Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Turizm Amaçlı Yerleşme ve Yapılanmada Makro Ve Mikro Ölçekte Progr. ve Planlama İlkeleriMIM640737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Mimari Tasarım Doktora Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüSelin Yıldız
Dersi Veren(ler)Selin Yıldız
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTurizm olgusunu bir bilimsel bütün, holistik model olarak inceleyerek, ülkenin turizm politikası doğrultusunda makro ve mikro ölçekte turizm planlamasını etkileyen faktörleri belirlemek ve mimarlara, sürdürülebilir ve engelsiz turizm bağlamında, doğal, tarihi ve kültürel çevre ile ilişkileri gözönüne alan tasarımlara ulaşmaları konusunda yardımcı olmak.
Dersin İçeriğiTurizmin tanımı ve türleri / Multidisipliner çalışma alanı olarak turizm / Turizmin ülke ekonomisi açısından önemi / Ülkenin turizm politikası doğrultusunda turizm planlaması ve kalkınmasına yönelik turizm programlaması / Makro düzeyde turizm programlamasının turizm amaçlı yerleşme ve yapılanma türlerinin belirlenmesine ve planlamasına etkisi / Turizm konaklama tesisleri, türleri, konaklama tesisleri programlarının temel unsurları / Herkes için turizm ve engelsiz turizm tesisleri özelliklerine yönelik norm ve standartlar / Konaklama tesislerinin türlerine göre programlama ve tasarımı etkileyen faktörler, sınırlama ve kısıtlamalar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Baud-Bovy, M., Lawson, F., Tourism
 • Bornet, B., Les Cahiers du Tourisme: Tourisme et Environment, Centre des Hautes Etudes Touristique, France, 1974.
 • Candilis, G., Planning and Design for Leisure, Karl Kramer Verlag, Stuttgart, 1972.
 • Doğu, O., Oteller, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1982.
 • Gold, M., Recreation Planning and Design, Mc Graw Hill Book Company, 1980.
 • Gospodini, A., “Urban Design, Urban Design Morphology, Urban Tourism: An Emerging New Paradigm Concerning Their Relationship” European Planning Studies, vol.7, 2001.
 • McIntosh, W. ,Goeldner, C., Tourism: Principles, Practices, Philosophie, Grid. Inc., Canada, 1984.
 • Lawson, F., Hotels, Motels and Condominiuma: Design, Planning and Maintenance, Architectural Press, London, 1973.
 • Lawson, F., Principles of Catering Design, Architectural Press, London, 1973
 • Mills, E.D., Design for Holidays and Tourism, London, 1983.
 • Obalı, H., Turizm, Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 1988.
 • Rutes, W., Penner, R., Hotel Planning and Design, The Architectural Press, London, 1985.
 • Rutes, W., Penner, R., Adams, L., Hotel Design- Planning and Development, W. W. Norton
 • Toskay, T., Turizm, Turizm Olayına Genel Yaklaşım-2, Derya Yayınları, İstanbul, 1983.
 • Engelsiz Türkiye İçin: Yolun Neresindeyiz,Mevcut Durum ve Öneriler, Sabancı Üniversitesi Yayınları İstanbul, 2013.
 • Ergenoğlu,S., A., (2013). Mimarlıkta Kapsayıcılık:”Herkes İçin Tasarım”, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul
 • Improving Information on Accessible Tourism for Dısabled People, EU report, European Commision, Italy, 2004.
 • Ambrose I., Darcy, S., Buhalis, D., Best Practice in Accessible Tourism: Inclusion, Disability, Ageing Population and Tourism,2012
 • ENAT (European Network for Accessible Tourism)
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü.Kanunlar.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Turizm olgusunu bir bilimsel bütün, holistik model olarak incelemek
 2. Ülkenin turizm politikası doğrultusunda makro ve mikro ölçekte turizm planlamasını etkileyen faktörleri belirlemek
 3. Sürdürülebilir ve engelsiz turizm bağlamında, doğal, tarihi ve kültürel çevre ile ilişkileri göz önüne alan tasarımlar yapabilmek
 4. Turizm tesislerini herkes için tasarım bağlamında düşünebilmek ve değerlendirmek
 5. Turizm tesisleri konusunda uzmanlaşmak ve ilgili alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaları akademik düzeyde gerçekleştirebilmek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çalışma planı Okuma listesi
2Turizmin tanımı ve türleri NA
3Multidisipliner çalışma alanı olarak turizm NA
4Turizmin ülke ekonomisi açısından önemiNA
5Ülkenin turizm politikası doğrultusunda turizm planlaması ve kalkınmasına yönelik turizm programlaması NA
6Makro düzeyde turizm programlamasının turizm amaçlı yerleşme ve yapılanma türlerinin belirlenmesine ve planlamasına etkisi NA
7Türkiye ve dünyada turizm mevzuatı Okumalar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Turizm konaklama tesisleri, türleri, konaklama tesisleri programlarının temel unsurları NA
10Kentsel turizm ve dünyadaki ilgili güncel oluşumlar: yaratıcı kentler ve akılllı turizm NA
11 Herkes için turizm , Engelsiz turizm tesisleri özelliklerine yönelik norm ve standartlarNA
12Konaklama tesislerinin türlerine göre programlama ve tasarımı etkileyen faktörler, sınırlama ve kısıtlamalarNA
13Tatil köyleri ve karma tesislerin tasarım prensipleri NA
14Sağlık turizmi tesislerinin tasarım prensipleri NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması110
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri230
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması13
Sınıf Dışı Ders Çalışması103
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer250
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok