Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Müzik Tarihi UlusalMTP415124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Zorunlu @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Dersin KoordinatörüAslıhan Eruzun Özel
Dersi Veren(ler)Aslıhan Eruzun Özel
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıAçıklanan dönemler içerisinde, kuram, organoloji, besteciler, icrâcılar ve formlar çerçevesinde Türk makam müziği geleneği irdelenecektir.
Dersin İçeriğiMakam kavramı, coğrafya, dönem, dönemin politikası ve müziğe etkisi, çalgılar, makam müziği formları, besteciler, icrâcılar, kuramsal temel, kuram-uygulama farklılığı Makam kavramı, coğrafya, dönem, dönemin politikası ve müziğe etkisi, çalgılar, makam müziği formları, besteciler, icrâcılar, kuramsal temel, kuram-uygulama farklılığı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Uslu, Recep, Selçuklu Topraklarında Müzik, Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğü Yayını, Konya, 2010 Bardakçı, Murat, Ahmedoğlu Şükrullah, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1986 Bardakçı, Murat, Meragalı Abdülkadir, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1986 Popescu-Judetz, Eugenia, Kevserî Mecmuâsı, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1998 Yekta, Rauf, Esâtiz-i Elhân, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2000. Uslu, Recep, Mehmed Hafid Efendi ve Mûsikî, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2001. Behar, Cem, Ali Ufkî ve Mezmurlar, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1990. Farmer, Henry George, Onyedinci Yüzyılda Türk Çalgıları, TC. Kültür Bakanlığı, Ankara, 1999. Popescu-Judetz, Eugenia, Türk Mûsikî Kültürünün Anlamları, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1998. Behar, Cem, Klasik Türk Mûsikisî Üzerine Denemeler, Ankara, 1987. Behar, Cem, Zaman, Mekan, Müzik , İstanbul, 1993. Aksoy, Bülent, Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlı’da Mûsikî, İstanbul, 1994. Fonton, Charles, 18. Yüzyılda Türk Müziği, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1987 Arel, Hüseyin Saadeddin, Türk Mûsikîsi Kimindir, TC. Kültür Bakanlığı, 1990.
  • *Kaya Karabıyık, Ayşen, Cumhuriyet Dönemi Türk Mûsikîsi Nazariyatı:Makaleler ve Tebliğler Bibliyografyası, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.7, S.14, 2009. *Berkman,E., Ayangil, R., "Salt Devletçilik Döneminde Radyonun Türk Makam Müziği Yayınları (1936-1964) / Akademik Araştırmalar Dergisi, (Journal of Academic Studies) Yıl:12, S:46, sf:209-221, Ağustos-Ekim 2010. *Berkman, E., Ayangil, R., "Kuruluşundan Salt Devletçilik Dönemine Kadar Radyoda Türk Makam Müziği Yayınları" / Akademik Araştırmalar Dergisi, (Journal of Academic Studies) C.11, S.42, sf:231-242, Ağustos-Ekim 2009. *Berkman, E., "İstanbul Belediye Konservatuarı’nda Türk Makam Müziği Eğitim ve Öğretimi" Orkestra Aylık Müzik Dergisi, Ağustos 2007.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci, işlenilen tarihsel dönemlerdeki politik ve kültürel şartları özümseyerek tartışabilecektir.
  2. Makam müziğinin özelliklerini öğrenerek değerlendirebilecektir.
  3. Makam müziğinin gelişimini sosyolojik açıdan karşılaştırmalı olarak değerlendirebilecektir.
  4. Geleneksel eğitim, gelişim ve aktarım konularında karşılaştırma yapabilecektir.
  5. Kendi coğrafyasının kültürlerarası etkileşimi hakkında yeterli bilgiye sahip olabilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Türk müzik kültür tarihi hakkında genel bilgiler / Başlangıç kabul edilen Türk müzik kültürleri / Gelişim evreleri kabul edilen Türk müzik kültürleriNA
2Karahanlı ve Gazneli Dönemleri Türk Müzik Kültürü.NA
3Selçuklular Dönemi / Safiyyüddin Urmevî / Timurlular Dönemi / Abdülkadir MerâgîNA
4XIV. Yüzyıl; Ali Sitâî, Kudbuddin Şirâzî, Sultan Veled, Yunus Emre.NA
5XV. Yüzyıl; II. Murad Han, Fatih Sultan Mehmed, Enderûn, Hâce Abdülazîz Merâgî, Hızır Bin Abdullah, Bedrî-i Dilşâd, Kırşehirli Yusuf, Fethullah Şirvânî, Süleyman Çelebi, Evliya Çelebi, Rum Ortodoks müziği.NA
6XIII. Yüzyıldan İtibaren Anadolu'da Mûsikî İle İbadet; Alevî - Bektâşî Kültürü, Mevlevîlik ve Semâ.NA
7XVI. Yüzyıl; II. Bayezid, Mehtehane, Şehzade Korkud, Gazi Giray Han, Batılı gezginler, Gelibolulu Mustafa Âli. NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9XVII. Yüzyıl; Sultan IV. Murad, IV. Mehmed, III. Ahmed, Şahkulu, Ali Ufkî, Kutb-i Nâyi Osman Dede, Kûçek Derviş Mustafa, Hafız Post.NA
10XVII. Yüzyıl; Buhurizâde Mustafa Itrî, Enfî Hasan Ağa, Kantemiroğlu, Kara İsmail Ağa / Dönemin Yazma Eserlerinde Yer alan Mûsikî / Sınırların Ötesinde Osmanlı Mûsikîsi.NA
11XVIII. Yüzyıl; Lale Devri, Şeyhülislam Esâd Efendi, Ebûbekir Ağa, Zaharya, Dilhayat Kalfa, Tanbûrî Mustafa Çavuş, Tab'î Mustafa Efendi, Sultan III. Selim, Abdülbâkî Nâsır Dede, Hamparsum, Hammâmi-zâde İsmail Dede Efendi.NA
12XIX. Yüzyıl; Dönemin müzik kültür hayatı / Dönemin önemli müzisyenleri.NA
13XX. Yüzyıl; Son Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Müzik Kültürü / Müzik ve Sahne Sanatları / Folklor Çalışmaları ve Müzik Araştırmaları / Müzik Eğitimi.NA
14XX. Yüzyıl; Sesli Müzik Yayıncılığı / Batılılaşmanın Etkisi ve Çalgılar / Askeri Müzik. NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok