Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İleri Makam Okumaları ve PaleografyaSAN531337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sanat ve Tasarım ASD Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Dersin KoordinatörüAslıhan Eruzun Özel
Dersi Veren(ler)Aslıhan Eruzun Özel
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMüzik yazısı kavramını algılamak. Batı ve Türk Müziğinde farklı dönemlerde ve farklı yapılarda karşımıza çıkan müzik yazılarını öğrenmek ve günümüz notasına çevirmek. Müzik yazıları ve ait oldukları toplum ve dönemlerdeki müzik yapısı ile ilişki kurmak ve değerlendirme yapmak.
Dersin İçeriğiMüzik yazısı ve tarih içerisinde gelişimi. Farklı uygarlıklardaki müzik yazılarına örnekler. Mezopotamya’da ilk müzik yazısı örnekleri. Eski Yunan ve Bizans’ta müzik yazısı. Günümüz porteli notasının kökenini teşkil eden neumalar. Avrupa’da notasyon. Türk Müziğinde müzik yazıları: Ebced müzik yazısı. Ali Ufkî Notası. Kantemiroğlu müzik yazısı. Hamparsum müzik yazısı. Türk Müziğinde kullanılan porteli batı notası.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Elçin, Şükrü. 1976. Mecmua-yı Saz ü Söz. İstanbul: Milli Eğitim Yayınları.
  • Tura, Yalçın. 2000. Kantemiroğlu- Kitabü’l İlm’il Musiki, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Ella, George.2005. Visual Perception of Musical Notation: on-line and off-lie Recognition, PA: IRM Press. Strunk, Oliver. 1977. Essays on music in the Byzantine World, New York: Norton. Judetz, Popescu.1999. Prince Dimitri Cantemir, İstanbul: Pan Yayıncılık. Judetz, Popescu. 1996. Meanings in Turkish Musical Culture, İstanbul: Pan Yayıncılık. Cevher, Hakan. 2003. Hâzâ Mecmua-i Saz u Söz, İzmir: Meta Basım Matbaacılık Uslu, Recep, Nilgün Doğrusöz. 2009. Abdülbaki Nasır Dede’nin Müzik Yazısı “Tahririye”, İstanbul: İTÜ Yayınları.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Müzik yazısının tarihsel süreç içerisindeki yerini kavrar.
  2. Farklı uygarlıklara ait müzik yazılarını kültürel çizgide inceler ve tanır.
  3. Türk Müziğinde kullanılan Ebced, Ali Ufki, Kantemiroğlu, Hamparsum müzik yazılarını tanır ve farklı örnekler inceleyerek transkripsiyonlarını yapabilir.
  4. Avrupa notasyonunun tarihsel sürecinde günümüz Batı Notasına temel oluşturan neuma notasını tanır.
  5. Günümüzde kullanılan batı notası yazım sistemini değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Müzik yazımının tarih içerisinde gelişimi, farklı uygarlıklarda rastlanan müzik yazılarına ait örnekler. NA
2Mezopotamya’da ilk müzik yazısı örnekleri. Antik Yunan’da müzik yazısı. NA
3Batı notasının kökenini teşkil eden neumalar ve Avrupa’da notasyon.NA
4Bizans müzik yazıları. NA
5Türk makam müziğinde kullanılmış çeşitli müzik yazıları. Ebced Müzik Yazısı ve çözümlemesi. NA
6Ali Ufkî müzik yazısı ve çözümlemesi. NA
7Nayi Osman Dede müzik yazısı ve çözümlemesi. NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kantemiroğlu müzik yazısı ve çözümlemesi 1NA
10Kantemiroğlu müzik yazısı ve çözümlemesi 2NA
11Kantemiroğlu ve Kevseri Mecmuası üzerine karşılaştırmalı çözümlemeler. NA
12Abdülbaki Nasır Dede müzik yazısı ve çözümlemesi.NA
13Hamparsum müzik yazısı ve çözümlemesi 1 NA
14Hamparsum müzik yazısı ve çözümlemesi 2NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri110
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar110
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok