Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fotoğrafta Yorum FVP243134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı
Seçmeli @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüUfuk DUYGUN
Dersi Veren(ler)Ufuk DUYGUN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıFotoğrafta “kişisel yorum, yorum farklılıklarını hazırlayan etkenler, sosyal ve kültürel veriler, genel sanat olgusu içinde fotoğraf” konularını işleyerek öğrenciye algılama, düşünme, yorumlama, konuşma ve yazmada beceri kazandırmak
Dersin İçeriğiFotoğrafta yorum farklılıkları, farklılıkları hazırlayan etken ve olanaklar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ders Notları
  • A World History of Photography-1997, Before Photography-1982, Art and Photography-1985, Criticizing Photographs-1996, How to Look at Photographs-1994, The Social Role of Art-1979
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci dar sınırlardan kurtularak projedeki düşünce vizyonunu geliştirebilecek
  2. Öğrenci ders ile ilgili uygulamalarda esneklik, kendini ifade ve bireysellik kazanabilecek
  3. Öğrenci girişimci ve atılımcı yapı kazanabilecek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sanatta yorum; yorumun tanımı, kaynakları, türleri, sanatçı ve çağı, sanatçı ve toplumuDers Notu (Böl.1)
2Sanat Eleştirisi; eleştirinin tanımı, kaynakları, türleri, sanatçı-eleştirmen ilişkisi, eleştirinin değeriDers Notu (Böl.2)
3Fotoğraf ve sanat ilişkisi, fotoğraf sanatının temelleriDers Notu (Böl.3)
4Fotoğraf ve teknoloji ilişkisi, fotoğraf çağında gelişmelerin yaşama biçimine, toplumsal bilince ve sanata etkisiDers Notu (Böl.4)
5Fotoğrafın gelişme sürecinde görsel aktarımdan sosyal ve sanatsal amaçlara yönelimDers Notu (Böl.5)
6Sanatsal fotoğrafın gelişimi, örneklerin incelenmesiDers Notu (Böl.6)
7Fotoğrafta yorumun temelleri; kişilik, konuyu algılayış ve anlatımDers Notu (Böl.7)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Fotoğrafta biçim, biçem, farklılıkları oluşturan etkenler, örneklerin incelenmesiDers Notu (Böl.9)
10Fotoğrafın yorumlamanın tanımlanması, bileşenleri, amaç ve yorum, duygu ve yorum, kişilik ve yorum, toplumsal yapı ve yorum, çağın özellikleri ve yorum, örneklerin incelenmesiDers Notu (Böl.10)
11Fotoğrafın oluşum sürecinde çevre ve koşullar; içyapısal koşullar, dış etmenler ve etkileri, kavramlar ve çağrışımlar, sanat kuramları ve fotoğraf, örneklerin incelenmesiDers Notu (Böl.11)
12Fotoğrafın değerlendirilmesi; amaç ve yorum farklılıkları, teknik ve estetik irdeleme, değerlendirme verileri, gerçekçi - biçimci - izlenimci ve kavramsal yaklaşımDers Notu (Böl.12)
13Fotoğraf üzerine konuşma ve yazma; fotoğrafa bakış, inceleme ve yorum, konuşma ve yazma amacı, konuşma ve yazma denemeleri, örneklerin incelenmesiDers Notu (Böl.13)
14Fotoğraf üzerine konuşma ve yazma; fotoğrafa bakış, inceleme ve yorum, konuşma ve yazma amacı, konuşma ve yazma denemeleri, örneklerin incelenmesiDers Notu (Böl.14)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev240
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar220
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)220
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok