Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Afet Sonrası Barınma ve Sürdürülebilirlik MIM570137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüSevgül Limoncu
Dersi Veren(ler)Sevgül Limoncu
Asistan(lar)ıSemih Serkan Ustaoğlu, Seda Serbest Yenidünya
Dersin Amacı-Doğal kaynakların hızla tüketildiği Türkiye için yeni barınma gereksinmelerinde ülke kaynaklarını verimli kullanan, sürdürülebilirlik ilkelerini içeren barınma modellerinin sistem olarak ele alınması gerektiği bilincini kazandırma, -Afetlerle çok sık karşılaşan Türkiye’de, afet sonrası barınma sorununun sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda sistem yaklaşımı ile ele alınmasını sağlama, -Araştırma, analiz, değerlendirme yapabilme ve model oluşturma yetisi kazandırma
Dersin İçeriğiBarınma Kavramı - Tarihçe - Barınma Yöntemleri - Barınma Örnekleri Sürdürülebilirlik Kavramı- Tarihçe - Sürdürülebilirlik İlkeleri - Sürdürülebilirlik ve Mimarlık - Yapılarda Sürdürülebilirlik Sistem - Sistem Yaklaşımı ve Model Oluşturma Afet Sonrası Barınmaya Sürdürülebilirlik İlkeleri Doğrultusunda Sistem Olarak Yaklaşım ve Model Oluşturma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Acerer, S., (1999), Afet Konutları Sorunu ve Deprem Örneğinde İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (yayımlanmamış).
 • Ayaz, E., (2002), Yapılarda Sürdürülebilirlik Kriterlerinin Uygulanabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (yayımlanmamış).
 • Balanlı, A. ve Öztürk, A., (1997), “A Systematıc Approach To Solve Buıldıng Bıology Related Problems’, Healthy Buildings/IAQ Congress, September 27- October 2, 1997, Washington.
 • Berköz, S. (1975), Yapımda Sistemler Yaklaşımı, İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi, İstanbul. Churchman, C. W. (1969), The Systems Approach, Delacorte Press, New York.
 • Çevre Bakanlığı, (2002), “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2002 Dünya Zirvesi’ne Doğru”,Ulusal Çevre ve Kalkınma Programı Haber Bülteni, 1: 34-38.
 • Ehrenkrantz, E. D. (1989), Architectural systems: Aneeds, Resources and Design Approach, McGraw-Hill Publishing Company, USA.
 • İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi ve İTÜ Afet “Ulusal Acil Durum Yönetimi Modeli Geliştirilmesi Projesi” Temmuz 2002 Nihai Rapor, İstanbul.
 • Johnson, C., (2002), “What’s The Big Deal About Temporary Housing? Planing Considerations For Temporary Accomodation After Disasters: Example Of The 1999 Turkısh Earthquakes”, Improving Post-Disaster Reconstruction In Developing Countries Conference, 23-25 May 2002, Montreal. Karabey, H. (1999),
 • “Deprem Sonrası Yapılanma Önerileri”, Tasarım Kültürü Dergisi Arredamento Mimarlık, 120 :104-106.
 • Kaya, S., (2001), Marmara Depremi Sonrası Konut Üretimi Organizasyonu ve Kocaeli-Bahçecik Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (yayımlanmamış).
 • Levitt, M. A. (1997), Disaster Planning and Recovery, John Wiley & Sons Inc, Canada. Limoncu, S. ve B. Çelebioğlu, (2007), “Post-Disaster Sustainable Housing System in Turkey”, Third International Bienial Conference of i-Rec, International Association for Information and Research on Post-Disaster Reconstruction, 17-19 May 2006, Firenze University Press, Floransa, İtalya, 2007, pp: 199-208.
 • Limoncu, S., (2007), “Afet Sonrası Yaşanan Barınma Sorunlarına Karşı Ekolojik Süreçleri Koruyan Sürdürülebilir Bir Barınma Sistemi”, Ekolojik Teknolojiler ve Ekolojik Yerleşimler, Y.T.Ü Mimarlık Fakültesi ve Goethe–Institut, 14-15 Kasım 2005, Y.T.Ü Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 2007, s:41-52.
 • Limoncu, S., (2006), “Afet Sonrası Acil Yardım Aşamasında Barınma: Sürdürülebilirlik – Sistem Yaklaşımı”, Mimar.ist Dergisi, Sayı 20, ss.36-43, Yaz/2006.
 • Limoncu, S. ve Bayülgen, C., (2005), “Türkiye’de Afet Sonrası Yaşanan Barınma Sorunları”, MEGARON Planlama-Tasarım-Yapım, Y.T.Ü Mimarlık Fakültesi e-Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2005, ss.18-27.
 • Limoncu, S., (2004), “Türkiye’de Afet Sonrası Sürdürülebilir Barınma Sistemi Yaklaşımı”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, YTÜ FBE, İstanbul.
 • Limoncu, S., (2004), “Ecology-Disaster-Building Effection”, Environmental Planning and Architecture Seminar, Y.T.Ü, 63-69, İstanbul, 25 Mayıs 2004.
 • Oktay, D. (2002), “Sürdürülebilirlik Bağlamında Planlama ve Tasarım”, Mimar-ist Üç Aylık Mimarlık Kültürü Dergisi, 6:67-71.
 • Sey, Y. ve Tapan, M. (1987), Afet Sonrasında Barınma ve Geçici Konut Sorunu Raporu, Yayınlanmamış Akademik Çalışma, İTÜ, İstanbul
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Afet sonrası barınma sorunu konusunda bilinç ve bilgilendirme
 2. Türkiye’ye yönelik afet sonrası alternatif barınma yöntemlerinin geliştirilmesini teşvik etme
 3. Afet sonrası barınma sorununa sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda bakma gerekliliğini verme
 4. Türkiye'de geçmiş afetlerde yaşanan barınma yaklaşımlarının incelenmesi ve ders çıkartılması
 5. Dünyada afet sonrası barınma yaklaşımlarının araştırılması ve güncel gelişmelerin takibinin sağlanması

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriğinin tanımlanması NA
2Barınma – Afet Sonrası Barınma – Afet Sonrası Barınma Sorunları Literatür tarama
3Sürdürülebilirlik – Sürdürülebilirlik ve Mimarlık - Yapılarda Sürdürülebilirlik Literatür tarama
4Sistem – Sistem Yaklaşımı- Model oluşturma Literatür tarama
5Afet Sonrası Barınma Sorununun Sürdürülebilirlik İlkeleri İle İlişkilendirilmesi – Afet Sonrası Sürdürülebilir Barınma İlkeleri Analiz-sentez
6Afet Sonrası Barınma Sorununun Sistem İle İlişkilendirilmesi Analiz-sentez
7Ara Sınav NA
8Ara Sınav 1
9Afet Sonrası Sürdürülebilir Barınma Sistemi Modelinin Oluşturulması Analiz-sentez
10Afet senaryosu nedir ve seçilen bölgeye ait afet senaryosu araştırmaları- Modele uyarlanmasıLiteratür tarama Analiz-sentez
11Seçilen bölgede arazi çalışması NA
12Afet Sonrası Sürdürülebilir Barınma Sistemine Yönelik Örnek Çalışmalar Literatür tarama Analiz-sentez
13Afet Sonrası Sürdürülebilir Barınma Sistemine Yönelik Örnek Çalışmalar Literatür tarama Analiz-sentez
14ÖĞRENCİ SUNUMU NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması110
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması124
Sınıf Dışı Ders Çalışması126
Derse Özgü Staj00
Ödev130
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer130
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok