Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Aydınlık Düzenleme 1MIM510537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüRengin Ünver
Dersi Veren(ler)Rengin Ünver, Leyla Dokuzer Öztürk, Şensin Aydın Yağmur, Esra Küçükkılıç Özcan
Asistan(lar)ıAhmet Bircan Atmaca, Fatma Zoroğlu, Abdullah Umur Göksu
Dersin AmacıAydınlatma konusundaki temel bilgileri, büyüklükleri ve yapay ışık kaynaklarını örnekler ve ölçmelerle destekleyerek vermek.
Dersin İçeriğiAydınlatmanın amacı, türleri, ışık, ışık kaynakları, ışık – yüzey – gereç ilişkisi, ışıkölçümsel büyüklüklerin (aydınlık düzeyi, ışık akısı, ışıklılık, ışık yeğinliği) özellikleri ve ilişkileri, ışık üretme yöntemleri ve lambalar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgün ders notları
 • Sirel, Ş., Aydınlatma Terimleri Sözlüğü, YEM Yayın, İstanbul, 1997.
 • Sirel, Ş., Işıkölçümsel İlişkiler Konusunda Birkaç Örnek, YTÜ YFBD, 1981.
 • CIE, Electric Light Sources: State of the Art-1991, CIE No:96, 1992.
 • CIE, Guide on Interior Lighting, CIE No: 29.2, 1986.
 • Ünver, R., ”Parıltı ve Işıklılık Terimlerinde Tarihsel Gelişme ve Bugünkü Tanımlar”, YÜ Mim. Fak., Üniversite Yayın No. 240, Fak. Yayın No. MF-MİM 90.009, 1992.
 • Ünver, R., ”Kapalı Hacimlerde Lamba Işığının Yatay Düzlemde Oluşturduğu Aydınlığın ve Aygıt Geriveriminin Hesaplanması”, YÜ Mim. Fak., Üniversite Yayın No. 223, YÜ Mim Fak., Yayın No: MF-MİM 91.010, 1991.
 • Öztürk, L. D., Mat Yüzeylerin Yansıtma Çarpanlarının Nesnel Yöntem ve Işıklılık Eşlemesi Yolu -Öznel Yöntem- İle Belirlenmesi, YÜ Yayın No: 246, Mimarlık Fakültesi Yayın No: MF-MİM 92.035, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, 1992.
 • SLG, LİTG, LTAG, NSVV, Handbuch für Belenchtung, Druckerei, Schoder, Gersthofen -Germany, 1992.
 • CIE, Practical Methods for the Measurement of Reflectance and Transmittance, No:130, 1998.
 • CIBSE, Code for Interior Lighting, London, Great Britain, 1994.
 • IESNA, The Lighting Handbook, 9. Edition, ISBN: 0-87995-150-8, New York, USA, 2000.
 • Simons, R. H., Bean, A. R., Lighting Engineering, Applied Calculations, MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, Great Britain 2001.
 • Egan, D., Olgyay, V., Architectural Lighting, ISBN: 0-07-020587-6, Mc Graw Hill, NY, 2002.
 • Mottier, P., LEDs for Lighting Applications, ISBN: 978 1 84821 145 2, John Wiley
 • DIALux, Relux vb. aydınlatma programları.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Görsel algılama öğelerine yönelik bilgi sahibi olma
 2. Aydınlatmaya yönelik temel bilgi ve büyüklükleri anlama
 3. Aydınlığın niceliği ile ilgili temel bilgileri edinme
 4. Aydınlık ölçmesi yapabilme
 5. Işık üretme yöntemlerine yönelik bilgi sahibi olma ve yapay ışık kaynaklarını kullanma becerisi kazanma

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Aydınlık kavramı; aydınlatma tekniğinin tarihsel gelişimi; aydınlatma – mimarlık ilişkisi Aydınlık Düzenleme 1 Ders Notları 1
2Görsel algılama öğeleri; ışınım, ışık ve tayfları; göz ve ışık ilişkisi; bağıl ışık etkinliği, ışıksal verimAydınlık Düzenleme 1 Ders Notları 2
3Işınım, ışık ve ışıksal verim ile ilgili alıştırmalar Aydınlık Düzenleme 1 Ders Notları 1-2
4Nesne – ışık ilişkisi, ışığın yansıma, yutulma ve geçmesiAydınlık Düzenleme 1 Ders Notları 3
5Aydınlığın niceliği, aydınlık düzeyi hesap yöntemleri, aydınlık ölçerin özellikleri ve aydınlık ölçmeleriAydınlık Düzenleme 1 Ders Notları 4
6Aydınlatmaya ilişkin bilgisayar programlarının tanıtımı ve kullanımına yönelik örneklerAydınlık Düzenleme 1 Ders Notları 5, DIALlux 4.9 ve Relux 2008
7Işıkölçümsel büyüklüklerin tanıtımı; ölçme teknikleri, aydınlık düzeyi ile ışık akısı ilişkisi ve alıştırmalarAydınlık Düzenleme 1 Ders Notları 1-5
8Ara Sınav 1
9Işıklılık ve ışık yeğinliğinin, tanım, birim ve formülleri ile ilişkileri; ışıklılıkölçer tanıtımı Aydınlık Düzenleme 1 Ders Notları 7
10Işıkölçümsel büyüklüklerle ilgili alıştırmalar ve ilgili ölçmelerAydınlık Düzenleme 1 Ders Notları 6-7
11Işıkölçümsel büyüklükleri ölçme yöntemleriAydınlık Düzenleme 1 Ders Notları 6-7
12Işık üretme yöntemleriAydınlık Düzenleme 1 Ders Notları 8
13Yapay ışık kaynaklarının (lambaların) temel özellikleri; bileşenleri, çalışma biçimleri, kullanım yerleri vb. özellikleri Aydınlık Düzenleme 1 Ders Notları 9
14Ara Sınav 2; Yapay ışık kaynaklarının (lambaların) temel özellikleri; bileşenleri, çalışma biçimleri, kullanım yerleri vb. özellikleriAydınlık Düzenleme 1 Ders Notları 8-9
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev330
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev320
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok