Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çeviribilim ve DisiplinlerarasılıkMTF338224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAyse Banu Karadag
Dersi Veren(ler)Ayse Banu Karadag
Asistan(lar)ıMurat Onur Sabaz
Dersin AmacıÇeviribilim ve diğer ilgili disiplinler arasındaki ilişkilere yönelik disiplinlerarasılık kavramı çerçevesinde yeni yaklaşımlar geliştirmek. Bu yeni yaklaşımlar edebiyat, dilbilim, politika, sosyoloji, tarih, yorumbilim, kültürel araştırmalar gibi alanları içermektedir.
Dersin İçeriğiÇeviribilim ve disiplinlerarasılık ilişkisini yeni bakış açıları çerçevesinde irdelenmesi. Öğrenciye çeviribilim alanının disiplinlerarası doğasının tanıtılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ayşe Banu Karadağ. 2012. “Çeviri Tarihimizde Fennî Romanlarla Bir Kültür Repertuarı Oluşturmak”. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi. 2012/2. 6. 45-73.
 • Ayşe Banu Karadağ. 2013. “Tanzimat Dönemi'nden İkinci Meşrutiyet Dönemi'ne Kadın Çevirmenlerin Çeviri Tarihimizdeki “Dişil” İzleri”. Humanitas - International Journal of Social Sciences. Bahar 2013/2. 105-126.
 • Ayşe Banu Karadağ, Eshabil Bozkurt ve Nilüfer Alimen. 2015. “Çeviri ve Yönlendirme: Sabiha ve Zekeriya Sertel’in Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserleri”. RumeliDe - Journal of Language and Literature Studies. Bahar 2015/2. 93-112.
 • Ayşe Banu Karadağ. 2018. "Çeviri Çocuk Edebiyatı Bağlamında Asimetrik Güç İlişkileri: Yetişkin Çevirmenler ve Çocuk Okurlar". Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara. Ed. Seda Taş. İstanbul: Hiper. 43-80.
 • Ayşe Banu Karadağ. 2019. "Çeviri Yoluyla Geçmiş, Şimdi ve Gelecek Arasında Köprüler Kurmak". Çeviribilimde Araştırmalar. Ed. Seda Taş. İstanbul: Hiper. 31-58.
 • Esra Birkan Baydan. 2018. Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara. Ed. Seda Taş. İstanbul: Hiper. 81-101.
 • Halide Edip Adıvar. 1944. “Edebiyatta Tercümenin Rolü”. 1942-43 Üniversite Konferanslarından Ayrı Bası. İstanbul. Kenan Matbaası. 1-14.
 • Itamar Even-Zohar. 1978/2004 “Yazınsal Çoğuldizge İçinde Çeviri Yazının Durumu”. (çev. Saliha Paker). Çeviri Seçkisi 2: Çeviriyi Düşünenler (ed. Mehmet Rifat). İstanbul: Dünya. 191-201. 2002. “The Making of Culture Repertoires and The Role of Transfer”. Translations: (re)shaping of literature and culture. Ed. Saliha Paker. İstanbul: Boğaziçi University Press, 166-174.
 • James S. Holmes. 1988 (1972). “The Name and Nature of Translation Studies”. Translated!: Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam/Rodopi. 66-88. (James S. Holmes. 2008. “Çeviribilimin Adı ve Doğası”. Çev. Ayşenaz Koş. Çeviribilim Seçkisi II: Çeviri(bilim) Nedir?. Yay. Haz. Mehmet Rifat. İstanbul: Sel Yayıncılık. 107-119.
 • Halide Edip Adıvar. 1944. “Edebiyatta Tercümenin Rolü”. 1942-43 Üniversite Konferanslarından Ayrı Bası. İstanbul. Kenan Matbaası. 1-14.
 • Mona Baker. 2001. “Translation Studies”. Routledge Encyclopedia of Translation Studies Ed. M. Baker. (I. Basım: 1998). Londra/New York. Routledge. 277-280.
 • Roman Jakobson. 1998. “On Linguistic Aspects of Translation”. The Translation Studies Reader. Ed. L. Venuti. Londra ve New York: Routledge. 113-118.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci disiplinlerarasılığın ne anlama geldiğine ilişkin bilinç geliştirecektir.
 2. Öğrenci bilimsel özerklik ve disiplinlerarasılık arasındaki ilişkiyi kavrayacaktır.
 3. Öğrenci çeviribilimin disiplinlerarası doğasının ne anlama geldiğini tespit edecektir.
 4. Öğrenci çeviribilim ile dilbilim,(karşılaştırmalı) edebiyat arasındaki ilişkiyi disiplinlerarasılık bağlamında değerlendirecektir.
 5. Öğrenci çeviribilim ile tarih, sosyoloji, felsefe, yorumbilgisi, politika arasındaki ilişkiyi disiplinlerarasılık bağlamında değerlendirecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-855---
PÇ-9-----
PÇ-10--5--
PÇ-113--55
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişDers kitabı
2“Translation Studies – Mona Baker; “The Name and Nature of Translation Studies” – James S. Holmes“Ders kitabı
3Disiplinlerarasılıktan Ne Anlamalıyız?” – Esra Birkan BaydanDers kitabı
4Çeviribilim ve Göstergebilim / “Görsel Dilde Çeviri Olgusuna Faklı Yaklaşımlar: Tercüman-ı Eşkâl” – Ayşe Banu KaradağDers kitabı
5Çeviribilim ve Dilbilim / “On Linguistic Aspects of Translation” – Roman JakobsonDers kitabı
6Çeviribilim ve Edebiyat-I / “Edebiyatta Tercümenin Rolü” – Halide Edip AdıvarDers kitabı
7Çeviribilim ve Edebiyat-II / “Tanzimat Dönemi'nden İkinci Meşrutiyet Dönemi'ne Kadın Çevirmenlerin Çeviri Tarihimizdeki “Dişil” İzleri” - Ayşe Banu KaradağDers kitabı
8Ara Sınav 1
9Çeviribilim ve Politika/Tarih-I / "Çeviri Yoluyla Geçmiş, Şimdi ve Gelecek Arasında Köprüler Kurmak" - Ayşe Banu KaradağDers kitabı
10Çeviribilim ve Politika/Tarih-II / “Çeviri ve Yönlendirme: Sabiha ve Zekeriya Sertel’in Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserleri” - Ayşe Banu Karadağ, Eshabil Bozkurt ve Nilüfer AlimenDers kitabı
11Çeviribilim ve Kültürel Araştırmalar-I / “The Making of Culture Repertoires and The Role of Transfer” – Itamar Even-ZoharDers kitabı
12Ara Sınav IIDers kitabı
13Çeviribilim ve Kültürel Araştırmalar-II / “Çeviri Tarihimizde Fennî Romanlarla Bir Kültür Repertuarı Oluşturmak” - Ayşe Banu KaradağDers kitabı
14Çeviribilim ve Kültürel Araştırmalar-III / "Çeviri Çocuk Edebiyatı Bağlamında Asimetrik Güç İlişkileri: Yetişkin Çevirmenler ve Çocuk Okurlar" - Ayşe Banu KaradağDers kitabı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım00
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri00
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)27
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)113
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok