Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fiziksel Planlamada Güncel Konular SBP520237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş Şekli
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüHüseyin Cengiz
Dersi Veren(ler)Hüseyin Cengiz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÜlkemizde uygulamada izlenen ,gerek şehircilik ilkelerine , planlama tekniklerine ve metodolojisine, gerekse yasal çerçeveye ters düşen aksaklıkları,hata kaynaklarını, kavram veya yorum farklılaşmalarını,kamuoyuna yansıyan planlama ve uygulamalardan kaynaklanan güncel sorunların örnekler üzerinden mahkeme dosyaları kapsamında irdelenmesi,tartışılması ve bu konuda rapor düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiİmar planlarının düzenlenmesi, aşamaları ve ilgili mevzuat/yasal çerçeve/planlama, plan hiyerarşisi/şehircilik ilkeleri,planlama teknikleri ve metodolojisi/kamu yararı/ kamuoyuna yansıyan planlama ve uygulamalardan kaynaklanan güncel sorunların örnekler üzerinden tanımlanması/sorunların çözümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlama tekniği.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Çeşitli İmar planlarının hazırlanışına ve uygulamasına ilişkin idare mahkemelerinde halk tarafından açılmış dava dosyaları.
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Karuma Kanunu.
 • Tarım Alanlarının Korunması Kanunu.
 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetki ve Sorumlulukları.
 • İçme ve Kullanma Suyu Havzaları ile ilgili Mevzuat.
 • TOKİ görev ve Yetkileri ile ilg,ili Mevzuat..
 • Tabiat ve Biyolojik Kes.Koruma Kanunu/ Hesler le İlgili Mevzuat
 • 5366 Sayılı Taşınmaz Kültürel Varlıkların Yenilenerek Korunması,Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
 • Mülk Edinme ve Mütekabiliyet ile ilgili Mevzuat
 • Çeşitli Konu ve Ölçeklerde Hazırlanmış İmar Planları,Plan Lejandı,Plan Raporu
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler imar planlarının uygulanması aşamasında ortaya çıkan ve kamu oyuna yansıyan sorunların çözümlenmesi konusunda bilgi birikimi edineceklerdir.
 2. Öğrenciler uygulamadaki güncel sorunların çözülmesinde deneyim ve bakış açısı kazanacaklardır.
 3. Öğrenciler fiziksel planlama ile ilgili güncel tartışmalar hakkında bilgi sahibi olacaklardır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımıNA
2İmar planlarının düzenlenmesi ,aşamaları ve ilgili mevzuat/Yasal çerçeve3194 Sayılı İmar Kanunu
3Yasal çerçeve3194 Sayılı İmar Kanunu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Karuma Kanunu. Tarım Alanlarının Korunması Kanunu. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetki ve Sorumlulukları. İçme ve Kullanma Suyu Havzaları ile ilgili Mevzuat. TOKİ görev ve Yetkileri ile ilg,ili Mevzuat.. Tabiat ve Biyolojik Kes.Koruma Kanunu/ Hesler le İlgili Mevzuat. 5366 Sayılı Taşınmaz Kültürel Varlıkların Yenilenerek Korunması,Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun. Mülk
4Planlama ,Plan hiyerarşisi/Şehircilik ilkeleri,planlama teknikleri ve metodolojis3194 Sayılı İmar Kanunu.
5Kamu yararıNA
6Kamuoyuna yansıyan planlama ve uygulamalardan kaynaklanan güncel sorunların örnekler üzerinden tanımlanmasıÖrnek inceleme
7Kamuoyuna yansıyan planlama ve uygulamalardan kaynaklanan güncel sorunların örnekler üzerinden tanımlanmasıRapor hazırlama
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9VizeRapor hazırlama
10SunumRapor hazırlama
11Kamuoyuna yansıyan planlama ve uygulamalardan kaynaklanan güncel sorunların örnekler üzerinden tanımlanmasıÖrnek inceleme
12Sorunların çözümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlama tekniği.Örnek inceleme
13orunların çözümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlama tekniği.Rapor hazırlama
14SunumRapor hazırlama
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop250
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması157
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer218
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)131
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok