Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Büro Binaları 1 MIM520537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüTülin Görgülü
Dersi Veren(ler)Tülin Görgülü
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı Büro Binaları üzerine uzmanlaşmak isteyen mimarların konuyla ilgili altyapı bilgilerini geliştirmek, bu konuda tartışma, araştırma ve geliştirme yapabilmeleri için bir platform sunmaktır.
Dersin İçeriğiTanım ve Kavramlar / Gelişim ve Tarihsel Süreçte Değişim / Genel İlkeler / Nitelik ve Nicelikler / İşletme Özellikleri / Yer seçimi Ölçütleri / İlgili Yasa ve Yönetmelikler / Türler ve Açılımları Büro binalarının dünyadaki tarihsel gelişimi kapsamında bilgilerin gözden geçirilmesi. Büro binalarının biçimlenmesi, değişimin altında yatan teknik, teknolojik faktörler, toplumsal ve ekonomik gelişmeler. Büro binalarında iş güvenliği, çalışma psikolojisi çalışma çevresi ve verimlilik konuları. Türkiye’de büro binaları mimarisinin gelişimi, nitelikler, nicelikler. Süreçler, türler, fizibilite, işletme özellikleri, iş akışı, işyeri düzeni kavramları. Büro binalarının çevreyle etkileşimi. Büro binalarıyla ilgili yasa ve yönetmelikler. Büro binaları proje ve yapım ekibi, ilgili uzmanlıklar. Ders, örnek ve vaka incelemesine dayalı çözüm arayışlarıyla zenginleştirilmiş bir kuramsal geliştirme alanı olarak düşünülmektedir. Bu bağlamda büro binası örneklerine teknik geziler de yapılıp, konu ve sorunların birebir deneyimlenebilecek örnekler üzerinden incelenmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen bilgilerin stüdyo ve seminer düzeni içinde karşılıklı aktarılması ve tartışılması esas olarak kabul edilmiştir. Derste, büro binalarının yöneticilerinin katılımıyla deneyim aktarılması da sağlanmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Acar, S, Kumrak, B., 1994, İş-Alışveriş Merkezleri Yapı’dan (3)Seçmeler, YEM Yayınları, İstanbul.
 • Azman, F., 1988, Büro binalarında çekirdeğin oluşumu, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Üniversitesi.
 • Dökmeci, V., Dülgeroğlu, Y., Akkal, L.B., 1993 İstanbul Şehir Merkezi Transformasyonu ve Büro Binaları, Literatür Yayıncılık L.t.d.
 • Duffy, F., Cave, C., Worthington, J., 1976, Planning Office Space, Nichols Publishing Company, New York.
 • Eldem, N, 1950, İdari ve Ticari Büro Binaları, Yeterlik Çalışması, İ.T.Ü., İstanbul.
 • Emiroğlu, E., 1977 Serbest Düzenli Büro Anlayışının Ülkemizdeki Kullanılabilirlik Şartları, Doktora Tezi, İ.T.Ü., Istanbul.
 • Gorbon F., 1978, Örgüt gereksinimlerine Uygun Büro Mekanı Planlaması için bir Yönetmelik Önerisi, Doktora Tezi, M.S.Ü., İstanbul.
 • Harris, A., D., Byron W. Engen, Fitch, E.W., 1991, Plannig and Desining the Office Environment.
 • Hascher, R., Jesca S., M. Klauck, B., A 2002. Design Manual: Office Buildings, Mabeg Kreuschner GMBH.
 • Kohn, A. E., Katz, P., 2002. Building Type Basics for Office Buildings, Kohn Pederson Fox.
 • Krekler, B., 1977. Etüd ve proje yönetim yapıları, Yaprak Kitabevi, Ankara
 • Pile, J., 1969. Second book of Offices, Whitney Library of Desing, New York
 • Pile, J., 1976. Interıors 3rd Book of Offices, Watson – Guptill Publications, New York
 • Saphier, M., 1968. Office Planning and Desing, Mc Graw Hill Book Comp., New York
 • Sieverts, E., 1980. Bürohaus – und Werwaltungsbau, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart
 • Tekeli, D., Sisa, S., 1973. Projeler – Uygulamalar. Architectural Works 1954 – 1974, Yaprak Kitabevi, Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Büro Binalarının tasarım / planlama ve uygulama konularında uzman bilgisine sahip olma.
 2. İlgili bina türlerinde tasarım/planlama ve uygulama konularında uzman bilgisine sahip olma
 3. Tasarımın çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlikle ilişkisini dikkate alma ve bu alanda proje ve araştırma becerisi edinme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı ve içeriği üzerine bilgi verilmesi. Dersin yürütülme biçiminin öğrencilerle tartışılması.NA
2Büro Binaları, tanım ve kavramlar. Ekonomik faaliyetlerin üretim, dağıtım, bölüşüm, tüketim süreçleri içindeki yerleri, önemi.NA
3Sanayi devrimi, yeni çalışma anlayışının ortaya çıkışı, büro binalarının ve kentte çalışma bölgelerinin dönüşümü, ABD’de ve Avrupa ülkelerinde gelişmeler.NA
4İletişim araçlarında gelişmeler. Dünya Savaşları ve sonrasında üretim yapısı. Çevre sorunlarının ortaya çıkışı. Büro binalarında meydana gelen teknik-teknolojik gelişmelerNA
5Çalışma çevresi ile ilgili konfor anlayışı, verimliliğe etkileri. Mayo’nun çalışmaları. Çalışma psikolojisi, iş güvenliği kavramlarının çıkışı.NA
6Yönetim anlayışlarına bağlı olarak gelişen büro düzenleriNA
7Öğrenci sunumlarıNA
8Ara Sınav 1
9Türkiye’de hizmet üretimin gelişmesi. Nitelik ve nicelikler. Sektörün yapısı, sektörel ağırlıklar ve gelişim eğilimleri. İstatistik verilerNA
10Büro binalarında gelişmeler, genel ilkeler. Büro binaları tipleri. Tipolojik özellikler. Süreç ve türleri. Örnekler üzerinden inceleme ve tartışmaNA
11Büro binalarında makro ve mikro ölçekte yer seçimi ve kriterleri. Kent planlama anlayışı içinde konunun yeri. Örnekler, vaka tartışmaları.NA
12Büro binalarında işletme özellikleri. İş akışı ve işyeri düzeni: Serilim (layout). Donatı yerleşimi, insan ve evrak hareketleri. ÖrneklerNA
13Büro ve kitlesel çalışma binaları ile ilgili yasa ve yönetmelikler. İş güvenliği, iş ve çalışma sağlığı, imar yasa ve yönetmelikleri, çevre konuları, çeşitli standartlar.NA
14Büro binalarında projelendirme ve yapım onay süreçleri. Karar vericiler, proje ekibi ve tarafları. Çalışma modeli kurulması.NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1320
Laboratuar00
Uygulama
Arazi Çalışması110
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev00
Sunum/Jüri120
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar110
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar00
Uygulama
Arazi Çalışması110
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj00
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer160
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok