Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Turizm Binaları 2MIM621037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Bina Araştırma ve Planlama Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüFunda Kerestecioğlu Öztürk
Dersi Veren(ler)Funda Kerestecioğlu Öztürk
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı turizm binaları, turizm yerleşmeleri ve turizm yapılaşmasının etkileri, sürdürülebilir kentsel turizm ve değişen turist ihtiyaçları üzerinde uzmanlaşmak isteyen mimarlara konuyla ilgili bilgilerini ve vizyonlarını geliştirmeye yönelik tartışma, araştırma ve geliştirme amaçlı dinamik anlayışta bir platform sunmaktır
Dersin İçeriğiTurizm binası tasarımı ve turizm yerleşmelerinin turizm tesisleri ile ilişkilerini inceleyecek olan bu ders aşağıdaki başlıkları detaylandıracaktır: Turizm mimarlığı/ turizm yerleşmeleri ile turizm tesisleri arasındaki ilişki / turizmin olumlu ve olumsuz çevresel etkileri / turizm binalarının doğal, fiziksel ve sosyal yapıdaki çevresel etkileri/kent turizmi / turizm olgusunda Jurry kavramları / Turizm tesislerindeki insan, madde ve servislerin dolaşımı/ kullanıcı gereksinmeleri, kapasite ve mekan ihtiyaçları ve bina elemanlarında teknolojik koordinasyon /kitle turizmi ve otantiklik/turizm kentlerinin performansını ölçen indeksler..
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1. Howard, P. and Pinder, D., (2003) “Cultural heritage and sustainability in the coastal zone: experiences in south west England”, Journal of Cultural Heritage, no:4, pp.57-68. 2. Kerestecioğlu, F. and Başdoğan ,S. (2008) “Comparative Analysis of Cruise Ports on The Mediterranean, Istanbul Case”, The Second International Conference / Workshop of the Art of ICM in the Mediterranean
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Turizm binaları ve yerleşmelerinin tasarımında – planlanmasında; turizm binalarının yerleşme düzeyinde oluşturduğu olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirme yetkinliğine ulaşmak
  2. Sürüdürlebilir kaynak kullanımı açısından turizm binalarınıi tesisilerini ve yerleşmeleri değerlendirecek görüşe ve vizyona sahip olmak.
  3. Turizm istatistikleri, ve turizm kentlerinin performansını ölçen indeksler aracılığı ile yerleşmeleri takip edecek değişkenler konusunda görüş sahibi olmak.
  4. İyi örnekleri takip etme ve yaralanma becerisi
  5. Günlük kentsel yaşamın özellikle açık alanlarda bir parçası olan turizm sektörünün farkındalığı ve yöentimi konusunda araştırma ve değerlendirime yapama becerisi

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı, kapsamı, ders hakkında bilgi verilmesi, kaynakça aktarılması. Dersin yürütülme biçiminin öğrencilerle tartışılmasıNA
2Yerleşme ve turizm yatırımları ilişkisi: Sürdürülebilirlik Bağlamında Bina, tesis ve yerleşme seçilmiş okumalar
3Turizm tesislerindeki insan, madde ve servislerin dolaşımı, kullanıcı gereksinmeleri, kapasite ve mekan ihtiyaçlar, bina elemanlarında teknolojik koordinasyon ve kaynak kullanımı ilişkisiseçilmiş okumalar
4 Türkiye’deki, Akdeniz Havzasındaki ve Dünya turizminin değerlendirilmesi (istatistik, tasarım konseptleri,olumlu ve olumsuz çevresel etkileri) Öğrenci sunumlarNA
5Kentsel turizm performansını ölçen indeksler ve Türkiyeseçilmiş okumalar
6Turizm binalarının ve yerleşmelerinin olumsuz ve olumlu çevresel etkileri. Çevresel etki değerlendirmesi/ taşıma kapasitesi.seçilmiş okumalar
7Alan Çalışması Yapılan Otelin Yerleşme ile İlişkisi ve Teknolojik Verilerinin SunumuNA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınavseçilmiş okumalar
10Turizm yapılaşmasının sosyal ve fiziksel çevredeki etkileri.seçilmiş okumalar
11Turizm olgusunun John Urry’nin kavramları ile tartışılması: turizmin sonu?seçilmiş okumalar
12Kentler ve turizmseçilmiş okumalar
13Örnek inceleme: Ahırkapı Kentsel turizmseçilmiş okumalar
14Kitle turizmi ve otantiklik – Bireysel turizm – Kültürel kaynaklarseçilmiş okumalar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması110
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması18
Sınıf Dışı Ders Çalışması113
Derse Özgü Staj
Ödev224
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer224
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)00
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok