Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sanat Tarihine Giriş SYP104123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Zorunlu @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı
Zorunlu @ Grafik Tasarımı Lisans Programı
Zorunlu @ Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet NUHOĞLU
Dersi Veren(ler)Mehmet NUHOĞLU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBugünkü sanatı anlayabilmek için gerekli olan temel sanat tarihi bilgisini, antik dönem uygarlıklarının resim, heykel ve mimarlık alanındaki ilk örnekleri üzerinden vermek.
Dersin İçeriğiTarihöncesi; Mezopotamya ve Anadolu Uygarlıkları; Antik Mısır; Antik Yunan; Antik Roma sanat örnekleri dönemsel ve üslupsal özellikleri ile anlatılacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • GOMBRICH,E.H.,SanatınÖyküsü, (Çev:Bedrettin Cömert) Remzi Kitapevi, 1997
 • LEVI-STRAUSS, Claude., Din ve Büyü,(Derleyen ve Çeviren:Ahmet Güngören), Yol Yayınları, 1983, İstanbul
 • BAINES.,J.-MALEK, J.,Eski Mısır(Çev:Zeynep Aruoba-Oruç Aruoba), İletişim Yayınları,İstanbul, 1986
 • Akurgal, Ekrem., Anadolu Uygarlıkları, Tubitak Yayınları, Ankara, 2000
 • CÖMERT, Bedrettin., Mitoloji ve İkonografi, Hacettepe Yayınları, Ankara, 1980
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, Bu Resim Ne Anlatıyor? İkonografi, İstanbul Bilgi Üni. Yay., İstanbul, 2015
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, Bu Resim Ne Anlatıyor? Mitoloji, İstanbul Bilgi Üni. Yay., İstanbul, 2017.
 • BURKE, Peter, Tarihin Görgü Tanıkları, Afişten Heykele, Minyatürden Fotoğrafa, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003.
 • CHILDE, Gordon., Tarihte Neler Oldu?, (Çev: M.Tunçay, A. Şenel), Alan Yayıncılık, Ankara, 1982.
 • CORNEL, T., MATTHEWS, J., Roma Dünyası, (Çev: Ş. Karadeniz), İletişim Yay., İstanbul, 1988.
 • CURTIS, Gregory, Mağara Ressamları: Dünyanın İlk Sanatçılarının Gizemli Dünyası, Redingot Yay., İstanbul, 2017.
 • FINK, Gerhard., Antik Mitolojide Kim Kimdir?, (Çev: Ü. Öztürk), Kabalcı Yay., İstanbul, 1995.
 • HORNUNG, Erik., Mısırbilime Giriş, (Çev. Z. Aksu Yılmaz), Kabalcı Yay., İstanbul, 2004
 • JAMES C., Davis, İnsanın Hikayesi Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz, İşbankası Yayınları, İstanbul, 2007
 • KRAMER, S. Noah, Sümerler: Tarihleri, Kültürleri ve Karakterleri, Kabalcı Yay., İstanbul, 2002.
 • LEPPERT, Richard, Sanatta Anlamın Görüntüsü: İmgelerin Toplumsal İşlevi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002.
 • LEVI, Peter., Eski Yunan, (Çev: Neşe Erdilek), İletişim Yayınları, İstanbul, 1987.
 • McNEILL, William., Dünya Tarihi, (Çev: Alaaddin Şenel), Kaynak Yayınları, İstanbul, 1985.
 • ROTH, Leland M., Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Kabalcı Yay., İstanbul 2002.
 • SHINER, Larry, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, Ayrıntı Yayınları,İstanbul 2004.
 • ŞENEL, Aleaddin, Siyasal Düşünceler Tarihi, V Yayınları, Ankara, 1991.
 • TEKİN, Oğuz., Eski Yunan Tarihi, İletişim Yay. İstanbul, 1995.
 • WOLFFLIN, Heinrich, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, (Çev: H. Örs), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Siyasal ve toplumsal olaylar içinde sanatın yerini algılayabilmek.
 2. Sanata referans olan kaynakları kavrayabilmek.
 3. Sanat terim ve tekniklerin ilk kullanımlarının bilincine varmak.
 4. Sanatın İlk uygarlıklardan Bizans’a kadar olan kronolojisini örneklerle kurabilmek.
 5. Erken dönem uygarlıklarının sanat üretim anlayışı ile günümüzdeki sanat anlayışları arasında karşılaştırmalar yapabilmek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacının tanıtılması. Sanat türleri ve sınıflandırmalar Sanat Tarihi ile ilişkili dönemselleştirmeler. NA
2Sanat nedir? Sanat terminolojisi. Sanatı algılama ve yorumlama sürecindeki değişimler. Sanat eserlerini korumanın ve sanat tarihinin günü algılama ve yorumlamadaki önemi.NA
3Tarihöncesi Çağlarda Avrupa ve Yakın Doğu Anıtsal Kalıntılar: Resim, yontu, taşınabilir parçalar NA
4Tarihöncesi Çağlarda Anadolu: Göbeklitepe ve Çatalhöyük NA
5Antik Mezopotamya: Sümer Öncesi Uygarlıklar ve Sümer sanatıNA
6Antik Mezopotamya: Akad, Babil, Asur Uygarlıklarının sanat örnekleri.NA
7Antik Mısır Sanatı NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Anadolu Uygarlıkları ve Hitit SanatıNA
10Ege Uygarlıkları ve Yunan Sanatı: Mimari üsluplar ve örneklerNA
11Yunan Sanatı: Heykel-Kabartma SanatıNA
12Yunan ve Etrüsklerin Roma Sanatına etkileri: Mimarlık , örnekleriNA
13Roma Sanatı, Heykel-Kabartma ve Resim ÖrnekleriNA
14Erken Hristiyan Sanatına geçiş için temel bilgilerin verilmesiNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok