Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Aydınlanma Döneminden Postmodernizme SanatSYP218223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Zorunlu @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüEmine ÖNEL KURT
Dersi Veren(ler)Emine ÖNEL KURT
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı18. yüzyıldan günümüze sanat alanında ortaya konan eğilimleri, yenilikler, manifesto ve kuramları mimarlık ve görsel sanatlar bağlamında ele alarak, günümüz yeni eğilimlerinin örnekler ile irdelenmesi.
Dersin İçeriğiBatı kültürünün son 300 yıllık sanat, kuram ve estetik eğilimlerini, zamandizinsel bir bakışla ele almak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • ALNEY, Ronald., Forty Years of Modern Art: 1945-1985, Tate Gallery Publications, 1986, London
 • ANTMEN, Ahu, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2008
 • BERGER, John., Görme Biçimleri, (Çev: Yurdanur Salman), Metis Yayınları, İstanbul,
 • CONRADS, Ulrich., 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, (Çev: Sevinç Yavuz), Şevki Vanlı Vakfı Yayınları, İstanbul, 1991
 • ÇİĞDEM, Ahmet., Aydınlanma Düşüncesi, İletişim Yayınları, 1993, İstanbul
 • FRANCK, Dan, Bohemler,Sel Yayıncılık, İstanbul, 2009
 • GERMANER, Semra., 18. yüzyıl Avrupa Resmi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1996
 • GUILBAUT, Serge, New York Modern Sanat Düşüncesini Nasıl Çaldı? Soyut Dışavurumculuk, Özgürlük ve Soğuk Savaş Sel Yayıncılık, İstanbul, 2009
 • HARTT, Frederick., Art: A History of Panting, Sculpture, Architecture, Harry N. Abrams Inc., New York, 1993
 • HOF, Ulrich Im., Avrupa’da Aydınlanma, Literatür Yayınları, 2004, İstanbul
 • HOBSBAWM, Eric J., Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991, Aşırılıklar Çağı, Everest Yayınları, İstanbul, 2006.
 • İNANKUR, Zeynep., 19. Yüzyıl Avrupasında Heykel ve Resim Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997
 • JAMESON, F., LYOTARD, J.F., HABERMAS, J., ZEKA, N., (Ed), Postmodernizm, Kıyı Yayınları, İstanbul, 1990
 • LUCIE-SMITH, Edward., Art Today, Phaidon Press Ltd., London, 1995
 • LYNTON, Norbert., Modern Sanatın Öyküsü, (Çev: Cevat Çapan-Sadi Öziş), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982.
 • LYOTARD, J-F., Postmodern Durum: Postmodernizm, (Çev: Ahmet Çiğdem), Ara Yayınları, İstanbul, 1990
 • MURRAY, Chris , Yirminci Yüzyılda Sanatı Okuyanlar, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2009
 • O'DOHERTY, Brian, Beyaz Küpün İçinde, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2010
 • READ, Herbert., A Concise History of Modern Painting, Thames and Hudson, London, 1959.
 • SHINER, Larry, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, (Çev. İsmail Türkmen), Ayrıntı Yay., İstanbul, 2004.
 • STANGOS, Nikos., Concepts of Modern Art, Thames and Hudson, London, 1993.
 • ŞENEL, Alaeddin., Siyasal Düşünceler Tarihi, V Yayınları, Ankara, 1991
 • TANSEY, R.G. - KLEINER F.S., Gardner’s Art Through The Ages, Harcourt Brace, ABD, 1996.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Batı kültürünün Aydınlanma sürecinden bugüne geçirdiği değişimleri örneklerle algılamak.
 2. Sanat kavram ve akımlarını karşılaştırma yeteneğini kazanmak.
 3. Avrupa sanatının örneklerini öğrenebilme ve kolayca ayırt edebilme.
 4. Modernizm ve Postmodernizm kavramları hakkında tartışabilme.
 5. Sanat yapıtını İçinde bulunduğu döneme göre analiz edebilme.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilim, teknoloji ve akıl ışığında Aydınlanma. Rokoko’ya karşı yeni bir hareket: Natüralizm NA
2Romantizm’in doğuşu. Neoklasisizm.NA
319. yüzyıl ve üslupta çoğulculukNA
4Modern hayatlar. Fotoğrafın ortaya çıkışıNA
5İzlenimcilik. Sembolizm. 19. yüzyılın yeni mimari formları: Çelik ve cam.NA
6Modernist sanatın kuruluşuNA
7Modern mimarlıkNA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Dışavurumculuk, soyut sanat ve KübizmNA
10Op Art, Pop Art, Land Art ve Postmodern eğilimlerNA
11Hiperrealizm, Happning, Performans ve Kavramsal sanatNA
12Enstalasyon sanatıNA
13Mekan düzenlemeleriNA
14Kamusal sanatNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok