Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı SYP107223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Zorunlu @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet NUHOĞLU
Dersi Veren(ler)Mehmet NUHOĞLU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıSanat tarihinin bir döneminin ürünlerinin arka plandaki toplumsal olaylar ile birlikte algılanması ve bu dönemin önceki ve sonraki dönemler ile ilgili bağlantısının kurularak sanat tarihinin bir bütün olarak algılanması.
Dersin İçeriğiHıristiyanlığın ortaya çıkışı ile Avrupa’da başlayan yeni dönemden, Rönesans dönemine, Barok dönemine, Yeniklasik dönemine, Endüstri Devrimi ve Aydınlanma Dönemi’ne kadar olan zaman diliminde yer alan toplumsal olaylar ve bunların sanata yansımaları, sanat alanında ortaya çıkan dönüşümler, mimari, resim ve heykel örnekleri bağlamında ele alınacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • AKYÜREK, Engin.,Ortaçağ’dan Yeniçağ’a Felsefe ve Sanat, Kabalcı Yayınevi, 1994, İstanbul AKYÜREK, Engin., (Ed), Sanatın Ortaçağı: Türk, Bizans ve Batı Sanatı Üzerine Yazılar, Kabalcı yayınevi, İstanbul, 1996 ÇOTUKSÖKEN, Betül.,-BABÜR, Saffet., Ortaçağda Felsefe, Ara Yayıncılık, 1989 DUBY, Georges, Şövalye, Rahip ve Kadın, (Çev: M.A.Kılıçbay), Ayrıntı Yay., 1991 ECO, Umberto.,Ortaçağı Düşlemek, (Çev: Şadan Karadeniz), Can Yayınları, İstanbul, 1996 ECO, Umberto.,Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, (Çev: Kemal Atakay), Can Yayınları, İstanbul, 1996 MATTHEW, Donald.,Ortaçağ Avrupası, (Çev: Mehmet Ali Kılıçbay), İletişim Yayınları, İstanbul, 1988 PIRENNE, Henri.,Ortaçağ Kentleri, (Çev: Şadan Karadeniz), Dost Kitabevi Yayınları, 1982, Ankara PIRENNE, Henri.,Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (Çev:Uygur Kocabaşoğlu), Alan Yayıncılık, İstanbul, 1983 HAUSER, Arnold., “Rönesans Döneminde Sanatçının Toplumsal Konumu”, (Çev: Ahmet Cemal), Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:118-131 MICHELET, Rönesans, (Çev: Kazım Berker), MEB, İstanbul, 1948 MORE, Thomas.,Utopia, (Çeviren: Mina Urgan-Sabahattin Eyüboğlu-Vedat Günyol), Cem Yayınevi, 1981, İstanbul BURCHARDT, Jacob.,İtalya'da Rönesans Kültürü I-II,(Çev: Bekir Sıtkı Baykal), Devlet Kitapları, Şereflikoçhisar, 1974 BATUR, Enis., "Yeniden Doğuş: Eskiden Doğuş", Gergedan, No:13, Mart 1988, ss:19-21 BLOCH, Ernst., "TomassoCampanella: Bir Rönesans Filozofu", (Çev: M.A. Kılıçbay), Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:178-181 BRAUDEL, Fernand., "Quattrocento Floransa'sında Yeni Bir Yaşama Sanatı", (Çev: M.A.Kılıçbay), Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:182-183 CASSIRER, Ernst., "Birey ve Evren", (Çev. Ömer Madra), Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:26-27 ÇOTUKSÖKEN, Betül., "Ortaçağ ve Rönesans Üzerine Kimi Temel Bilgiler", Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:35-44 GILBERT, Creighton., " Heykel sanatı", (Çev:TarıkGünersel), Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:147-157 HUIZINGA, Johan., "Rönesans Sorunu" , (Çev:ZeynepKüpüşoğlu), Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:28-34 HAUSER, Arnold., “Rönesans Döneminde Sanatçının Toplumsal Konumu”, (Çev: Ahmet Cemal), Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:118-131 KILIÇBAY, M.Ali., "Bir İtalyan İcadı", Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:174-178 KURAN, Abdullah., "İtalyan Rönesans Mimarisi", Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:162-163 LETTS, Rosa Maria.,TheRenaissance, Cambridge IntroductiontoHistory of Art, Cambridge UniversityPress, Cambridge,1987 MICHELET, Rönesans, (Çev: Kazım Berker), MEB, İstanbul, 1948 ÖNCEL, Süheyla.,Decameron Öykülerinde İnsan Anlayışı, A.Ü. D.T.C.F. Yayınları, Ankara, 1978 PANOFSKY, Erwin., "Rönesans: Kendini Tanımlamak mı, Kendini Tanımamak mı?", (Çev: Ömer Madra), Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:22-25 PANOFSKY, Erwin., "Rinascimentodell'Antichita: Onbeşinci Yüzyıl", (Çev: Ömer Madra), Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:84-90 PEVSNER, Nikolaus., "Rönesans ve Manierizm", (Çev: Levent Uysal), Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:164-171 WOLFFLIN, Heinrich.,Sanat Tarihinin Temel Kavramları, (Çev: Hayrullah Örs)Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985 VENTURI, Lıonello., "HieronymusBosch'tanBruegel'e", (Çev: Sinem Gürsoy Çakmak), Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:101-110 VENTURI, Lıonello., "Dürer'denHolbein'a", (Çev: Cemal Süreyya), Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:132-146 GERMANER, Semra.,18. yy Avrupa Resmi, Kabalcı yayınevi, İstanbul, 1996 İNANKUR, Zeynep.,19. Yy Avrupasında Heykel ve Resim Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997 Toplumbilim Dergisi, Aydınlanma Özel Sayısı, Sayı: 11, Temmuz 2000, ıssn-1301-0468
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Sanat tarihinin bir dönemine ait kavramlar ve örnekleri kolayca tanıyabilir.
  2. Belirlenen dönem içinde sanatın geçirdiği değişimleri kavrar.
  3. Sanatçı ve sanatsal bakışlar arasındaki farklılıkları karşılaştırabilir.
  4. Ortaçağ Avrupa Sanatının Özelliklerini bilir.
  5. Sanat tarihinin bir dönemine ait kavramları ve örneklerini önceki ve sonraki dönemler ile karşılaştırılabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Erken Hıristiyanlık sanatına giriş. Katakomplar ve mezar sanatı Erken Hristiyanlık dönemi resim ve heykel sanatı, kitap resimlemeleri NA
2Erken Hıristiyanlık dönemi mimarlığı ve mozaik uygulamaları: RavennaNA
3Doğu Roma İmparatorluğu: Erken Bizans Sanatı NA
4Orta ve Geç Bizans Sanatı NA
5Batı’da Erken Ortaçağ sanatıNA
611.ve 12. yüzyıllarda Batı Avrupa: Romanesk SanatNA
7Gotik Sanat (Erken, Yüksek ve Geç Gotik Sanat)NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İtalya’da Rönesans Sanatı (Erken, Yüksek ve Geç Rönesans SanatıNA
10İtalya dışında Rönesans Sanatı. NA
11Floransa, Siena ve Venedik Okulları NA
12Avrupa’da 16. yüzyıl: Maniyerizm NA
13Avrupa’da Barok Sanat ve SonrasıNA
14Avrupa’da Rokoko Sanatı ve Romantizm’in yükselişi NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev13
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer13
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok