Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Modern Siyaset FelsefesiFEL510337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnsan ve Toplum Bilimleri ABD Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Neşet TOKU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin ana hedefi, modern siyaset felsefesinin temel problemleri ve çözüm önerileri hususunda öğrencilerin detaylı bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak.
Dersin İçeriğiModern Siyaset Felsefesi ve Problemleri. Machiavelli. Hobbes. Locke. Rousseau. Marks. Anarşizm.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Neşet Toku, Siyaset Felsefesine Giriş, Kaknüs Yay., İstanbul, 2005.
  • Derleyen: M. Rosen – J. Wolf, Siyasal Düşünce, Çev., S. Çalışkan – H. Çalışkan, Dost Yay., Ankara, 2006.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrencilerin, siyasi teorilerle ilgili felsefi argümanların mukayese ve analizini yapabilmelerine katkıda bulunulacaktır.
  2. Öğrenciler modern siyaset felsefesinin temel metinleriyle tanıştırılacaktır.
  3. Öğrencilerin eleştirel ve rasyonel düşünebilme kabiliyetleri derinlemesine geliştirilecektir.
  4. Öğrenciler kendi çalışmalarını mevcut akademi literatür içinde doğru konumlandırabilmeyi öğrenir
  5. Öğrenciler yükseklisans seviyesinde akademik bir ödev hazırlamayı öğrenir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Modern Siyaset FelsefesiDers kitabından ilgili bölüm
2MachiavelliDers kitabından ilgili bölüm
3MachiavelliDers kitabından ilgili bölüm
4HobbesDers kitabından ilgili bölüm
5HobbesDers kitabından ilgili bölüm
6LockeDers kitabından ilgili bölüm
7LockeDers kitabından ilgili bölüm
8Ara Sınav 1
9Rousseau Ders kitabından ilgili bölüm
10Rousseau Ders kitabından ilgili bölüm
11Marks Ders kitabından ilgili bölüm
12Marks Ders kitabından ilgili bölüm
13Genel Değerlendirme
14Anarşizm Ders kitabından ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev260
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop140
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması156
Derse Özgü Staj
Ödev230
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer135
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok