Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Güneş Işınımları Tasarım İlişkisiMIM680637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Doktora Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüGülay Zorer Gedik
Dersi Veren(ler)Gülay Zorer Gedik, Suzi Dilara Mangan
Asistan(lar)ıAhmet Bircan Atmaca, Fatma Zoroğlu, Abdullah Umur Göksu, Seda YÜKSEL DİCLE
Dersin AmacıGüneş ışınımlarının mimari tasarım etkeni olarak yapı ve yerleşim üzerindeki etkilerini inceleme ve uygulama becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriğiGüneş ışınımI / Güneş geometrisi / Yatay, düşey eğik yüzeylerde ışınım hesabı / Güneş ışınımının yapılara erişiminin kent ölçeğinde incelenmesi / Yapı biçimlenişi ve yapı kabuğu tasarımında güneş ışınımının etkisi / Güneşten yararlanma ve korunma yaklaşımlarının bina biçimlenişine, yapı kabuğu kesitine, saydamlık oranlarına, detaylandırmalara etkileri / güneş ışınımları tasarım süreci değerlendirmeleri / Örnek incelemeler / Güneş ışınımını temel tasarım ölçütü olarak ele alan proje çalışması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgün ders notları
 • Olgyay Olgyay; “Solar Control and Shading Devices”, 1957
 • Sirel Ş., “Güneş Yörüngesi Temel Çizimleri” , 1974
 • Lebens Palph M., “Passive Solar Heating Design” Applied Scinece Publishers Ltd., London, 1980
 • Timothy E. Johnson, “Solar Architecture Direct Gain Approach ” Mc GrawHill Book Company, Britain, 1981.
 • Ander Gregg D., “Daylighting Performance and Design” AIA, WNR, New York,1995
 • CIB, Agenda 21 on Sustainable Construction, Report Publication 237, Rotterdam, 1999
 • S.V. Szokolay, “World Solar Architecture” The Achitecural Press London. Şerefhanoğlu M., Türkiye’de Yapıların Düşey Yüzeylerinin Güneşlenme Durumları, İst., 1974.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Güneş ışınımlarını göz önüne alarak tasarım yapabilme becerisini kazanmak
 2. Yapı fiziği ilkelerini yerleşim, bina ve iç mekân tasarımı düzeyinde uygulama becerisini elde etmek
 3. Güneş ışınımları ile ilişkili ısıl konfor koşullarını ölçüm ve simülasyon yöntemi kullanarak belirleme ve yorumlama yeteneği kazanmak
 4. Kentsel ve mimari tasarımı sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirme
 5. Enerji etkin yerleşim-bina tasarlama becerisini kazanmak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sürdürülebilir yapı bağlamında güneş enerjisinin yapı tasarımına etkilerinin değerlendirilmesiNA
2Güneş ışınımlarının özellikleri, güneş geometrisiDers notları 1
3İklimsel koşullar doğrultusunda güneş ışınımının mimari tasarım ile ilişkilendirilmesiDers notları 2
4Güneş ışınımının yapı kabuğu ve iç mekanlara erişiminin yaşam niteliği kavramlarının kentleşme ve/yada yerleşim üzerindeki etkileriDers notları 3
5Konuyla ilgili bilgisayar programlarının tanıtımı, proje çalışmalarına başlanmasıNA
6Kent ölçeğinde güneş ışınımlarının yapılara erişiminin incelenmesiNA
7Değişik kentsel dokuların güneş ışınımı açısından incelenmesiDers notları 4
8Ara Sınav 1
9Proje alanlarının topoğrafik ve güneş erişimi yönünden incelenmesiNA
10Proje üzerinde çalışmalarNA
11Proje üzerinde çalışmalarNA
12Proje üzerinde çalışmalarNA
13Proje üzerinde çalışmalarNA
142. Yıl içi sınav/Proje üzerinde çalışmalarNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler160
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok