Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kültür FelsefesiFEL512237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnsan ve Toplum Bilimleri ABD Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFelsefe Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Songül Demir Koca
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı„Kültür“ kavramı yaşadığımız hayatı ve dünyayı anlamamızı, kavramamızı sağlayan en önemli kavramlardan biridir. Bu dersin amacı hem birey hem de onun toplumsal yaşamını kültür ögeleri içinde sistematik olarak anlamak ve açıklamaktır.
Dersin İçeriğiKültür“ kavramı tarih boyunca farklı açılardan ele alınan, tartışılan bir kavram olmuştur. İnsan, , dili, yazıyı, dini, sanatı, ekonomiyi, devleti, bilim ve tekniği, ahlakı kültürel bir ifade olarak üretir. Kültür felsefesinin en önemli unsuru felsefi kültür eleştirisidir. Kültür eleştirileri mevcut kültür anlayışının eksikliklerini, huzursuzluklarını ortaya koyarak daha iyi bir yaşam imkanını araştırır. Belirli bir dünya tasarımı ortaya koyarak, bu tasarlanan dünya içinde belirli bir kültür anlayışı geliştirmeye çalışır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ralf Konersmann „Kulturphilosophie zur Einführung“,Teodor Adorno „Kultur und Culture“, Ernts Cassirer „Philosophie der Symbolischen Formen“, Oswald Schwemmer „Kulturphilosophie“ Friedrich Nietzsche „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“ „Menschliches Allzumenschliches“,Sigmund Freud „Das Unbehagen in der Kultur“ Richard Rorty „Philosophy as culturel Politics“
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrencinin yaşam felsefesinin bir parçası olan kültür felsefesini sembolik, pratik, bilişsel (kognitif) ve estetik açıdan incelemesi ve mevcut kültürel ögeleri eleştirel bakış açısıyla yeniden anlamlandırma, yapılandırma becerisini elde etmesi beklenmektedir.
  2. Öğrenciler temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabileceklerdir.
  3. Öğrenciler elde edilen sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilirler.
  4. Öğrenciler metod tartışmalarındaki terminolojiye vakıf olur.
  5. Öğrenciler kendi çalışmalarını mevcut akademi literatür içinde doğru konumlandırabilmeyi öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-154445
PÇ-244554
PÇ-355454
PÇ-444445
PÇ-554555
PÇ-644555
PÇ-754445
PÇ-854554
PÇ-955544
PÇ-1055455

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kültür kavramının tanımlanması
2Kültür kavramı ve felsefe ile ilişkisi
3Kültür kavramının Metodolojik olarak incelenmesi
4Tarihsel Bağlam
5İnsanın kültürel ifadeleri
6Felsefi Kültür eleştirileri
7Kültür eleştirileri ve Birey
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Modern Toplumda Kültür
10Modernizm ve kültürel eleştiriler
11Modernizm ve kültürlerarası diyalog
12Çok Kültürlülük
13Başkasi
14Antropolojik yaklaşımlar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev260
Sunum/Jüri140
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev225
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer155
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok