Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Makam Yazısı TeknikleriDTP466234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Ses Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Dersin KoordinatörüAslıhan Eruzun Özel
Dersi Veren(ler)Aslıhan Eruzun Özel, Özer Özel
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBaşlangıcından günümüze müzik yazısının çeşitli kültürlerdeki görünüm ve gelişiminin kavranması.
Dersin İçeriğiBaşlangıcından günümüze müzik yazısının çeşitli kültürlerdeki görünüm ve gelişiminin kavranması. Başlangıcında günümüze Türk Müziği’nde notalama biçimleri, Erken dönem (Harf, Neuma, Tablatur gibi) ve 20. Yüzyıl yeni notasyon biçimleri ve Türk Müziği’nde 17.yy. dan itibaren kullanılan (Kındi, Ebced, Maragi, Ali Ufki, Kantemiroğlu, Nayi Osman Dede, Mustafa Kevseri, Hamparnasum ) notasyonlar ve 19. yüzyıl sonrasında Avrupa notasyonuna geçiş.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Bardakçı, Maragalı Abdülkadir, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1980 Elçin, Şükrü, Prof., Ali Ufki : Hayatı, Eserleri Ve Mecmua-İ Saz Ü Söz, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1976 Kantemiroğlu, Kitab-U İlmi’l-Musiki Ala Vechi’l-Hurufat, Yayına Hazırlayan: Prof. Yalçın Tura, Cilt: I-Iı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Temmuz 2000 Farabi, Kitabü’l-Musika’l- Kebir, Kahire, 1339 Abdülkadir Meragi, Makasıdü’l- Elhan, Tahran, 1977 Hızır Bin Abdullah, Kitabü’l-Edvar, Topkapı Sarayı, Revan/ 1728 Abdülbaki Nasır Dede, Tedkik Ü Tahkik, Tahririyye, Süleymaniye Kütp., Nafiz Paşa, 1242/ 1 Erguner, Süleyman,Y.Doç.Dr., Rauf Yekta Bey Ve Türk Müziği Üzerindeki Çalışmalar, Marmara Ün. Sosyal Bil. Ens., Doktora Tezi,1997 Hacı Emin Efendi, Nota Muallimi, İstanbul, Zartaryan Matbaası, 1885 Hamparsun Defterleri, İstanbul Belediye Kons., Ktp. Nu: 1617; İst. Arkeoloji Ktp., Nu: 1537 Gazimihal, Mahmud Ragıp, Musiki Sözlüğü, İstanbul,1961 Öztuna “Türk Musıkisi Ansiklopedisi” 17.Yy. Dan Bu Yana El Yazması Ve Basma Edvar Kitapları İle Sayısız Notalı Metin.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler müzikteki notasyon çeşitleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  2. Farklı dönem ve kültürlere ait notasyon biçimlerini okuyabileceklerdir.
  3. Farklı dönem ve kültürlere ait notasyon biçimlerini değerlendirebileceklerdir.
  4. Farklı dönem ve kültürlere ait notasyon biçimlerini karşılaştırabileceklerdir.
  5. Türk müziği notasyonu hakkında bilgi verebilecek düzeye erişmiş olacaklardır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Müzikal notasyonun tanımı, işlevi ve müzik tarihinde notasyon kullanımına örneklerine genel bakış. NA
2Müzikal notasyonun tanımı, işlevi ve müzik tarihinde notasyon kullanımına örneklerine genel bakış. NA
3Harf, hece, sözcük, tablature, notalama yöntemleriNA
4Harf, hece, sözcük, tablature, notalama yöntemleriNA
5Ödev 1: Harf, hece, sözcük, tablature, notalama yöntemleriNA
6Makam müziği alanında ilk yazılı metinler ve notalama yöntemleri ile okumaları NA
7Makam müziği alanında ilk yazılı metinler ve notalama yöntemleri ile okumaları NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sistemci okul temsilcileri notasyonu ve okumaları (Ebced notasyonu ve farklılıkları)NA
1017. – 18. yy. notasyonu (Ali Ufki, Kantemiroğlu, Nayi Osman Dede, Mustafa Kevseri)NA
11Ödev 2: 17. – 18. yy. notasyonu (Ali Ufki, Kantemiroğlu, Nayi Osman Dede, Mustafa Kevseri)NA
1219. yy. notasyonu ( Hampartsum)NA
1319. yy. notasyonu ( Hampartsum)NA
1420. Yüzyıl’da kullanılan yeni notasyon biçimleriNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev26
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok