Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Anadolu'da Selçuklu ve Beylikler Dönemi MimarlığıMIM650137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Mimarlık Tarihi ve Kuramı Doktora Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Mimarlık Tarihi ve Kuramı Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüBerrin Alper
Dersi Veren(ler)Berrin Alper
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı11.-15.yüzyılda Türklerin Anadolu'da kurdukları devletlerin kent ve mimarlık ortamını incelemek.
Dersin İçeriğiAnadolu'da ilk Türkmen Devletleri mimarlığı: Artuklular, Saltuklular, Danişmendliler, Mengücükler; Anadolu Selçuklu mimarlığı; Selçuklu döneminde Anadolu kentlerinin fiziksel yapısı; 14. yüzyıl Beylikler Dönemi Mimarlığı; Beylikler döneminde Anadolu kentlerinin fiziksel yapısı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı,
 • Hillenbrand, Robert., Islamic Architecture, Form, Function and Meaning
 • İnalcık, Halil., Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Çev: R. Sezer
 • Kuban, Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı
 • Kuban, Doğan, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri
 • Michell, George (Editör), Architecture of the Islamic World. Its History and Social Meaning
 • Selçuklular, Cogito, Sayı 29, Güz 2001, YKY
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. 11.-15.yüzyılda Anadolu kentlerindeki mimarlık ortamı, kentlerin fiziksel yapısının değişim ve gelişimi ile ilgili bilinç oluşturmak.
 2. Mimarlık üretimi ile siyasi, sosyal ve ekonomik ortam arasındaki ilişkiyi irdeleme becerisi kazanmak
 3. Anadolu'da ilk Türkmen Devletleri mimarlığı: Artuklular, Saltuklular, Danişmendliler, Mengücükler dönemi mimarlığı hakkında bilgi edinmek
 4. Anadolu Selçuklu mimarlığı; Selçuklu döneminde Anadolu kentlerinin fiziksel yapısı hakkında bilgi edinmek
 5. 14. yüzyıl Beylikler Dönemi Mimarlığı; Beylikler döneminde Anadolu kentlerinin fiziksel yapısı hakkında bilgi edinmek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş. 1071 öncesi ve sonrası Anadolu. Siyasi, sosyal ve ekonomik ortam.NA
2Anadolu İslam mimarlığının kaynakları: Cami mimarisinin gelişimi, Erken İslam, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu camileri.NA
3İlk Türmen Devletleri ve Yapıları: Artuklular, Saltuklular, Danişmentliler, MengücüklerNA
4Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları ve kaynakları: Camiler NA
5Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları ve kaynakları: Medreseler, mezar yapılarıNA
6Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları ve kaynakları: kervansaraylar, saraylar, kaleler, surlar, köprülerNA
7Selçuklu Dönemi'nde Anadolu kentleri: fiziksel yapı özellikleri NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Anadolu Selçuklu yapılarında bezeme ve ikonografiNA
10Anadolu'da Beylikler Dönemi: Siyasi, sosyal ve ekonomik ortamNA
11Beylikler Dönemi yapılarıNA
12Beylikler Dönemi'nde Anadolu kentleri: fiziksel yapı özellikleri NA
13Öğrenci SunumlarıNA
14Öğrenci sunumlarıNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1010
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri140
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar110
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer156
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)132
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)156
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok