Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mimari Tasarım Söylem İlişkisiMIM520737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Bina Araştırma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüSelim Ökem
Dersi Veren(ler)Selim Ökem
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMimari tasarımı biçimlendiren güncel kuramsal çerçevenin, metinler ve tasarım pratikleri üzerinden okunması. Dil, düşünce, tasarım ilişkileri üzerinden mimarlığın yorumlanması.
Dersin İçeriğiModern mimarlık düşüncesini şekillendiren yapısalcı düşünme yöntemlerin geliştirdiği göstergeler üzerinden mimari tasarım olgusuna yaklaşım ve yapısalcılık sonrası gelişen söylem üzerinden moden mimarlık düşüncesinin ve mimarlık olgusunun eleştirel bakışla gözden geçirilişi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Foucault, M., (2001), Kelimeler ve Şeyler: İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi, (Çev., M. A. Kılıçbay), İmge, Ankara, 74-79
 • Barthes, R., (2003), Yazının Sıfır Derecesi, (Çev., T. Yücel), Metis, İstanbul, 65, 73-74.
 • Baudrillard., J., (2003), Simülakrlar ve Simülasyon, (Çev., O. Adanır), Doğu Batı Yay. Ankara., 18-19
 • Foucault, M., (2001), Kelimeler ve Şeyler: İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi, (Çev., M. A. Kılıçbay), İmge, Ankara, 74-79
 • Lévi-Strauss, C., (2000), Hüzünlü Dönenceler, (Çev. Ö. Bozkurt), YKY, İsyanbul Cogito, 24:290-293
 • Lévi-Strauss, C., (2000), Yaban Düşünce, (Çev., T. Yücel), Yapı Kredi, İstanbul, 42-45.
 • Barthes, R., (1996a), Çağdaş Söylenler, Metis, İstanbul, 7.
 • Barthes, R., (1996b), Göstergeler İmparatorluğu, (Çev. T. Yücel), YKY, İstanbul
 • Greimas, A. J., (1995), Kusur Konusunda, (Çev., A. Kıran, Önsöz, T. Yücel), Yapı Kredi, İstanbul, 7.
 • Broadbent, G., (1996), “A Plain Man’s Guide to the Theory of Signs in Architecture”, 127-128,Theorizing a New Agenda For Architecture, K. Nesbitt (Derl.), Princeton Architectural Press, New York.
 • Wigley, M., (1997), The Architecture of Deconstruction Derrida’s Haunt, MIT Press, Cambridge Agrest, D.; Gandelsonas, M., (1996), “Semiotics and Architecture - Ideological Consumption or Theoretical Work”,112-121, Theorizing a New Agenda for Architecture, K. Nesbitt (Derl.), Princeton Architectural Press, New York.
 • Saussure, F., (2000), Course in General Linguistics, (Çev., R. Haris), Open Court, Chicago.
 • Koolhas, R., Boeri, S., Kwinter S., ve diğ.,(2000), Mutations, Actar, Barcelona
 • Derrida, J., (1997), Of Grammatology, (Çev., G. C. Spivak), Johns Hopkins, Baltimore, 13-63.
 • Eisenman, P., (1995), “Architecture and the "Zeitgeist": The problem of immanence”, AV monographs 53:27-32.
 • Eisenman, P., (1994), “Confronting the double Zeitgeist, Architecture, 10: 51, 53, 55.
 • Koolhaas, R., Eisenman, P., (1994), “Eisenman in Conversation with Koolhaas and Scogin”, [Söyleşi], GSD News (Harward University, Graduate School of Design), summer, 22 – 23.
 • Deleuze, G., (1993), “The Fold – Leibniz and the Baroque, The Pleats of Matter”, AD, 3/4:17-21
 • Somol, R., (1993), “Accidents Will Happen”, 73-77, Re: Working Eisenman, A. Betella (Derl.), Academy Group Ltd., Londra.
 • Eisenman, P., (1992), “Visions' unfolding: architecture in the age of electronic media”, Domus, 734:17-24.
 • Liebeskind, D., (1990), “Between the Lines”, Ad Profile: The New Modern Aesthetic, Academy Group Ltd., Londra.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Mimarlık söylemi içerisinde üretilmiş kurgulara eleştirel bakış geliştirebilme. Yapısalcılık sonrası düşünce sistemleri ile mimarlık kuramlarını ilişkilendirme.
 2. Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirebilme ve karmaşık durumları ele alarak, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretebilme becerisinii edinme
 3. İngilizce dilinde yayımlanmış bilimsel kaynaklara ulaşabilme, okuyup anlayabilme becerisini edinme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---
PÇ-13---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı, kapsamı, ders hakkında bilgi verilmesi, kaynakça aktarılması, dersin yürütülme biçiminin öğrencilerle tartışılması. NA
2Bir göstergeler sistemi olarak mimarlık dili, yapısalcı kuramların geliştirdiği söylemin mimarlık alanındaki karşılıkları gösteren / gösterilen / karşıtlık / benzerlik / ikon / indeks /sembol / dilin yapısıNA
3Mimari tasarım alanında anlamlı düşünce nedir? Bir tasarım neyi anlatmak durumundadır? düz anlam / yan anlam / metafor / metonomi NA
4sunum Çalışma No: 1: 10 slayt /10 dakika_Durağan bir kültür ürününü işlevi ötesindeki çağrışımları ile irdeleyin ve düz anlamsal / yan anlamsal anlam biçimlerini (sembol, indeks, ikonlar) tespit etmeye çalışınNA
5anlatı / söylem çözümlemesi türleri / artsüremli (diachronic) okuma / eşsüremli (synchronic) okuma /NA
6gösterilen (transcendental signified) / yazıbilim / oyun / iz / différance Yazı kuramsal anlamda nedir; mimari tasarım için hangi açılımlar sunar?Yapısalcı kuramların eleştirisi NA
7sunum Çalışma No: 2: 10 slayt /10 dakika_ Eklemlenmiş , zaman içinde gelişen, bir başlangıcı ve sonu olan, bir anlatı niteliği taşıyan bir kültür ürününün söylem analizi NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9nesne / süreçNA
10etkilenimsel /duygulanımsal tasarımNA
11mevcudiyet / yokluk (diğer, öteki , başka)NA
12zaman / zamansızlık / yer / yer olmayanNA
13temsil (anlam) / metin (iz) (çok anlamlılık)NA
14sunum Çalışma No: 3: karşıtlıklar üzerine bir anlatı yaratma…NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri350
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması104
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer320
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)177
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok