok kriterli karar destek sistemleri (Delphi, Bulanık Mantık Yöntemleri) Verimli-etkin okuma, yazın (literatür) değerlendirmesiİlgili Okumalar
13Araştırma sonuçlarının sunulması: Sözlü, yazılı, işitsel-görsel teknikler (rapor yazımı)İlgili Okumalar
14Odak grup / görüşme teknikleri / anket uygulama çalışmasıİlgili Okumalar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev315
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar145
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev35
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok