Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
SeminerMIM600107.5020
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBilimsel araştırmaların süreç ve teknikleri konusunda bilgilendirme ve uygulamalar ile bu alanda beceri kazandırmadır
Dersin İçeriğiBilimin tanımı, nitelikleri ve yöntemi; bilimsel araştırma ve aşamaları; konu seçmek, sınırlandırmak ve araştırma önerisi hazırlamak; veri toplanması; yurtiçi ve yurtdışı yayınlara ulaşma, araştırma raporunun hazırlanması, bir bilimsel çalışmanın düzeni yazımı ve topluluk önünde sunulması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • İbrahim Armağan, Bilimsel Yöntem (DEÜ) Yöntem Bilim,1983.
 • İbrahim Armağan, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,1983.
 • Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, 2000.
 • Robert A. Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayınlanır, TÜBİTA, 2000.
 • E. P. Beiley, P. A. Powell, J. M. Shuttleworth, Bilimsel Makaleleri Hazırlama Ve Yazım Tekniği, Birsen Yayınevi, 1994.
 • Türkkaya Aböv, Bilimsel Araştırma El Kitabı, Savaş Yayınları, 1982.
 • Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar Türkiye Bilimler Akademisi, 2002.
 • J. Borzun, H. F. Graff, Modern Araştırmacı, TÜBİTAK, 1999.
 • P. B. Medawar, Genç Bilim Adamına Öğütler, TÜBİTAK, 1999.
 • Ural Armay, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Der Yayını, 1998.
 • Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Yayını, 1983.
 • B. Russell, Modern Bilimin Oluşumu TÜBİTAK, 2000.
 • E.Stroker, Bilim Kuramına Giriş, Gündoğan Yayınları, 1995.
 • Kaya Can, Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri, 1999.
 • Kot A. Atasoy, Y. Sey, A. Yücel, Kısaltılmış Ondalıklı Tasnif, İTÜ yayınları, 1968.
 • P.Burke, Bilginin Toplumsal Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2001.
 • Erhan Ekinci, Dilbilgisi, Düzey Dershanesi, 1997.
 • Dil Derneği, Yazım Kılavuzu, 2000.
 • Dil Derneği, Türkçe Sözlük 1-2, 1999.
 • Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama.
 • Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi.
 • Fatih Pakdil, Mimarlık Araştırmaları İçin Bilimsel Araştırma Yöntemi, YTÜ, 1993.
 • Rıfkı Arslan, Ayşenur Ökten, Araştırma Yöntemleri, YTÜ, 1994.
 • Hasan S. Keseroğlu, Kütüphane – Bilgi Belge Merkezi Kurma Kütüphane Programını Yazma Kılavuzu, Nesil Yayınevi, 2004.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Eleştirel Düşünme Becerisini edinmek
 2. Analitik Düşünme Becerisini edinmek
 3. Araştırma ve Değerlendirme becerisini edinmek
 4. Sunum ve İfade Becerisini edinmek
 5. Disiplinlerarası Çalışma becerisini edinmek
 6. Etik Bilimsel Davranış edinmek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı, yürütümü, program Yok
2Bilimin tanımı, nitelikleri ve yönetimi NA
3Bilimsel araştırma ve aşamaları NA
4Konu seçmek, sınırlandırmak ve araştırma önerisi hazırlamak The determination of a subject
5Veri toplanması Sorun, amaç, önem, varsayım, sınırlılık, yöntemin yazılması
6Araştırma raporunun hazırlanması Sorun, amaç, önem, varsayım, sınırlılık, yöntemin yazılması
7Araştırma raporlarında içerik, bölümler Kaynak tarama
8Ara Sınav 1
9Araştırma raporunun yazılması Makalenin yazılması, sunum hazırlama
10Araştırma raporunun yazılması Makalenin yazılması, sunum hazırlama
11Seminer / öğrenci sunumları Makalenin yazılması, sunum hazırlama
12Seminer / öğrenci sunumları Makalenin yazılması, sunum hazırlama
13Seminer / öğrenci sunumları Makalenin yazılması, sunum hazırlama
14Seminer / öğrenci sunumları Makalenin yazılması, sunum hazırlama
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım90
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev110
Sunum/Jüri00
Projeler00
Seminer/Workshop150
Ara Sınavlar00
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati153
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması153
Derse Özgü Staj00
Ödev1122
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)00
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok