Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
20. Yüzyıl Sanat TeorileriBSP334134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Seçmeli @ Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüRıfat ŞAHİNER
Dersi Veren(ler)Rıfat ŞAHİNER
Asistan(lar)ıTuğba Renkci
Dersin AmacıModern ve Postmodern dönemde ortaya çıkan sanat yapıtlarının kavramsal arka planlarını ele almak ve çağdaş sanat yapıtlarını 20. Yüzyıl sanat teorisi ve argümanlarından hareketle analiz etmek.
Dersin İçeriği19.yüzyılın sonlarından günümüze dek sanatta üretim, dağıtım yayılım koşullarındaki değişimi, yeni teknik ve teknolojilerin sanat yapıtını ontolojik karakteristiklerinde yarattığı değişim odaklanır. Bu kapsamda sanat kuramı ve eleştirisindeki önemli düşünürlerin argümanlarından hareketle sanat yapıtlarının düşünsel ark planlarını irdelemeyi hedefler. Psikanalitik teori, Avangardizm, Frankfurt Okulu, Yapısalcılıktan Postyapısalcılığa dek uzanan bir dizi kuramsal mesele bu dersin temel hatlarını oluşturur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Şahiner, Rıfat. Sanatta Postmodern Kırılmalar, Ankara: Ütopya Yayınları, 2013
  • Şahiner, Rıfat. Çağdaş Sanatta Temsiliyet Krizi, Ankara: Ütopya Yayınları, 2015.
  • Foster, Hal. Gerçeğin Geri Dönüşü, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2009.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci, günümüzde performans sanatçısının yeniden kurguladığı bedenle 19.yy’da imgelenen beden arasındaki benzerlikleri irdeleyebilecektir.
  2. Beden ile bedenler arası literatür taraması yapabilecektir.
  3. Farklı disiplinlerin gözünden bir kurgu oluşturabilme bilgi ve becerilerini kazanabilecektir.
  4. Yapısalcılık ve Postyapısalcılık’ın sanat alanında yaratığı etkileri değerlendirmek.
  5. 20 yüzyıl sanat hareketlerinin ardındaki kuramsal arka planları irdelemek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-111115
PÇ-211515
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bergsonculuk: Zaman-Hareket-Uzam: SezgicilikNA
2Soyutlama ve Özdeşleyim: Wilhelm Worringer, Benedite Croce ve IntutionNA
3Avangardizm ve Neo-avagardizm: Avangardism Theory of Peter Bürger, Avangardism-Neo-avangardism, Montage; NewNA
4Modern Paradigma ve Sanat: Clement Greenberg ve Harold Rosenberg’in Kuramları, Yücelik, Aşkınlık, Biçimcilik, Kiç ve SanatNA
5Frankfurt Okulu ve Sanat: Theodor Adorno, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Georg Lukacs ve Horkheimer’ın kuramsal yaklaşımları.NA
6Baudrillard ve Simulasyon Teorisi/Simulacrum: Baudrillard ve simulasyon, Re-cycle, Hiper-gerçeklikNA
7Freud ve Lacan: Psikoanalitik Kuramlar: Blinçdışı, Otomatizm, Lacan ve Ayna Evresi, Ben Yarılması, Lacan ve Şizofreni, Freud ve Anlatımcı Sanat Kuramı, Art BrutNA
8Ara Sınav 1
9VİZENA
10Foucault: Biyo-iktidar, PanoptikonNA
11Temsil Olarak Beden ve Sınırları: Julia Kristeva, Judith Butler ve diğer feminist teorisyenler: Helene Cıxous, Luce Irigaray ve Julia Kristeva’nın kuramları, Butler (Gender: Feminizm ve Kimlik), Queer KuramNA
12Postmodernist Durumlar-1 Fredric Jameson: Postmodernizm, Eklektisizm, Pastiş NA
13Postmodernist Durumlar-2 Francois Lyotard, Deleuze & GuattariNA
14Derrida, Yapısökümü ve SanatNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok