Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mimarlık Tarihi Temel MetinleriMIM550937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Mimarlık Tarihi ve Kuramı Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Mimarlık Tarihi ve Kuramı Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüAlev Erkmen Özhekim
Dersi Veren(ler)Nuran Kara Pilehvarian, Nur Urfalıoğlu, Alev Erkmen Özhekim, Zafer Sağdıç
Asistan(lar)ıGözde Demir, Ali Değirmenci, Melike Özhan
Dersin AmacıOn dokuzuncu yüzyıldaki başlangıcından bu yana, Türkiye'deki mimarlık tarih yazımına yön veren belirli konu, sorunsal ve söylemlerin tanıtılması ve değerlendirilmesi. Bu süreçte yaşanan söylemsel değişikliklerinin tespit edilmesi, kavram ve pozisyonlara atfedilen anlam ve değerdeki değişimlerin incelenmesi, tartışılması. (örneğin: modernite, ulusalcılık, gelenekselcilik, klasisizm...)
Dersin İçeriğiOn dokuzuncu yüzyıldaki başlangıcından bu yana, Türkiye'deki mimarlık tarih yazımına yön veren belirli konu, sorunsal ve söylemlerin tanıtılması ve değerlendirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Tülay Artan (2006) “Questions of Ottoman Identity and Architectural Historiography”, Rethinking Architectural Historiography, Eds. Dana Arnold, Elvan A. Ergut, Belgin T. Özkaya, Routledge, London
  • Göksun Akyürek (2011) Bilgiyi Yeniden İnşa Etmek: Tanzimat Döneminde Mimarlık, Bilgi ve İktidar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları: İstanbul.
  • Bülent Tanju (2008) (ed.) “Tereddüt ve Tekerrür: Mimarlık ve Kent Üzerine Metinler”, Akın Nalça Yayınları, İstanbul.
  • Uğur Tanyeli (2016) “Sınıraşımı Metinler: Osmanlı Mekanının Peşinde- 15.-19. Yüzyıllar”, Akın Nalça yayınları, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. TÜRKİYE’NİN MİMARLIK TARİHYAZIMINDA ÖNE ÇIKAN METİNLERİ, FARKLI ANLAYIŞ VE POZİSYONLARIN ÖĞRENİLMESİ
  2. TÜRKİE’DEKİ MİMARLIK TARİHYAZIMINA YÖN VERMİŞ OLAN BELLİ BAŞLI YAKLAŞIM, YÖNTEM VE SORUNSALLARIN ANLAŞILMASI
  3. TÜRKİYE’DE ÜRETİLMİŞ MİMARLIK TARİHİ METİNLERİNİN ELEŞTİREL OLARAK OKUMA VE YORUMLAMA BECERSİSİNİN KAZANILMASI VE/VEYA PEKİŞTİRİLMESİ
  4. MİMARLIK TARİHİ METİNLERİNİN ÜRETİLDİKLERİ TARİHSEL KOŞULLARLA OLAN KARŞILIKLI İLİŞKİSİNİN KAVRANMASI

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GİRİŞ DERSİ: KAPSAM, AMAÇ VE YÖNTEMİN TANITILMASI NA
2BAŞLANGIÇLAR: OSMANLI TÜRKİYESİ’NDE MİMARİ YAZIN ALANININ DOĞUŞU: BİR KURUCU METİN OLARAK USUL-U MİMARİ-İ OSMANİ VE KÜLTÜREL BAĞLAMINA
3OSMANLI MİMARLIĞINDA DÖNEMLEMELER VE “KLASİSİZM” SORUNSALINA
4DEĞİŞİMİ TARİHSELLEŞTİRMEK 1: TANZİMAT DÖNEMİ OSMANLI MİMARLIĞINA
5DEĞİŞİMİ TARİHSELLEŞTİRMEK 2: ONDOKUZUNCU YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINA
6TARİHSEL SÜREKLİLİK/SÜREKSİZLİK: OSMANLI TÜRKİYESİN’DEN CUMHURİYET TÜRKİYESİ’NE TARİHYAZIMININ DEĞİŞEN PARADİGMALARINA
7MİMARI TARİHSELLEŞTİRMEK: SİNAN, SEDAD HAKKI ELDEM… NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Antonio Negri, Avrupa ve İmparatorluk, çeviren Kemal Atakay, Otonom Yayıncılık irdelenmesi NA
10ÖĞRENCİ SUNUŞLARI VE TARTIŞMANA
11ÖĞRENCİ SUNUŞLARI VE TARTIŞMANA
12ÖĞRENCİ SUNUŞLARI VE TARTIŞMANA
13ÖĞRENCİ SUNUŞLARI VE TARTIŞMANA
14ÖĞRENCİ SUNUŞLARI VE TARTIŞMANA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri150
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1611
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer13
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok