Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kamusal Alanlarda Mekansal Kalitenin ÖlçülmesiMIM641137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Mimari Tasarım Doktora Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüEbru Erdönmez
Dersi Veren(ler)Ebru Erdönmez
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMimari mekanın tasarımında, bireyin yaşam çevresini oluşturan fiziksel ve sosyal çevre, iç ve dış mekan yaşantısından oluşmaktadır. Mimari tasarım bağlamında, yaşanabilecek çevrelerin yaratılma sürecinde dış mekan kalitesi, iç ve dış mekanın birbirleri ile olan etkileşimi, tasarım sürecinin önemli bir bileşenidir. Bu anlamda dış mekan ve kamusal alan yaşantısı, (birey, toplum, yaşadığı çevre) mimari biçimlenişte, dış mekan ve kamusal alan kalitesinde önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda kamu, kamusal alan yaşantısı ve kamusal alan biçimlenişleri dünya genelinde ve ülkemizde de yansımalarının bulunduğu önemli tartışma konuları olarak gündemde yer almaktadır. Bu anlamda , Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında yürütülen çevresel verilerin ağırlıklı olduğu projelerin, kuramsal olarak desteklenerek kamusal mekan ve kamusal alanların tasarımınında mekansal kalitenin sağlanabilmesi açısından bir lisansüstü dersi olarak verilmesi ve bu ders kapsamında tasarım sürecinin teorik açıdan desteklenerek mimari tasarıma girdi olarak katılabilmesi ve öğrencilerin konuya hakimiyetlerinin arttırılması, dersin verilmesindeki temel amacı oluşturmaktadır.
Dersin İçeriğiMekan, Kent ve Çevre; Kültür, Birey, Toplum Çevre İlişkileri, Temel Kavramlar ve Kuramlar Sosyal Organizasyonun Fiziksel Mekana Yansıması; İnsan Çevre/ Toplumsal Yapının Mimari Mekana Yansıması/ Çevresel İmaj, Bireysel Algılama, Toplumsal Algılama Kamusal Alan Tanımları, Fiziksel ve Mimari mekana Yansımaları; Özel- Yarı özel- Yarı kamusal ve Kamusal Mekan tanımları, Mimari Mekan Biçimlenmesine etkileri İç ve Dış Mekan Ayrımı, Mimari Tasarıma Etkileri, Mekansal Kalite; Kamusal Mekan Kalitesi, Çevresel Mekan Kalitesinin Ölçülmesi/ Bu ölçümde Kullanılacak Yöntemler/ Analiz Teknikleri / Ölçülecek Değerler Kamusal Mekan Kalitesinin Mimari Tasarıma Girdileri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Bakan, K. & Konuk, G. (1987) Türkiye’de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi, TÜBİTAK Yapı Arş. Enst., Ankara.
  • Yenen, Zekiye ve Kentsel Tasarım Çalışma Grubu, 1992, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Kılavuzu, YÜ, Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
  • E. Erdönmez., “Açık Kamusal Kent Mekanlarının Toplumu Yapılandırmadaki Rolü, Büyükdere, Levent, Maslak Aksı” YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 (Doktora Tezi)
  • Erdönmez, M. E.,2006 Erdönmez, M. E., Akı A., “Açık Kamusal Kent Mekanlarının Toplum İlişkilerindeki Etkileri” MEGARON, ISSN:1305-5798, Mimarlık Fakültesi Ulusal Hakemli Dergisi, Cilt 1 Sayı 1 http://www.megaron.yildiz.edu.tr/YTÜ
  • E. Erdönmez, Ökem S., 2007, European Urban Studies, Bauhaus, Universität Weimar PUBLIC ISTANBUL– Public Spaces and Spheres of the City, “Public Transformation of Bosphorus Facts and Opportunuties” pp: 74-86, Weimar Almanya
  • E. Erdönmez, 2005 “The Role Of Open Public Spaces In Structuring Society” UIA, İstanbul, pp: 316, İstanbul
  • Erdönmez, M.E.,”Almanya’da Ötekiler ve Kamusal Alan Kullanımı”, Mimarlık Dekorasyon Dergisi, S:104- 110, ISSN 1301-6741, 2007/11
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Kamusal mekan kavramının anlaşılması
  2. Kamusal alanda mekan kalitesinin ölçülmesinin idrak edilmesi
  3. kamusal mekan analizi yapma yetisinin kazandırılması

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kültür , Mekan, Kent, Çevre Tanımları , Çevresel Biçimlenmeler, Tarihsel Okumalar Konuyla ilgili okuma parçaları ve makaleler
2Kent ve Toplumsal İlişki, Fizik Mekan Biçimlenişine Yansımaları, Sosyal ve Fiziksel Mekan Arasındaki etkileşim ve Mimari Mekana Yansımalarının Örnekler üzerinde İncelenmesiKonuyla ilgili okuma parçaları ve makaleler
3Görsel Algılama, Bireysel ve Toplumsal Algılama Çevresel İmaj Konuyla ilgili okuma parçaları ve makaleler
4Kamusal Alan Tanımı Mimari Mekan Biçimlenmeleri, Kamusal Alan ve Çeşitleri Meydanlar, Sokaklar, Yarı Kamusal Alanlar, Yarı Özel Alanlar, Özel Alanlar Konuyla ilgili okuma parçaları ve makaleler
5Özel ve Kamusal AlanlarArasındaki İlişkiler Doğu – Batı Kültürleri arasındaki Farklılıkları ve Bu Farklılıkların Mekansal Biçimlenmelere Etkileri Konuyla ilgili okuma parçaları ve makaleler
6Kamusal Mekanda Kalite Parametrelerinin Ölçülmesi, Kuramsal YaklaşımlarKonuyla ilgili okuma parçaları ve makaleler
7Ara DeğerlendirmeNA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Analiz Yöntemlerinin Kamusal Mekan üzerinde kullanımları ve Örnekler Üzerinde İrdelenmesi Çevresel Konuyla ilgili okuma parçaları ve makaleler
10Ölçülecek Verilerin Tasarıma Yansımalarının Belirlenmesi (Mekan Kalitesi, Mekanın İşlevi, Mekanın Görsel Değerlendirmesi, Aktivite olanakları, güvenlik vb.)Konuyla ilgili okuma parçaları ve makaleler
11Analiz Yöntemleri; Gözlem Tekniği, Haritalama TekniğiKonuyla ilgili okuma parçaları ve makaleler
12Davranışsal Haritalama Yöntemi (Behavioral Mapping), Bilişsel Haritalama Yöntemleri (Cognitive Mapping Method) ve Mimari mekanın algılanması ve okunması üzerindeki etkilerinin irdelenmesiKonuyla ilgili okuma parçaları ve makaleler
13Seminer ve DeğerlendirmeNA
14Seminer ve DeğerlendirmeNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması610
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev610
Sunum/Jüri810
Projeler
Seminer/Workshop110
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması65
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev88
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer84
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok