Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Şehir SosyolojisiSBP208233300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Seçmeli @ Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Elektrik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İstatistik Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya Lisans Programı
Seçmeli @ Fizik Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Lisans Programı
Seçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Seçmeli @ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Harita Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Seçmeli @ Mimarlık Lisans Programı
Seçmeli @ İletişim ve Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Seçmeli @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Seçmeli @ İşletme ABD Bilimsel Hazırlık Programı
Seçmeli @ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Seçmeli @ Biyomühendislik Lisans Programı
Seçmeli @ Biyomühendislik Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
Seçmeli @ Gıda Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ Dans Lisans Programı
Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Seçmeli @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Seçmeli @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı
Seçmeli @ Makine Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı (%100 İngilizce)
Seçmeli @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı (%100 İngilizce)
Seçmeli @ Biyomedikal Mühendisliği
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Mimarlık Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Seçmeli @ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Seçmeli @ Aviyonik Sistem Mühendisliği ve Yönetimi Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı
Seçmeli @ Havacılık Elektroniği Bölümü
Seçmeli @ Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Havacılık Elektroniği Bölümü
Seçmeli @ Havacılık Elektroniği Bölümü
Seçmeli @ Havacılık Elektroniği Lisans Programı
Seçmeli @ Grafik Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ İşletme Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (2023 versiyon)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüEbru Seckin
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıPlanlamanın, toplumsal alanlarla etkileşim içinde olduğunu, kentsel mekanlarda uyum ve çatışma dinamiklerini sosyolojik kuramlarla ilişkilendirerek anlama becerisini geliştirmek.
Dersin İçeriğiKomün; Sosyal Sermaye; Toplum Tabanlı Örgütlenme; Katılım; Yönetişim; Toplumsal Cinsiyet; Kamusal Alan; Mekan; Yer; Kent kimliği; Komünler; Yerellik; Özerklik; Örgütlenme tipleri açısından komünler; Birincil ve ikincil küme ilişkileri; Modern Kente İlişkin Klasik Sosyal Teoriler; Çağcıl Kuramlar, kent hakkı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • AYDOĞAN, A. derl. (2000) Şehir ve Cemiyet. Max Weber, Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, Don Martindale. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • BARKAN, Ö.L. (1942). “İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler” Vakıflar Dergisi, s. II, sf. 279-304. http://dervisan.com/yazi2/kolonizator.html
 • BUMİN,K (1990) Demokrasi Arayışında Kent. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • HALL, P. (1996) Cities of tomorrow : an intellectual history of urban planning and design in the twentieth century, Oxford, UK: Blackwell Publishers.
 • LE GATES, R.T., Stout, F. Eds (2001) The City Reader, London : Routledge.
 • ÖKTEN, A. ve ŞENGEZER, B. (2007) “Yarışmacı - Katılımcı Planlama Söyleminin Uygulamadaki Yansımaları. Eleştirel bir Bakış” (Repercussions of the Competitive-participatory Discourses in planning practice. A critical approach). Megaron Cilt (Volume):2 Sayı (Issue):1 Sayfa (Pages):1-10.
 • PARK, R.E., Burgess, E.W., McKenzie, R.D. (1967) The City, Chicago : University of Chicago Press.
 • PIRENNE, H. (1990) OrtaÇağ Kentleri, İstanbul: İletişim.
 • SENNETT, R. (2001) Ten ve Taş. Batı Uygarlığında Beden ve Şehir. İstanbul: Metis.
 • TEKELİ İ (2001) Modernite Aşılırken Kent Planlaması,Ankara:İmge.
 • LEFEBRE, H. (2015) Mekanın Üretimi, Sel Yayıncılık.
 • CASTELLS, M. (2015), Kent, Sınıf, İktidar, Phoenix Yayınları
 • SENNETT, R. (1996), Kamusal İnsanın Çöküşü, Ayrıntı Yayınları.
 • GÜNEY, Z. (2007), Kamusal Alan Nedir? Kamusal Mekan Nedir?
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Kent sosyolojisinin temel kavramlarını tanır.
 2. Kent mekânına ve kentsel değişime ilişkin sosyolojik kuramlar, modeller, plancının kimliği ve işlevi hakkında bilgi edinir.
 3. Kentsel olguların temelindeki sorunları saptayabilme becerisi ve bakış açısı edinir.
 4. Kentsel sorunları, ekonomik-toplumsal-politik düşünce iklimiyle ilişkilendirerek anlamayı öğrenir.
 5. Planlamanın mekân düzenlemesinden öte, tüm toplumsal alanlarla etkileşim içindeki bir süreç olduğunu öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sosyolojinin yapıtaşları/Toplum, toplumu oluşturan unsurlar/ Toplumsal yapı/ Toplumsal örgütlenme/Toplumsal yapı dinamikleri içinde mekânın rolü NA
2Toplumsal yapı öğeleri/Toplumsal örgütlenme/ Toplumsallaşma/ Kurumsallaşma/ Toplumsal etkileşim / Toplumsal sınıflarSennett, R.,1996 Bumin, K.,1990 Giddens, A., 2012
3Mekân ve yer kavramları/Mutlak mekân/Göreli mekân/Ekonomik Mekân/Siyasal Mekân
4Kamusal alan ve kamusal mekân kuramları Güney, Z., 2007; Habermas, J. (2010), Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İletişim Yayınları; Sennett, R.(2014), Ten ve Taş, Batı Uygarlığında Beden ve Şehir; Sennett, R. (1996), Kamusal İnsanın Çöküşü, Ayrıntı Yayınları.
5Toplumsal, ekonomik ve siyasal yapının mekâna yansıması
6Toplumsal, ekonomik ve siyasal yapının mekâna yansıması
7Toplumsal, ekonomik ve siyasal yapının mekâna yansıması
8Ara Sınav 1
9Mahalle –– Sosyal Sermaye – Katılım; ‘Sosyal sermaye’nin temel özellikleri; toplum tanalı örgütlenmeler ve katılım. Çağdaş mahallede toplum tabanlı örgütlenme sorunları..Ders kitapları ve notlar; ÖKTEN, A., Şengezer, B., Hökelek, S. (2003). “Muhtarlık ve Mahalle: İstanbul’da Mahalleye Bir Katılım Birimi Olarak” ...
10Modern toplumun sorunlarına getirilen çeşitli açıklamalar - Klasik Makro ve Mikro KuramlarDers kitapları ve notlar
11Yerel örgütlenme/Mahalle/ Sosyal sermaye ve katılım/Toplum tabanlı örgütlenmelerSeçkin, E., 2001
12Kent Sosyolojisi Kuramları ile Planlama Yaklaşımları Arasındaki İlişki: Plancılar; ÜtopyalarDers kitapları ve notlar
13Güncel sorunlar için kuramsal çerçeve: Süzülme, soylulaştırma, farklılaşma, ayrışma, ötekileştirme gibi güncel olguları açıklayan klasik ve çağdaş kuramlarHabermas, J.(2010), Öteki Olmak, Ötekiyle Yaşamak, Yapı Kredi Yayınları; Lefebre, H. (2015) Mekanın Üretimi, Sel Yayıncılık.
14ÇAĞCIL KURAMLAR: Kentsel Dinamiklere Getirilen Farklı Açıklamalar ve Modeller. Chicago Okulu; Eleştirel Yaklaşım. Ders kitapları ve notlar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)113
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)113
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok