Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Max Horkheimer / Theodor W. Adorno: Aydınlanmanın Diyalektiği FEL512137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnsan ve Toplum Bilimleri ABD Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFelsefe Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Songül Demir Koca
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı“Aydınlanma” kavramı felsefe tarihi içinde özellikle çağdaş batı felsefesini anlamak için anahtar kavramların başında gelmektedir. Bu dersin amacı aydınlanma düşüncesini ayrıntılı bir biçimde inceleyerek, çağdaş felsefi düşüncenin anlaşılmasına yardım etmektir.
Dersin İçeriğiAvrupa’daki insan hareketi sadece insan anlayışını değil, aynı zamanda insanların günlük hayatını etkileyen üretim ve üretim ilişkilerini de değiştirdi. Aydınlanmanın temel iddiasına göre; bilgi sadece teknik alanlarda verimliliği artıran bir araç olmamalı, bununla birlikte insanın bütün yaşamı rasyonel olarak tasarlanmalıdır. Ancak bu ve buna benzer iddialara karşı 18.yüzyilda bas gösteren şüpheler, 20.yüzyilda 2. dünya savaşıyla totaliter rejimlerin ürettiği ve tahribe uğramış kitle kültürü ile daha da güçlenmiştir. Bu konudaki en önemli eleştiriyi Horkheimer ve Adorno yapmaktadır ve ileri sürdükleri teze göre; akil ve aydınlanma bir mythos içinde ale alınmaktadır. Oysa insanlık bu mythos´dan biran önce kurtulmalıdır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Teodor Adorno, Max Horkheimer „Dialektik Aufklärung“, Jürgen Habermas „Die Verschlingung von Myhtos und Aufklärung“, Helmut Seidel „Aufklärung und die Gegenwart“
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrencinin, ”aydınlanma” kavramı çerçevesinde Horkheimer ve Adorno´nun eleştirel teorilerini kavraması ve eleştirel bakış açısının felsefi gelenek içindeki yerini inceleme becerisini kazanması beklenmektedir.
  2. Öğrenciler temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilirler.
  3. Öğrenciler elde edilen sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilirler.
  4. Öğrenciler metod tartışmalarındaki terminolojiye vakıf olur.
  5. Öğrenciler kendi çalışmalarını mevcut akademi literatür içinde doğru konumlandırabilmeyi öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155444
PÇ-245554
PÇ-354445
PÇ-445545
PÇ-554554
PÇ-645445
PÇ-754454
PÇ-844454
PÇ-955555
PÇ-1044555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Aydınlanma ve Diyalektik kavramlarının tanımlanması Ders kitabından ilgili bölüm
2Aydınlanma ve Diyalektik kavramlarının felsefe tarihi içindeki yeri Ders kitabından ilgili bölüm
3Adorno ve Horkheimer´in görüşleri Ders kitabından ilgili bölüm
4Odysseus ya da MythosDers kitabından ilgili bölüm
5Aydınlanma ve MoralDers kitabından ilgili bölüm
6Aydınlanma ve Din, AntisemitizmDers kitabından ilgili bölüm
7Endüstri Kültürü ve Aldatmaca Ders kitabından ilgili bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Güç ve rasyonelleşme Süreci Ders kitabından ilgili bölüm
10Bastırma (Sublimierung) Ders kitabından ilgili bölüm
11Toplumsal KontrolDers kitabından ilgili bölüm
1268 KusağıDers kitabından ilgili bölüm
1368 Kusağı ve BugünDers kitabından ilgili bölüm
14Eleştirel Düşüncenin Günümüz Düşüncesine etkisi Ders kitabından ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev260
Sunum/Jüri140
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev225
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer155
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok