Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Images of the BodyBSP240134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüRıfat ŞAHİNER
Dersi Veren(ler)Rıfat ŞAHİNER
Asistan(lar)ıTuğba Renkci
Dersin AmacıBeden ve bedenler arası bir okuma geliştirebilmeyi, farklı disiplinlerin gözünden bedene dair bir kurgu oluşturabilmek.
Dersin İçeriğiBeden’e bakışımız, beden algımız; tarihsel süreç içinde ve sosyal/psikolojik/teknolojik değişimlerle birlikte bir çok farklı boyutu kapsayarak, farklı algı katmanlarını içinde barındırarak, değişime uğruyor. 21. yy’ın bedenlerini ve beden imgelerini anlayabilmek için zaman içinde katmanları oluşturan farklı anlam düzlemlerine de bakmak gerek Dinsel boyutta oluşturulan beden ile sanatsal olarak imgelenen bedenler arasında nasıl bir fark var? Hıristiyan beden, Budist beden yada Müslüman beden algılarının kesiştikleri noktalar olabilir mi? Bugün teknoloji’nin sunduğu bedensel deneyim nasıl bir beden algısı yaratıyor? İktidar ve beden ilişkisini nerelerde aramalıyız? Çağdaş sanatçının yeniden kurguladığı bedenle örneğin 19.yy’da imgelenen beden arasında ne tür benzerlikler bulabiliriz?
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Berger, John; Ways of Seeing (Penguin Books, 1972).
  • Ed. Brandstetter, Gabriele&Volckers, Hortensia; Remembering the Body (Hatje Cantz Pub., 2000).
  • Ed. Feher, Michel/Naddaff, Ramona&Tazi, Nadia; Fragments for a History of the Human Body (Zone, 1989)
  • Foucault, Michel; Cinselliğin Tarihi (Afa Yay., 1986).
  • Ed. Gordon, Colin; Power / Knowledge: Selected Interviews& Other Writings 1972-1977 by Michel Foucault (Pantheon Books, 1980).
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci, günümüzde performans sanatçısının yeniden kurguladığı bedenle 19.yy’da imgelenen beden arasındaki benzerlikleri irdeleyebilecektir.
  2. Beden ile bedenler arası literatür taraması yapabilecektir.
  3. Farklı disiplinlerin gözünden bir kurgu oluşturabilme bilgi ve becerilerini kazanabilecektir.
  4. Tarihsel olarak bedenin nasıl kurgulandığını, kültür ve sanatta bedenin nasıl bir temsiliyet üzerinden ele alındığını kavranacaktır.
  5. Bedenin perfomatif bir malzeme olarak olanakları ve güncel sanat içinde bedenin sorunsallaştırılması üzerine çalışmalar ortaya konacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
121. yy’da yeniden kurgulanan, sorgulanan, bozulan/yapılan beden’e genel bir bakış: Foucault’nun iktidar, bilme ve cinsellik ekseninden modernitenin kurgusu olan beden.NA
221. yy’da yeniden kurgulanan, sorgulanan, bozulan/yapılan beden’e genel bir bakış: Berger’in görme biçimleri üzerinden tartışarak kapitalizmin beden algısı.NA
3Tarihsel süreçte beden: Ortaçağ’ın beden / ruh ikileminden sıyrılmış bedenleri ile giderek yemek ve acı’nın kontrolüne dönüşen ilişki nasıl kuruldu? Bedenler ne zaman ve nasıl giydirildi? NA
4Batı dünyasında kartezyen bakış açısıyla beden-zihin ayrımı ve bu süreçte doğu dünyasının bedene yaklaşımı. Aydınlanma süreci içinde oluşturulan dualizm/ikilik karşısında doğuda (uzak asya/ orta doğu) oluşturulan beden algısı. NA
5Farklı kültürlerde oluşturulmuş beden imgeleri ve haritalarıNA
6Bütün canlıları birleştiren bir düzenekten söz edebilir miyiz? Performans sanatçıları hareket ederken hayvansı olarak tarif edilebilecek formlardan yararlanırlar mı? NA
7Çin görsel kültürü içinde beden ve yüz’ün ifadesi / kavramsallaştırılması. Beden’in görünmezliği ve qi enerjisi. Çin kültürünün bedene yaklaşımında qi enerjisinin algılanışı ve fiziksel elementlerin yokluğu. NA
8Ara Sınav 1
9VİZENA
10Yeni teknolojiler ve bedenNA
11Yeni teknolojilerin sanatsal bedene etkileriNA
12Yeni teknolojilerin cinsiyet algısında, gerçek ve sanal olanda, beden ve bedensizlik durumunda, doğa ve yapay ortamdaki kurgusu nasıl oluşmaktadır? Haraway; Cyborg Manifesto’sunda kullandığımız teknolojik gereçlerin yeni sosyal ilişkileri de tarif ettiğinden bahseder.NA
13“Ressam dünyaya vücudunu vererek, dünyayı resme dönüştürür.” Merleau-Ponty’nin felsefesinde bedenin yeri.NA
14Felsefede bedenin yeriNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok