Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Büyük Osmanlı FilozoflarıFEL510037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnsan ve Toplum Bilimleri ABD Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFelsefe Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı, Osmanlı filozof ve düşünürlerinin yakından incelen-mesi ve felsefi fikirlerinin anlaşılması ile Osmanlı düşüncesinin felsefe tarihinde önemli bir dönem olarak algılanmasına katkıda bulunmaktır.
Dersin İçeriğiHer dönem Davud Kayseri, Molla Fenari, Ebus-Suud Efendi, Kemal Paşa Zade, Kınalızâde, Gelenbevi ve Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi, Fuad Köprülü ve Ahmed Avni Konuk gibi değişik bir veya daha fazla filozofun felsefi görüşleri veya sistemi işlenecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Her dönem ders kitapları seçilen konu ve belirlenen filozofa göre değişebilecektir. Örnek olarak şu kitaplar verilebilir: Bilal Kuşpınar, Isma‘il Ankaravi on the Illuminative Philosophy (Kuala Lumpur: ISTAC, 1996)
  • Tehâfut Haşiyesinin Tahlili, Ahmet Arslan (Ankara: Külür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987)
  • Şeyh Bedreddin, Vâridât, çeviren Cengiz Ketene (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990)
  • Adil Bebek, Habbâzî: Kelâmî Görüşleri ve “el-Hâdî” adlı Eseri, (Istanbul: Marmara Üniv. İlahiyaf Fak. Vakfı Yay., 2006)
  • Ahmed Avni Konuk, Fusûs ve Mesnevî Şerhleri, Haz. M. Tahralı, S. Eraydın, (Istanbul: Degah Yay., 1987-2010)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrencinin Osmanlı dönemi felsefe tarihi hakkında ayrıntılı bilgi elde etmesi beklenmektedir.
  2. Öğrencilerin tek tek filozofların felsefe sistemlerini eleştirel olarak irdeleme ve inceleme becerilerini kazanması beklenmektedir.
  3. Öğrenci eleştirel düşünce kabiliyeti kazanacaktır.
  4. Öğrenciler kendi çalışmalarını mevcut akademi literatür içinde doğru konumlandırabilmeyi öğrenir
  5. Öğrenciler yüksek lisans seviyesinde akademik bir ödev hazırlamayı öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-141111
PÇ-241111
PÇ-351111
PÇ-411111
PÇ-511111
PÇ-611111
PÇ-711111
PÇ-811111
PÇ-911111
PÇ-1011111

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Osmanlı Öncesi İslam Felsefesi: Umumi bir BakışDers kitabından ilgili bölüm
2Başlangıç Dönemi: Mawlana Rumi ve Sadruddin KoneviDers kitabından ilgili bölüm
3Osmanlı Düşünce Çerçevesinin TeşekkülüDers kitabından ilgili bölüm
4Konya Felsefe Okulunun DoğuşuDers kitabından ilgili bölüm
5Davud-u KayseriDers kitabından ilgili bölüm
6Kayseri’nin Ontolojik Âlem AnlayışıDers kitabından ilgili bölüm
7Dönem Arası Sınav-Vize
8Ara Sınav 1
9Fenari ve Mantık AnlayışıDers kitabından ilgili bölüm
10Şeyh Bedrettin ve Tasavvuf-Fıkıh ÇatışmasıDers kitabından ilgili bölüm
11Kemal Paşazade ve Felsefi SistemiDers kitabından ilgili bölüm
12Kemal Paşazade ve Tahafut GeleneğiDers kitabından ilgili bölüm
13İsmail Ankaravi ve İşrak OkuluDers kitabından ilgili bölüm
14Ankaravi’nin Felsefe SistemiDers kitabından ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final150
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)150
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)175
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok