Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İstatistik Paket Programları KullanımıIST315235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İstatistik Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİstatistik Bölümü
Dersin KoordinatörüDogan Yıldız
Dersi Veren(ler)Dogan Yıldız
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıSAS,SPSS, Minitab, Systat, Statistica gibi programları tanıtmak ve örnek çözümler vermek. Giriş ve ileri düzeydeki istatistik eğitiminde istatistik paket programlarından yararlanılmasını sağlamak
Dersin İçeriğiPaket program menüleri, Paket programlarda veri girişi ve türetimi, Tabloların oluşturulması ve grafik çizimi, Betimsel istatistiklerin hesaplanması, parametrik testler, parametrik olmayan testler, Regresyon korelasyon analizleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • ÖZDAMAR Kazım.”Paket programlar ile İstatistiksel veri analizi I”/GÜRSAKAL Necmi.”Bilgisayar uygulamalı istatistik I”, “Bilgisayar uygulamalı istatistik II”, FIELD Andy.”Discovering Statistics Using SPSS for Windows”,Sage Publications
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler günümüzde araştırmacıların ve istatistikçilerin sahip olması gereken en az bir paket programını etkin bir biçimde kullanabilme yeteneğini kazanacaktır
  2. Öğrenciler paket program menüleri, paket programlarda veri girişi ve türetimi, tabloların oluşturulması ve grafik çizimini öğreneceklerdir
  3. Öğrenciler betimsel istatistikleri hesaplamayı öğreneceklerdir
  4. Öğrenciler parametrik ve parametrik olmayan testleri öğrenecekler ve uygulayabileceklerdir
  5. Öğrenciler regresyon-korelasyon analizlerini öğreneceklerdir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-255555
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-544444
PÇ-655555
PÇ-755555
PÇ-844444
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İstatistik paket programlarının menülerinin tanıtılması
2Veri girişi, teorik dağılımlardan veri türetimi
3Frekans,çapraz ve çok boyutlu tabloların oluşturulması
4Çeşitli tipteki grafiklerin çizimi
5Betimsel istatistiklerin hesaplanması, Parametrik tek ve iki örnek testleri
6Tek ve iki yönlü varyans analizi
7Çoklu karşılaştırma Testleri
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Parametrik olmayan testler ,ki kare bağımsızlık ve uygunluk testleri
10Parametrik olmayan testler, tek örnek testleri(binomial ve işaret testi)
11Parametrik olmayan testler, Bağımlı iki örnek testleri( Wilcoxon ve Mc Nemar testi
12Parametrik olmayan testler, Bağımsız iki örnek testleri (Mann Whitney U ve K-S testleri
13Parametrik olmayan testler, İkiden fazla örnek testleri
14Basit ve Çoklu doğrusal regresyon ve korelasyon analizleri
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama130
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması125
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok