Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İslam Felsefesi Ekolleri FEL511337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnsan ve Toplum Bilimleri ABD Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Neşet TOKU
Asistan(lar)ıÇağrı Taşgetiren
Dersin AmacıDersin ana hedefi, İslam felsefesinin temel problemleri hususunda öğrencilerin detaylı bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak.
Dersin İçeriğiFelsefenin İslam Dünyasında Tezahürü. Felsefe-Din İlişkisi. Rasyonalizasyon Yöntemi. Meşşaiyyun. Tabiiyyun. Dehriyyun. İşrakiyyun. İhvan-ı Safa. Bağımsız Filozoflar. Felsefeye Tepki.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Neşet Toku, İslam Felsefesine Giriş, Savaş Yay., Ankara, 2007.
  • T.J. De Boer, İslam’da Felsefe Tarihi, Çev., Y. Kutluay, Anka Yay., İstanbul, 2001.
  • M. M. Şerif, Klasik İslam Filozofları, Çev., İ. Taşpınar, İnsan Yay., İstanbul, 1997.
  • De Lacy O’lary, İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, Çev., Y. Kutluay – H. Yurdaydın, Pınar Yay., İstanbul, 2003.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrencilerin, İslam düşüncesiyle ilgili felsefi argümanların mukayese ve analizi yönünde eleştirel ve rasyonel düşünebilme kabiliyetlerini derinlemesine geliştirilecektir.
  2. Öğrenciler Felsefe-Din ilişkisi hakkında derinlemesine bilgi kazanacaklardır.
  3. Öğrenciler Felsefe-Din ilişkisi üzerindeki belli okulları yakından tanıyacaklardır.
  4. Öğrenciler metod tartışmalarındaki terminolojiye vakıf olur.
  5. Öğrenciler kendi çalışmalarını mevcut akademi literatür içinde doğru konumlandırabilmeyi öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Felsefenin İslam Dünyasında Tezahürü Ders kitabından ilgili bölüm
2Felsefenin İslam Dünyasında Tezahürü Ders kitabından ilgili bölüm
3Felsefe-Din İlişkisi Ders kitabından ilgili bölüm
4Felsefe-Din İlişkisi Ders kitabından ilgili bölüm
5Rasyonalizasyon Yöntemi Ders kitabından ilgili bölüm
6Rasyonalizasyon Yöntemi Ders kitabından ilgili bölüm
7Genel Değerlendirme
8Ara Sınav 1
9Tabiiyyun Ders kitabından ilgili bölüm
10DehriyyunDers kitabından ilgili bölüm
11İşrakiyyun Ders kitabından ilgili bölüm
12Genel Değerlendirme
13İhvan-ı SafaDers kitabından ilgili bölüm
14Bağımsız Filozoflar Ders kitabından ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev260
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop140
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması156
Derse Özgü Staj
Ödev225
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer145
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok