Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Müzik Yazısı YöntemleriDTP356135220
ÖnkoşullarDTP2542 - Alan Araştırmasında Yöntem
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Dersin KoordinatörüTolga Ünaldı
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBaşlangıcından günümüze müzik yazısının çeşitli kültürlerdeki görünüm ve gelişiminin kavranması.
Dersin İçeriğiBaşlangıcından günümüze müzik yazısının çeşitli kültürlerdeki görünüm ve gelişiminin kavranması. Başlangıcında günümüze Avrupa Akademik Müziği ve Türk Müziği’nde notalama biçimleri. Avrupa Akademik Müziği’nde erken dönem (Harf, Neuma, Tablatur gibi) ve 20. Yüzyıl (grafik, resim, sözel ve elektronik müzik notasyonu gibi) yeni notasyon biçimleri ve Türk Müizği’nde 17.yy. dan itibaren kullanılan (Kındi, Ebced, Maragi, Ali Ufki, Kantemiroğlu, Nayi Osman Dede, Mustafa Kevseri, Hamparnasum ) notasyonlar ve 19. yüzyıl sonrasında Avrupa notasyonuna geçiş.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Bardakçı, Maragalı Abdülkadir, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1980 Elçin, Şükrü, Prof., Ali Ufki : Hayatı, Eserleri Ve Mecmua-İ Saz Ü Söz, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1976 Kantemiroğlu, Kitab-U İlmi’l-Musiki Ala Vechi’l-Hurufat, Yayına Hazırlayan: Prof. Yalçın Tura, Cilt: I-Iı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Temmuz 2000 Farabi, Kitabü’l-Musika’l- Kebir, Kahire, 1339 Abdülkadir Meragi, Makasıdü’l- Elhan, Tahran, 1977 Hızır Bin Abdullah, Kitabü’l-Edvar, Topkapı Sarayı, Revan/ 1728 Abdülbaki Nasır Dede, Tedkik Ü Tahkik, Tahririyye, Süleymaniye Kütp., Nafiz Paşa, 1242/ 1 Erguner, Süleyman,Y.Doç.Dr., Rauf Yekta Bey Ve Türk Müziği Üzerindeki Çalışmalar, Marmara Ün. Sosyal Bil. Ens., Doktora Tezi,1997 Hacı Emin Efendi, Nota Muallimi, İstanbul, Zartaryan Matbaası, 1885 Hamparsun Defterleri, İstanbul Belediye Kons., Ktp. Nu: 1617; İst.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler fakülter niteliklere, mesleki ve insani etik değerlerine sahip olabileceklerdir.
  2. Kendi öğrenim sürecini organize edebilecek olgunlukta olabileceklerdir.
  3. Mesleki sunum tekniklerini tasarlayabileceklerdir.
  4. Proje üretebileceklerdir.
  5. Sorgulayıcı, kavramsal ve yaratıcı düşünme yeteneği kazanabileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-111111
PÇ-211111
PÇ-311111
PÇ-411111
PÇ-511111
PÇ-611111
PÇ-711111
PÇ-811111
PÇ-911111
PÇ-1011111

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Müzikal notasyonun tanımı, işlevi ve müzik tarihinde notasyon kullanımına örneklerine genel bakış. NA
2Avrupa Akademik Müziği’nde Erken Dönem Notasyon Biçimlerine giriş, İlk Notasyon Örnekleri: İ. Ö. 200’da Yunan Müziği’nde kullanılan Harf Yazısı, Daseian ve Ekfoneitk Yazı BiçimleriNA
3Neumatik NotasyonNA
4Ölçeksel Notasyon; Siyah Dönem (1450’ler) ve Beyaz Dönem (1450 sonrası)NA
5Tablature Biçimleri; Lavta Tablaturları [Alman ve Romen (Fransız, İtalyan, İspanyol)] Klavye Tablaturları (Alman ve İspanyol) NA
620. Yüzyıl’da kullanılan yeni notasyon biçimleri; grafik, resim, sözel ve elektronik müzik notasyonuNA
720. Yüzyıl’da kullanılan yeni notasyon biçimleri; grafik, resim, sözel ve elektronik müzik notasyonuNA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sistemci okul temsilcileri notasyonu ve okumaları (Ebced notasyonu ve farklılıkları)NA
1015. – 17. yy. notasyonu (Maragi)NA
1117. – 18. yy. notasyonu -1 (Ali Ufki, Kantemiroğlu, Nayi Osman Dede, Mustafa Kevseri)NA
1217. – 18. yy. notasyonu -2 (Ali Ufki, Kantemiroğlu, Nayi Osman Dede, Mustafa Kevseri)NA
1319. yy. notasyonu -1 ( Hampartsum)NA
1419. yy. notasyonu -2 ( Hampartsum)NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1220
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev740
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev75
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)11
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok